Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 19.09.2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ του έτους 2017, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Μεταβολή Λογιστικού Κεφαλαίου Δήμου Τεμπών    Εισηγητής: Οικον. Υπηρ. / Τσεργάς Κων.
 2. Έγκριση Εκθέσεων Οικον. Καταστάσεων Β’ τριμήνου 2017                                                  Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 3. Αναμόρφωση (8η)  προϋπολογισμού                       Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 4. Τροποποίηση Ο.Π.Δ. Δήμου Τεμπών                        Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 5. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2013                 Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
 6. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2014                 Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
 7. Έγκριση Απολογισμού-Ισολογισμού ΔΟΠΑΠΕΠΤ 2015                 Εισηγητής: Ζησάκη Ξανθή
 8. Περί ένταξης ή μη, των Δημοτικών Βοσκήσιμων Γαιών στα Διαχειριστικά Σχέδια Βοσκής              Εισηγητής: Γραφ. Αγροτικής Ανάπτυξης.
 9. Προσδιορισμός δαπανών πληρωμής σε βάρος ΚΑΠ Επενδυτικών Δαπανών (ΣΑΤΑ)                       Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 10. Διαγραφές ποσών                                                        Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 11. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση εισόδου οικισμού Αμπελακίων & Ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αγ. Γεωργίου – Β’ Φάση» Εισηγητής:  Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
 12. Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ» Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 13. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Ανακατασκευή καλντεριμιών Ραψάνης»                                          Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 1. Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση περιμετρικού Γείσου της στέγης του Γυμνασίου Λυκείου Πυργετού της Δημοτικής Ενότητας Κ. Ολύμπου του Δήμου Τεμπών»

Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.

 1. Έγκριση χορήγησης μιας νέας παροχής ισχύος 25KV (Νο 2,0), για τη σύνδεση με το δίκτυο χαμηλής τάσης του ακινήτου/εγκατάστασης στο Συκούριο                                                 Εισηγητής: Τεχνική Υπηρεσία / Τσεργάς Κων.
 2. Περί πρόθεσης παρέμβασης του Ορειβατικού Συλλόγου Λάρισας, για την επανασύσταση εκπαιδευτικού χιονοδρομικού κέντρου Κισσάβου.                                      Εισηγητής: Δήμαρχος

 

                                                                                                Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

                                                                                                  Καρατέγος  Μιχάλης

Προηγούμενο άρθρο Εκδήλωση του Συνδέσμου Φιλολόγων ν. Λάρισας
Επόμενο άρθρο Συνάντηση του Γεωπονικού Συλλόγου με τον Υφυπουργό κ. Κόκκαλη