Ειδήσεις

Στο ΠΔΕ η Αποκατάσταση του Κτιρίου της Κίτρινης Αποθήκης


Εντάσσεται στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας το έργο «Αποκατάσταση του Κτιρίου της «Κίτρινης Αποθήκης» με προϋπολογισμό 10,5 εκ. ευρώ και πίστωση 1 εκ. ευρώ, για την εγκατάσταση και ανάπτυξη της «Technopolis Ιάσων»: InnovationHotSpot Επιχειρηματικής Καινοτομίας, Τεχνολογίας και Διεπιστημονικής Έρευνας».

Σε δηλώσεις του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόεδρος της ΕΝΠΕ κ. Κώστας Αγοραστός σημείωσε τα εξής: «Στηρίζουμε την υγιή ανάπτυξη του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με συντονισμένες ενέργειες.

Με τον πρύτανη κ. Πετράκο πετύχαμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας ένα έργο που θα αποβεί χρήσιμο στην ακαδημαϊκή και επιχειρηματική κοινότητα. Το έργο αυτό πρόκειται να υλοποιηθεί από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με προγραμματική σύμβαση με το Πανεπιστήμιο.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αναπληρωτή Υπουργό κ. Χαρίτση για την αποτελεσματική συνεργασία και συνέργεια.»

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το κτίριο της «Κίτρινης Αποθήκης» βρίσκεται στη συνοικία Μεταμόρφωση, επί των οδών Ανθίμου Γαζή &Βασσάνη και κατασκευάσθηκε λίγο μετά το 1930 από την εταιρεία καπνών «AMERICA TOBBACO». Με τηναριθμ. πρωτ. 657/28722 5/3/2013 απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΑΔΑ:ΒΕΔΦΒ-4ΚΓ) το κτίριο παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

Η “Κίτρινη Αποθήκη” είναι ένα πενταόροφο κτίριο με υπόγειο, έχει συνολικό μεικτό εμβαδόν 7.356τ.μ. και βρίσκεται σε οικόπεδο εμβαδού 2.154,27τ.μ. (με πρόσωπο 58,47μ. επί της οδού Βασσάνη και 34,37μ. επί της οδού Γαζή).

Σύμφωνα με το αριθμ. πρωτ. 48845/10-04-2013 εγκεκριμένο από το ΥΠΑΙΘΠΑ Κτιριολογικό Πρόγραμμα, η

«Κίτρινη Αποθήκη» έχει συνολική μεικτή επιφάνεια δόμησης 7.356τ.μ. εκ των οποίων οι ωφέλιμοι χώροι θα

ανέρχονται σε 5.986τ.μ. και αναλύονται ως εξής:

– Χώροι Διοίκησης: 388τ.μ.

– Χώροι Ερευνητικού Προσωπικού/Μελών ΔΕΠ: 804τ.μ.

– Χώροι Διδασκαλίας: 674τ.μ.

– Ερευνητικά Εργαστήρια: 1.584τ.μ.

– Θερμοκοιτίδα Επιχειρηματικότητας Καινοτομίας: 522τ.μ.

– Εκθεσιακοί Χώροι: 201τ.μ.

– Λοιποί Βοηθητικοί Χώροι: 297τ.μ.

– Υπόγειοι Χώροι Η/Μ Εγκαταστάσεων: 317τ.μ.

– Κλιμακοστάσια – Χώροι Κυκλοφορίας: 1.200τ.μ.

Το κτίριο της «Κίτρινης Αποθήκης» θα στεγάσει το «Technopolis Ιάσων» InnovationHotSpot και έχει ως σκοπό να υποστηρίξει τους ερευνητικούς τομείς που συνδέονται άμεσα με τη βιομηχανική και γεωργική παραγωγή στη Θεσσαλία και στους οποίους υπάρχει σημαντική συγκέντρωση υψηλής τεχνογνωσίας, καινοτομίας, μοναδικότητας, εξωστρέφειας, και δυνατότητας ανάπτυξης νέων αγορών.

Στόχος του «Technopolis Ιάσων»: InnovationHotSpot θα είναι η συνεργασία και η παροχή υπηρεσιών σε παραγωγικούς φορείς σε επιλεγμένους τομείς στους οποίους η Θεσσαλία διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα. Στο πλαίσιο αυτό, ιδιαίτερη θέση θα έχει η ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων στις περιοχές εφαρμογής της παραγόμενης γνώσης και τεχνολογίας μέσα από την ίδρυση εταιρειών – τεχνοβλαστών αλλά και την κατοχύρωση των προϊόντων και υπηρεσιών και την πιθανή μετέπειτα μεταφορά τους στη βιομηχανία μέσω σχετικών συμφωνιών προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας (licenseagreements). Απώτερος σκοπός είναι η δημιουργία νέων καινοτόμων τεχνολογικών επιχειρήσεων (start-up, spinoff), κέντρων ανάπτυξης προϊόντων και εγκαταστάσεων κοινής χρήσης και μείωσης επενδυτικού ρίσκου (competencecenters και risk-sharingfacilities).

Το «Technopolis Ιάσων»InnovationHotSpot, μέσω της δομής ΜΟΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, θα προσφέρει στους νέους επιστήμονες ή σε ομάδες που θέλουν να δουν την ιδέα τους να αποκτά εξωστρεφή προσανατολισμό και να βρίσκει διέξοδο στην πραγματική αγορά, τη δυνατότητα να αναδείξουν και να εξελίξουν τα επιχειρηματικά τους σχέδια, ανταλλάσσοντας τεχνογνωσία, αξιοποιώντας τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία αναπτύσσοντας το επαγγελματικό τους ανθρωποδίκτυο και θα προσφέρει σύγχρονο χώρο δημιουργικής συνεργασίας στο επίκεντρο του οικοσυστήματος καινοτομίας στο κτίριο της “Κίτρινης Αποθήκης”.

Συγκεκριμένα στο κτίριο της “Κίτρινης Αποθήκης” θα αναπτυχθούν βασικές υποδομές που επιτρέπουν: (α) ερευνητικό πειραματισμό με στόχο το παραγωγικό σύστημα, (β) θερμοκοιτίδες για νέες επιχειρήσεις και spinoffs, (γ) μεταφορά τεχνογνωσίας σε επιστήμονες και επιχειρήσεις, συμβουλευτική, mentoring, capacitybuilding (δ) δικτύωση τοπική και διεθνής με ερευνητικά και παραγωγικά σχήματα με στόχο την καινοτομία και τις ανταλλαγές καλών πρακτικών.

Πέραν των ανωτέρω είναι σαφές ότι η αποκατάσταση του κτιρίου της “Κίτρινης Αποθήκης” θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής και της πόλης του Βόλου και θα δημιουργήσει ευκαιρίες για επιχειρηματική ανάπτυξη και απασχόληση σε σύγχρονους τομείς της οικονομίας.

Οι νέες εγκαταστάσεις προάγουν την ισότητα και καλύπτουν τις απαιτήσεις του άρθρου 26 του Ν.4067/2012 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων» ενώ τέλος συμβάλλουν στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος με την αύξηση των χώρων πρασίνου και γενικότερα τη βελτίωση της εικόνας της πόλης.

Η αποκατάσταση του κτιρίου της «Κίτρινης Αποθήκης» θα συμβάλλει στην αναβάθμιση της περιοχής, ενώ η ανάδειξη του διατηρητέου χαρακτήρα του κτιρίου σε συνδυασμό με το γεγονός ότι τμήμα του ισογείου και του

υπογείου θα μετατραπούν σε χώρο έκθεσης και μνήμης για την ιστορία του κτιρίου (ειδικά κατά τη διάρκεια της Γερμανικής Κατοχής 1941-1944, που χρησιμοποιήθηκε ως χώρος φυλακής, βασανιστηρίων και εκτελέσεων) και του καπνού θα έχει θετικό αντίκτυπο γενικότερα στον πληθυσμό της πόλης, επειδή η «Κίτρινη Αποθήκη» διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη ζωή της τοπικής κοινωνίας του Βόλου.

Επιπλέον, η αποκατάσταση του κτιρίου θα δώσει ζωή σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε άμεση γειτνίαση ή θα δημιουργήσει, εκτός των ανωτέρω, ευκαιρίες για απασχόληση και εντός του νέου κτιρίου π.χ. για τη φύλαξη, τη συντήρηση ή τον καθαρισμό του.

Τέλος με την αποκατάσταση του κτιρίου της «Κίτρινης Αποθήκης» προάγεται η ισότητα και καλύπτονται οι απαιτήσεις του άρθρου 26 του Ν.4067/2012 «Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή εμποδιζόμενων ατόμων».

Προηγούμενο άρθρο Εξιχνιάστηκε μία περίπτωση κλοπής σε βάρος ηλικιωμένης
Επόμενο άρθρο Επίσκεψη της IPA στον Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας