Ειδήσεις

Ημερίδα για την καταπολέμηση των διακρίσεων έναντι στους ΡΟΜΑ


Η καταπολέμηση των διακρίσεων και των προλήψεων έναντι στους ΡΟΜΑ, τόσο στον τομέα της εκπαίδευσης όσο και στον τομέα ένταξης τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς στρατηγικούς στόχους όλων των Ευρωπαϊκών κρατών.
Συγκεκριμένα, στρατηγικά εργαλεία για την επίτευξη αυτού του στόχου είναι:
– Μείωση του ποσοστού των ΡΟΜΑ που διακόπτουν την βασική τους εκπαίδευση
– Πρόσβαση σε ευκαιρίες συνεχιζόμενης εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης
– Υποστήριξη της αυτό-απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των ΡΟΜΑ
– Εξάλειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ΡΟΜΑ κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Λαρισαίων και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας διοργανώνουν ειδική θεματική ημερίδα με τίτλο: «Καταπολέμηση των διακρίσεων & προλήψεων έναντι στους ΡΟΜΑ στον τομέα της εκπαίδευσης και της απασχόλησης – Δράσεις, μεθοδολογίες & εργαλεία», την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017 09:30 στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο Λάρισας Ρούσβελτ 57

Επιπλέον, κατά την διάρκεια της εκδήλωσης θα δοθεί η δυνατότητα να πραγματοποιηθούν συνεδρίες συμβουλευτικής υποστήριξης ΡΟΜΑ που επιθυμούν να ιδρύσουν την δική τους επιχείρηση.
Στο τέλος της ημερίδας θα δοθούν σε όλους τους συμμετέχοντες οι σχετικές βεβαιώσεις συμμετοχής.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εκδήλωση μπορείτε να επικοινωνείτε στα παρακάτω στοιχεία:
Λία Γκουντρουμπή, Δήμος Λαρισαίων, 2413500237
Κουτούδης Παναγιώτης, Ινστιτούτο Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, 2410626943

Προηγούμενο άρθρο Μάξιμος από Βερδικούσια: Μέτρα υπέρ πολυτέκνων και τριτέκνων
Επόμενο άρθρο Εθελοντική αιμοδοσία στο Περιφερειακό Ιατρείο της Νίκαιας