Ειδήσεις

Η Φαλάνη συνδέεται με το βιολογικό καθαρισμό της Γιάννουλης


Με τον βιολογικό καθαρισμό της  Γιάννουλης, ο οποίος επεκτείνεται ώστε να καλύπτει τις ανάγκες 15.000 κατοίκων με πρόβλεψη 20ετίας, συνδέεται το αποχετευτικό δίκτυο της Φαλάνης και συνεπώς επιλύεται οριστικά το ζήτημα της διάθεσης των λυμάτων της Φαλάνης.

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστού, εντάσσεται στο ΕΣΠΑ 2014-2020 η Β’ φάση του έργου «Δίκτυα Αποχέτευσης ΔΚ Γιάννουλης και Φαλάνης και Επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης» προϋπολογισμού 3.578.972,68 €.

«Εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 ένα έργο μακράς πνοής για τη Γιάννουλη και τη Φαλάνη, ένα έργο που απαντά στις απαιτήσεις της σύγχρονης ζωής», επισήμανε ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας σε δηλώσεις του και πρόσθεσε: «Είναι έργο προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ και επιλύει οριστικά το πρόβλημα της αποχέτευσης. Οπωσδήποτε το έργο αυτό συμβάλει και στην τόνωση της πραγματικής οικονομίας, γιατί κάθε έργο το οποίο ξεκινά σημαίνει δουλειές, σημαίνει χρήμα στην τοπική κοινωνία, αλλά ταυτόχρονα και προστιθέμενη αξία στον τόπο στον οποίο γίνεται».

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Σκοπός του έργου είναι η ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων της περιοχής γιατί όσο εξακολουθούν να υπάρχουν οικισμοί τα λύματα των οποίων συγκεντρώνονται σε βόθρους και διατίθενται ανεπεξέργαστα, το πρόβλημα της μόλυνσης των υδάτινων πόρων εξακολουθεί να υφίσταται. Με το έργο επιτυγχάνεται η οριστική επίλυση του προβλήματος συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των παραγόμενων αστικών λυμάτων του οικισμού Φαλάνης.

Η υφιστάμενη Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του οικισμού της Γιάννουλης και των Εργατικών Κατοικιών του ΟΕΚ και άρχισε να λειτουργεί το 1997. Λειτουργεί ήδη για σχεδόν εικοσαετία με τρόπο ικανοποιητικό, τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές βάσει των οποίων κατασκευάστηκε καθώς και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους.

Η Φαλάνη με πληθυσμό 4.325 Ισοδύναμους Κατοίκους  (πρόβλεψη σχεδιασμού 2031) είναι οικισμός Γ’ προτεραιότητας και, σύμφωνα με την Οδηγία 271/91,  πρέπει να έχει δίκτυο αποχέτευσης και ΕΕΛ.

ΤΑ ΕΡΓΑ

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής (ΤΣ) και αποτελεί την Β’ Φάση της τμηματοποιημένης (υλοποιείται κατά τμήματα σε δύο Προγραμματικές Περιόδους) Πράξης “Δίκτυα Αποχέτευσης Δημοτικών Κοινοτήτων Γιάννουλης και Φαλάνης και επέκταση Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Γιάννουλης” του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη” 2007-2013.

Κατά την Α’ Φάση της Πράξης υλοποιήθηκε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Γιάννουλης και της Φαλάνης και η Μελέτη: «Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Προμελέτη της Επέκτασης της ΕΕΛ Γιάννουλης”.

Η Β’ Φάση, με φορέα υλοποίησης τη ΔΕΥΑΛ, περιλαμβάνει την κατασκευή του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού Φαλάνης με τον οποίο τα λύματα από τον οικισμό της Φαλάνης θα οδηγούνται από το Αντλιοστάσιο του οικισμού ΑΣ-Α1, μέσω καταθλιπτικού αγωγού διαμέτρου Φ280 και μήκους 7.200m, στο φρεάτιο εισόδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης. Επίσης περιλαμβάνεται η μελέτη εφαρμογής και κατασκευή της Επέκτασης της ΕΕΛ Γιάννουλης με πρόβλεψη 20ετίας για να εξυπηρετεί 14.659 ισοδύναμους κατοίκους. Η μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της ενεργού ιλύος με αποφωσφόρωση, απονιτροποίηση και αφυδάτωση της ιλύος.

Συνοπτικά, τα νέα έργα αναβάθμισης – επέκτασης της ΕΕΛ Γιάννουλης θα είναι:

  • Έργα εισόδου: νέο φρεάτιο εισόδου, μετρητές παροχής, compact μονάδας προεπεξεργασίας.
  • Μονάδα βιολογικής επεξεργασίας: τρίτη δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης, τρίτη δεξαμενή αερισμού.
  • Τελική καθίζηση: τρίτη δεξαμενής καθίζησης, νέο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και απόρριψης περίσσειας ιλύος.
  • Έργα επεξεργασίας ιλύος: κοχλιόπρεσσα και παρελκόμενος εξοπλισμός.
  • Απολύμανση – Διάθεση καθαρών: επέκταση της δεξαμενής χλωρίωσης με τον παρελκόμενο εξοπλισμό.
  • Μονάδα βιομηχανικού νερού: μονάδα διύλισης με τον παρελκόμενο εξοπλισμό, δεξαμενή και δίκτυο βιομηχανικού νερού.
  • Κτιριακά έργα: κτίριο ενέργειας – φυσητήρων, κτίριο βιομηχανικού νερού.
Προηγούμενο άρθρο 671 νέες θέσεις εργασίας στη Λάρισα
Επόμενο άρθρο Νέες χιονοπτώσεις πλήττουν τη Θεσσαλία