Ειδήσεις

Στο ΕΣΠΑ 2014-2020 το έργο της Δομής σίτισης – κεντρικά μαγειρεία Δ. Λαρισαίων


Νέο κεντρικό μαγειρείο για τις ανάγκες των συσσιτίων των κοινωνικών δομών αποκτά μέσω του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας ο Δήμος Λαρισαίων, μετά την υπογραφή της ένταξης του έργου από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Κώστα Αγοραστό.  Το μαγειρείο που θα σιτίζει καθημερινά τους 1.124 ωφελούμενους του κοινωνικού συσσιτίου (άπορους, άστεγους κλπ) καθώς και τα παιδιά των παιδικών σταθμών, θα είναι πλήρως λειτουργικό, με τα γεύματα που θα ετοιμάζονται καθημερινά να διανέμονται στους χώρους του κοινωνικού συσσιτίου και των παιδικών σταθμών του Δήμου.

Ειδικότερα μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας, υπογράφηκε από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας η ένταξη του έργου «Δομή σίτισης – κεντρικά μαγειρεία Δήμου Λαρισαίων»,  προϋπολογισμού 135.242,64 €. στο Π.Ε.Π. Θεσσαλίας 2014 – 2020 και συγκριμένα στον Άξονα Προτεραιότητας 2.β «Υποδομές Στήριξης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού», με συγχρηματοδότηση από το  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του ο κ. Κ. Αγοραστός: «Στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, που βιώνει η χώρα, η στήριξη των συνανθρώπων μας αποτελεί πράξη ευθύνης για την Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το έργο αυτό συμβάλει στην εκπλήρωση του ειδικού στόχου του ΠΕΠ Θεσσαλίας που είναι η βελτίωση της πρόσβασης και χρήσης των υποδομών πρόνοιας. Στεκόμαστε με σεβασμό και ενδιαφέρον προς τον συνάνθρωπο και ενισχύουμε στην πράξη δίκτυα κοινωνικής στήριξης. Στόχος μας είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων, που βρίσκονται σε ανάγκη, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η πρόληψη φαινομένων περιθωριοποίησης και κοινωνικού αποκλεισμού».

Το προς εκτέλεση έργο αφορά την εσωτερική διαρρύθμιση υφισταμένου κτιρίου καθώς και την προμήθεια του κατάλληλου εξοπλισμού για την διαμόρφωσή του σε χώρο κεντρικού μαγειρείου, το οποίο θα πληροί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές που απαιτούνται για αυτή την λειτουργία. Το υφιστάμενο κτίριο ευρίσκεται στο Ο.Τ. 613Α στην συνοικία Νεάπολη του Δήμου Λαρισαίων στον χώρο της σκεπαστής αγοράς, με συνολικό εμβαδόν 94,17 μ2.

Ειδικότερα η πράξη συμβάλει στην αναβάθμιση παροχής κοινωνικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένες ευπαθείς ομάδες όπως αυτές κατηγοριοποιούνται στην εγκεκριμένη Περιφερειακή Στρατηγική για την Κοινωνική Ένταξη και καταπολέμηση της φτώχειας στη Θεσσαλία. Αναλυτικότερα και με βάση τα στοιχεία  των υπηρεσιών Πρόνοιας καθώς και Αθλητισμού Πολιτισμού και Κοινωνικής Πολιτικής που είναι οι αρμόδιες για την λειτουργία του κοινωνικού συσσιτίου και των παιδικών σταθμών του Δήμου αντίστοιχα αυτές σήμερα είναι:

Η πράξη αποτελείται από δύο υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ», προϋπολογισμού 66.081,64 € περιλαμβάνει τις απαιτούμενες οικοδομικές και ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για την διαμόρφωση του χώρου, αναλυτικότερα:

 

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

– Καθαιρέσεις πλινθοδομών, γυψοπετασμάτων, πλακιδίων επίστρωσης και επένδυσης, μεταλλικών κατασκευών και κουφωμάτων αλουμινίου και ξύλου.

– Ακολούθως θα γίνουν εργασίες κατασκευής οπτοπλινθοδομών (μπατικές και δρομικές), μαρμαρικά, επιστρώσεις και επενδύσεις με πλακίδια πορσελάνης κατάλληλα για χώρους υγειονομικού ενδιαφέροντος.

-Αντικατάσταση μερικών υφισταμένων εξωτερικών κουφωμάτων αλουμινίου και τοποθέτηση νέων, επάλληλων, έγχρωμων και ιδίου ral με τα υπάρχοντα. Όπου απαιτείται το κτίριο θα επιχρισθεί και θα ολοκληρωθούν οι εργασίες των εσωτερικών και εξωτερικών χρωματισμών. Επίσης στον εσωτερικό χώρο του μαγειρείου θα τοποθετηθούν τραπεζοερμάρια και ραφιέρες χρωμίου από ανοξείδωτο χάλυβα.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

Θα κατασκευασθούν οι παρακάτω εγκαταστάσεις για τις οποίες λήφθηκαν υπ’ όψη οι ισχύοντες σχετικοί Κανονισμοί, όπως περιγράφονται αναλυτικά στην Τεχνική Περιγραφή Οικοδομικών ΚΑΙ Η/Μ Εργασιών:

–           Εγκατάσταση Ύδρευσης

–           Εγκατάσταση Αποχέτευσης Ακαθάρτων

–           Εγκατάσταση Θέρμανσης

–           Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση Ισχυρών Ρευμάτων

–           Εγκατάσταση Φυσικού Αερίου

–           Εγκατάσταση Ενεργητικής Πυροπροστασίας,

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ», προϋπολογισμού 69.161 € που περιλαμβάνει την προμήθεια, τοποθέτηση (συναρμολόγηση) και θέση σε λειτουργία του κατάλληλου εξοπλισμού κεντρικού μαγειρείου παραγωγής γευμάτων για την σίτιση των κοινωνικών υποδομών του Δήμου Λαρισαίων.

 

Α ΕΥΑΛΩΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ πλήθος ωφελούμενων
Α.1 Άτομα με αναπηρίες (σωματικές ή ψυχικές ή νοητικές ή αισθητηριακές) 33
Β ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  
Β.1 Άνεργοι 740
Β.3 Άνεργοι άνω των 54 μέχρι και 65 ετών 38
Β.4 Μέλη πολύτεκνων οικογενειών με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 87
Β.5 Αρχηγοί μονογονεϊκών οικογενειών 33
Β.8 Μετανάστες 35
Γ ΛΟΙΠΕΣ ΟΜΑΔΕΣ  
Γ.1 Νοικοκυριά χωρίς κανέναν εργαζόμενο 44
Γ.3 Άστεγοι ή άτομα που έχουν αποκλειστεί από την στέγαση 10
Γ.4 Φτωχοί Εργαζόμενοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 68
Γ.5 Φτωχοί Συνταξιούχοι με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα 35
Γ.6 Ηλικιωμένοι (άνω των 65 ετών) χωρίς ασφάλιση υγείας 1
ΣΥΝΟΛΟ 1.124

Συνεπώς, συνολικά 1.124 άτομα θα έχουν βελτιωμένες υπηρεσίες πρόνοιας.

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ένωση Καταναλωτών Βόλου και Θεσσαλίας: Τι να προσέχουμε στις εκπτώσεις
Επόμενο άρθρο Επιστολή ενημέρωσης Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων 26ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας