Ειδήσεις

Ενημέρωση της Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε.


Οι Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. και Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε. ανακοινώνουν ότι στα πλαίσια του νομικού και λειτουργικού διαχωρισμού των υφιστάμενων Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Α.Ε. και Ε.Π.Α. Θεσσαλίας Α.Ε., έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις οικείες διατάξεις των Νόμων 4001/2011, 4336/2015 και 4414/2016, ο κλάδος προμήθειας φυσικού αερίου των δύο υφιστάμενων Εταιρειών αποσχίζεται και εισφέρεται σε μία νέα Εταιρεία Προμήθειας Φυσικού Αερίου που ιδρύεται με τίτλο Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε.

Στη νέα Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, μεταβιβάζονται όλοι οι υφιστάμενοι μη επιλέγοντες πελάτες, καθώς και όλοι οι επιλέγοντες πελάτες οι οποίοι έχουν ενεργή σύμβαση σύνδεσης και παροχής φυσικού αερίου στις 30/12/2016 με τις υφιστάμενες Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης και Ε.Π.Α. Θεσσαλίας. Οι όροι των υφιστάμενων συμβάσεων δεν υφίστανται ουσιώδεις τροποποιήσεις και οι υπηρεσίες προς τον πελάτη για τα ζητήματα διαχείρισης των ενεργών παροχών φυσικού αερίου θα συνεχίσουν να προσφέρονται από τη νεοιδρυθείσα Εταιρεία (ενδεικτικά μεταβιβάσεις, λογαριασμοί, διακανονισμοί, αιτήσεις διακοπής, κλπ.).

Αντίστοιχα οι υπηρεσίες προς τους συμβαλλόμενους πελάτες για ζητήματα που αφορούν το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου θα παρέχονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (οικεία ΕΔΑ), σύμφωνα με τον Κώδικα Διανομής φυσικού αερίου (ενδεικτικά νέες συνδέσεις, εσωτερικές εγκαταστάσεις, έκτακτη επέμβαση, κλπ.)

Ακολουθούν ορισμένες χρήσιμες πληροφορίες σε σχέση με τα στοιχεία επικοινωνίας και την χωροθέτηση των υποδομών της νέας Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε., για την επικοινωνία και  την εξυπηρέτηση για όλα τα ζητήματα διαχείρισης της Σύμβασης Προμήθειας Φ.Α.

Πληροφορίες σχετικές με την Εξυπηρέτηση Πελατών παρέχονται στον τηλεφωνικό αριθμό 18 321 (από σταθερό και κινητό με αστική χρέωση). Το τηλεφωνικό κέντρο παρέχει πληροφορίες από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 08:00 έως τις 16:00.

Η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. διαθέτει επτά (7) Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών, 3 στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και 4 στην περιοχή της Θεσσαλίας. Για την εξυπηρέτησή τους οι Πελάτες μπορούν να απευθύνονται σε ένα από αυτά, από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 13:30.

Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών στην Περιφέρεια Θεσσαλονίκης:

  • Στη διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 54-56, στο Δήμο Θεσσαλονίκης (Περιοχή Λιμάνι).
  • Στη διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμανλή 57, στο Δήμο Θεσσαλονίκης (Περιοχή Ιπποκρατείου).
  • Στη διεύθυνση Μεγάλου Αλεξάνδρου 34 & Εθνικής Αντιστάσεως, στο Δήμο Καλαμαριάς.

Γραφεία Εξυπηρέτησης Πελατών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας:

  • Στη διεύθυνση Φαρσάλων 217 στη Λάρισα.
  • Στη διεύθυνση Ελευθερίου Βενιζέλου 2 και Αργοναυτών στο Βόλο.
  • Στη διεύθυνση Ταλιαδούρου 21 στην Καρδίτσα.
  • Στη διεύθυνση Κολοκοτρώνη 10 στα Τρίκαλα.

Τα Γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών της Εταιρείας βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη στη διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 54-56, ΤΚ 54627 και στη Θεσσαλία στη διεύθυνση Φαρσάλων 217, ΤΚ 41335, Λάρισα.

Η ηλεκτρονική επικοινωνία και ενημέρωση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΠΑ Θεσσαλονίκης – Θεσσαλίας Α.Ε. www.epaenergy.gr , η οποία διαθέτει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την Υπηρεσία Προμήθειας Φυσικού Αερίου, όπως ενδεικτικά τους Γενικούς Όρους Σύμβασης Προμήθειας, τις τιμές φυσικού αερίου, κλπ. Επιπλέον πληροφόρηση παρέχεται μέσω της διαδικτυακής υπηρεσίας “My ΕΠΑ”, στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://myaccount.epaenergy.gr , η οποία υποκαθιστά πλήρως την φυσική παρουσία του Πελάτη στα γραφεία της ΕΠΑ, για όλα τα θέματα που υποστηρίζει, μέσω της χρήσης προσωπικών κωδικών.

Η Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε. θα συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσης του επιπέδου των παρεχόμενων υπηρεσιών της προς τους καταναλωτές, προσανατολισμένη σε μια πελατοκεντρική αντίληψη και στηριζόμενη στη συσσωρευμένη εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού της και της πολύχρονης παρουσίας της στην αγορά φυσικού αερίου.                                                                                                                                                                                                                                                                                    Ε.Π.Α. Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας Α.Ε.  

Προηγούμενο άρθρο Μουσικότροπο - Ταξίδι στην τέχνη
Επόμενο άρθρο Σύνδεση και νέων περιοχών με το δίκτυο φυσικού αερίου