Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών


Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Τεμπών στην αίθουσα συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο» στο Μακρυχώρι στις 05.12.2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00’ του έτους 2016, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 67 του Ν.3852/2010, πάνω στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

  1. Αναμόρφωση (12η ) προϋπολογισμού                                            Εισηγητής: Τσεργάς Κων.
  2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Έργων 2016                   Εισηγητής: Τσεργάς Κων
  3. Αποδοχή Προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών στην Π.Ε. Λάρισας για το 2017                                            Εισηγητής: Τσεργάς Κων
  4. Ανάκληση της αριθ. 152/2016 απόφασης Δ.Σ. περί παράτασης μισθώσεων                                             Εισηγητής: Τσεργάς Κων
  5. Γνωμοδότηση επί της ανακοίνωσης τροποποίησης απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) υφιστάμενου σταθμού βάσης κινητής τηλεφωνίας με κωδικό θέσης ‘’1404317-ΡΑΨΑΝΗ X”  της COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε. στη θέση «ύψωμα Τσουμάκα» πλησίον χωριού Ραψάνης                                                            Εισηγητής: Τσεργάς Κων
  6. Περί πρόθεσης εκμίσθωσης                                                              Εισηγητής: Τσεργάς Κων
  7. Διαγραφές ποσών                                                       Εισηγητής: Οικον. Υπηρεσία / Τσεργάς Κων
  8. Οδικός άξονας Ε65                                                                              Εισηγητής: Δήμαρχος
  9. Γνωμοδότηση επί των προτάσεων για μεταβολές σχολικών μονάδων Π.Ε. Λάρισας για το σχ.  έτος 2017-2018                                                                              Εισηγητής: Καρατέγος Μιχ.
  10. Συμμετοχή του Δήμου Τεμπών στην πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (ΚΔΒΜ) – Νέα Φάση με κωδικό ΟΠΣ5002212»                                                                             Εισηγητής: Δήμαρχος

 

 

                                                        Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                          Τσέτσιλας Δημήτριος

Προηγούμενο άρθρο Ο Δ. Τεμπών για τις επαγγελματικές άδειες λαϊκών αγορών
Επόμενο άρθρο Πρόγραμμα Κινηματογραφικής Λέσχης Δ. Κιλελέρ