Πρωτοσέλιδο

Περισσότερο νερό στο φράγμα Γυρτώνης – Κλείνουν 13 γεωτρήσεις


Με στόχο να συλλεχθούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού αλλά και η άρδευση από γεωτρήσεις να αντικατασταθεί από επιφανειακά ύδατα, δρομολογείται το νέο έργο με τίτλο «Έργα ολοκλήρωσης προστασίας παρόχθιων εκτάσεων και τροφοδοσίας δικτύου Τ.Ο.Ε.Β με βαρύτητα από τον ρουφράκτη (φράγματος) Γυρτώνης στον ποταμό Πηνειό του Ν. Λάρισας» προϋπολογισμού 8.300.000 ευρώ.

Τη σύμβαση κατασκευής υπέγραψαν ο ∆ιευθυντής, της Ειδικής Υπηρεσίας ∆ηµοσίων Έργων Κατασκευής Υδραυλικών Υποδοµών (Ε.Υ.∆.Ε.Κ.Υ.Υ.) κ. ∆ηµήτρης Παπαγιαννίδης και εκπρόσωπος της αναδόχου εταιρείας. Για να προχωρήσει το έργο υπήρξε στενή συνεργασία μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Σε δήλωσή του για την υπογραφή της σύμβασης ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός τόνισε: «Η συνεργασία μεταξύ Υπουργείου Υποδομών και Περιφέρειας Θεσσαλίας αποφέρει χρήσιμα έργα για την περιοχή και τον πρωτογενή τομέα, που αποτελεί την μεγαλύτερη δύναμη για έξοδο από την κρίση. Για τον λόγο αυτό και στο πλαίσιο ενός συνολικού σχεδιασμού, παρεμβαίνουμε διαρκώς με μικρά και μεγάλα έργα στην κατεύθυνση βελτίωσης της καθημερινότητας των αγροτών και των κτηνοτρόφων της Θεσσαλίας. Με τη συγκεκριμένη εργολαβία ολοκληρώνεται και γίνεται λειτουργικό το φράγμα Γυρτώνης. Θα μπορούν να συλλεχθούν μεγαλύτερες ποσότητες νερού καθώς θα προστατευθούν οι παρόχθιες περιοχές, ενώ στη γύρω περιοχή η άρδευση από γεωτρήσεις θα αντικατασταθεί από επιφανειακά ύδατα, άρα θα είναι πιο οικονομική και φιλική στο περιβάλλον. Παράλληλα, γίνεται ένα πρώτο βήμα για τη μεταφορά νερού στην Κάρλα, η οποία θα καταστεί εφικτή με την δρομολόγηση και ολοκλήρωση ενός άλλου έργου, της κατασκευής αγωγού.

Αναμφίβολα, πρόκειται για ένα έργο σημαντικό και πολλαπλά χρήσιμο: στην άρδευση, την προστασία του περιβάλλοντος, την ορθολογική χρήση νερού».

 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ

 

Αντικείμενο της εργολαβίας αποτελούν τα έργα ολοκλήρωσης της κατασκευής του ρουφράκτη Γυρτώνης και των συναφών έργων.

Συγκεκριμένα περιλαμβάνονται:

– H προστασία παρόχθιων εκτάσεων
– Η τροφοδοσία δικτύου Τ.Ο.Ε.Β. με βαρύτητα από τον ταμιευτήρα Γυρτώνης
– Επέκταση αρδευτικού δικτύου (94 στρ.)
– Κλείσιμο υδρογεωτρήσεων σε ακτίνα 1 km από το φράγμα (13 τεμάχια)
– Σφράγιση αρμών του φράγματος
– Η κατασκευή αρπάγης για επιπλέοντα φερτά στην ανάντη πλευρά του ρουφράκτη
– Κατασκευή οδοστρωσίας μεταξύ της στέψης του φράγματος και της συνδετήριας οδού, μήκους 1800 m (3Α και ασφαλτικά)
– Καθαρισμός επιπλεόντων φερτών από την πλωτή κατασκευή συγκράτησης
– Καθαρισμός τάφρου 9Τ σε μήκος 7 km περίπου
– Μετρητικός εξοπλισμός εισερχόμενης – εξερχόμενης παροχής (ανάντη – κατάντη ρουφράκτη)
– Δύο σταθμηγράφοι
– Μετρητικός εξοπλισμός ποιότητας νερού (Κουλούρι – Γυρτώνη).

Προηγούμενο άρθρο Ο Γενικός Έφορος του Σ.Ε.Π. στην 110 Πτέρυγα Μάχης
Επόμενο άρθρο Χρ. Κέλλλας : Ζητούμενο η ποιότητα ζωής των νεφροπαθών