Ειδήσεις

Επιλογή Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης στην περιφέρεια Θεσσαλίας


Όπως είναι γνωστό, στον ιδρυτικό νόμο των Αιρετών Περιφερειών Ν.3852/10 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) προβλέπεται ότι με απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με μυστική ψηφοφορία και με πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) του συνόλου των μελών του, επιλέγεται πολίτης που αποτελεί προσωπικότητα εγνωσμένου κύρους ως περιφερειακός συμπαραστάτης του πολίτη και της επιχείρησης. Η σχετική διαδικασία πρέπει να έχει ολοκληρωθεί σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την εγκατάσταση των περιφερειακών αρχών. Ο συμπαραστάτης διαμεσολαβεί προκειμένου να επιλυθούν προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις και μπορεί να συμβάλλει καθοριστικά στην μείωση και εξάλειψη των όποιων πελατειακών σχέσεων τείνουν να αναπτυχθούν μεταξύ πολιτών και αρχών αφού δύναται να λειτουργήσει υπό συνθήκες απόλυτης ανεξαρτησίας.

Έχουν παρέλθει, ήδη, πάνω από δυο έτη από την έναρξη της δεύτερης θητείας της περιφερειακής αρχής και παρότι, το θέμα έχει τεθεί προφορικά στην διαδικασία των ερωτήσεων, δεν έχει δρομολογηθεί, ακόμη, καμία ενέργεια για την επιλογή συμπαραστάτη.

Ερωτάται η Περιφερειακή Αρχή:

  1. συμφωνεί με τη σημαντικότητα του ρόλου του συμπαραστάτη και τη δυνατότητα θετικής συνεισφοράς του στη λειτουργία της Περιφέρειας;
  2. για ποιόν λόγο έχει καθυστερήσει τόσο η διαδικασία ορισμού συμπαραστάτη;
  3. προτίθεται να δρομολογήσει τις διαδικασίες για την επιλογή συμπαραστάτη σύντομα και αν ναι ποιο είναι το προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα;

Ευχαριστώ,

Ο Περιφερειακός σύμβουλος Νικόλαος Δ. Πουτσιάκας.

 

 

Επικεφαλής της Παράταξης «Οικολογική Θεσσαλία».

Προηγούμενο άρθρο Η ομιλία του Χρ. Κέλλα σε Ολομέλεια του Τομέα Υγείας
Επόμενο άρθρο Συγκριτικό τεστ συστημάτων θέρμανσης 2016