Πρωτοσέλιδο

Σε διαβούλευση η πρόταση του Δ. Λαρισαίων για το Σχέδιο Βιώσιμης Κινητικότητας


Την εκτίμησή ότι τα επόμενα χρόνια και στον χρονικό ορίζοντα της τρέχουσας δημοτικής θητείας, μπορούν να διατεθούν για την υλοποίηση έργων στο Δήμο Λαρισαίων,  πόροι συνολικού ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, εξέφρασε ο δήμαρχος Απόστολος Καλογιάννης.

Στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου για τη έναρξη της διαβούλευσης για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) του Δήμου Λαρισαίων, που θα προταθεί για ένταξη στο σχετικό Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας (ΕΣΠΑ 2014-2020), ο κ. Καλογιάννης αναφέρθηκε επιγραμματικά και στο γενικότερο σχεδιασμό που τίθεται σε εφαρμογή τους αμέσους επόμενους μήνες και  στοχεύει στην υλοποίηση σημαντικών έργων και δράσεων.

Σημειώνεται ότι η  αναφορά σε υλοποίηση έργων ύψους 40 εκατ. ευρώ, αφορά όλες τις πηγές χρηματοδότησης (ΠΕΠ Περιφέρειας Θεσσαλίας, τομεακά προγράμματα, έργα από ιδίους πόρους του Δήμου κ.α.)

Όπως τόνισε ο κ. Καλογιάννης «βρισκόμαστε σε μια σημαντική χρονική περίοδο, εξαιτίας της διαδικασίας των προσκλήσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα για το πρόγραμμα της Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης για την οποία η δημοτική αρχή και οι υπηρεσίες του Δήμου προετοιμάζονται εδώ και ένα χρόνο. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στην οικονομική κατάσταση του Δήμου Λαρισαίων, με τα ταμειακά διαθέσιμα των 22 εκατ. ευρώ, να επιτρέπουν την υλοποίηση των σχεδιασμών της δημοτικής αρχής.»

Ειδικότερα, σε ότι αφορά στις προτάσεις του Δήμου για ένταξη στο πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ο κ. Καλογιάννης σημείωσε πως η πρόταση του Δήμου θα έχει προυπολογισμό ύψους 17 εκατ. ευρώ περίπου, ενώ κεντρικοί στόχοι των προτεινόμενων έργων θα  είναι η  αναβαθμισμένη την εικόνα του αστικού της περιβάλλοντος με έμφαση στη βιώσιμη αστική κινητικότητα, με σεβασμό της ιστορίας και του Πολιτισμού της, καθώς και των καλλιτεχνικών και δημιουργικών φορέων της πόλης, με σεβασμό στα δικαιώματα των κατοίκων και των επισκεπτών της, με κοινωνική συνοχή και ευκαιρίες ένταξης στην κοινωνική και οικονομική ζωή της πόλης των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, με δυνατότητες ενθάρρυνσης της ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της ανταγωνιστικότητας στην δημιουργική και πολιτιστική βιομηχανία, στην καλλιτεχνική δημιουργία και στην κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Σύμφωνα με το πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος ο Δήμος Λαρισαίων έπρεπε να επιλέξει μια συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης, στην οποία θα υλοποιηθούν τα έργα και οι δράσεις. Η συγκεκριμένη περιοχή παρέμβασης περιλαμβάνει το ευρύτερο κέντρο της πόλης έως τον δακτύλιο της οδού Ηρώων Πολυτεχνείου και τις σιδηροδρομικές γραμμές (συνοικίες Αγ. Αχιλλίου, Αγ. Σαράντα, Αγ. Νικολάου) καθώς και την περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού και την συνοικία της Νέας Σμύρνης.  Όπως τονίστηκε πρόκειται για μία από τις πλέον πυκνοκατοικημένες και πυκνοδομημένες περιοχές της πόλης με έλλειψη κοινόχρηστων χώρων και πρασίνου. Στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει σημαντικό κυκλοφοριακό πρόβλημα, πρόβλημα στάθμευσης και περιβαλλοντικής υποβάθμισης στους δημόσιους υπαίθριους αστικούς χώρους. Επίσης, αναφέρθηκε πως η περιοχή, ως τμήμα της πόλης που αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα ανεργίας, κατοικείται από πληθυσμό με εισόδημα σε φθίνουσα τάση ενώ στην συνοικία της Νέας Σμύρνης υπάρχει σημαντικός πληθυσμός ΡΟΜΑ

Ειδικότερα, ως βασικοί επιχειρησιακοί στόχοι της στρατηγικής περιγράφεται:

 

 • η αναβάθμιση της ταυτότητας και της εικόνας της πόλης, η ανάδειξη της πολιτιστικής δημιουργίας σε συνεργασία με τους φορείς του πολιτισμού και την ενθάρρυνση της καλλιτεχνικής δημιουργίας
 • η  βιώσιμη κινητικότητα της πόλης, βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και παράλληλα την εικόνα της πόλης
 • η βελτίωση των συγκοινωνιακών – κυκλοφοριακών συνθηκών της πόλης, της προσβασιμότητας όλων των χρηστών, με δρόμους ήπιας κυκλοφορίας, ποδηλατόδρομους και πεζοδρόμους.
 • η ανάκτηση και στήριξη της κοινωνικής συνοχής, της κοινωνικής δικαιοσύνης και αλληλεγγύης, δηλαδή η βελτίωση της παροχής υπηρεσιών κοινωνικής υποστήριξης σε ευπαθείς πληθυσμιακές ομάδες.
 • Η προαγωγή δράσεων κοινωνικής οικονομίας  σε τομείς που συνδέονται με το όραμα του ΒΑΑ

Αναλυτικά, σε ότι αφορά στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων, (με εξειδίκευση ανά επενδυτική προτεραιότητα, όπως ορίζεται από το πρόγραμμα) ο Δήμος Λαρισαίων θα προτείνει τα εξής:

 

 • την δημιουργία εκτεταμένου δικτύου πεζοδρόμων και ποδηλατικών διαδρομών,
 • Σύστημα διαχείρισης πεζοδρόμων
 • Ανάπλαση περιοχής τάφρου Ι1
 • την ολοκλήρωση του προσκηνίου πολιτισμού (Θέατρο ΟΥΗΛ)
 • Δημιουργία σημείου πολιτιστικού διασύνδεσης – Γενί Τζαμί
 • Δρόμους ήπιας κυκλοφορίας

 

Ο ενδεικτικός προυπολογισμός για τα παραπάνω έργα ανέρχεται στα 11,5 εκατ. ευρώ, με το δήμαρχο Απόστολο Καλογιάννη να σημειώνει πως ειδικά γα το Θέατρο ΟΥΗΛ, έχει δηλωθεί στη διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ότι ο δήμος διατίθεται να διαθέσει κονδύλια από ιδίους πόρους για την ολοκληρωσή του. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία της μελέτη το κόστος αποπεράτωσης  του έργου ανέρχεται στα 8 εκατ. ευρώ, με το Δήμο να ζητάει από το σχέδιο ΒΑΑ τα 5 εκατ., ώστε να συμπληρώσει απο ιδίους πόρους τα υπόλοιπα 3 εκατ. ευρώ. Μάλιστα, ο κ. Καλογιάννης ειδικά για «Προσκήνιο Πολιτισμού» τόνισε ότι η ολοκλήρωσή του θα συμπληρώσει και σε μεγάλο βαθμό θα ολοκληρώσει τις πολιτιστικές υποδομές της πόλης, ενώ υπογράμμισε ότι το νέο θέατρο θα μπορεί να φιλοξενήσει ιδιαίτερα σημαντικές παραγωγές κάθε είδους πολιτιστικής δραστηριότητας.

Επίσης, σε ότι αφορά στον ειδικό στόχο του προγράμματος για την αναβάθμιση και συμπλήρωση των κοινωνικών δομών θα προταθούν τα εξής έργα/δράσεις

 

 • Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης
 • Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ
 • Αναβάθμιση και εξοπλισμός ΚΔΑΠ ΑΜΕΑ
 • Παιδική χαρά ΑΜΕΑ
 • Διαμόρφωση και εξοπλισμός ημερήσιας φροντίδας ΑΜΕΑ
 • Δομή παροχής υπηρεσιών αστέγων
 • Δομή ψυχοκοινωνικού κέντρου
 • Κέντρα κοινωνικής και οικογενειακής στήριξης
 • Επέκταση και αναβάθμιση δημοτικού λαχανόκηπου
 • Δημιουργία δομής παροχής συσσιτίου
 • Κοινωνικό Πολυϊατρείο
 • Δημιουργία κέντρου πρόληψης (εργαστήρι ζωής)
 • Διαμόρφωση και εξοπλισμός κέντρου κοινότητας /παραρτήματος/πολιτιστικού κέντρου ΡΟΜΑ
 • Αναβάθμιση διαμόρφωση και εξοπλισμός κοινωνικών υποδομών
 • Τεχνικές Μελέτες κοινωνικών δομών

Το ποσό για το συγκεκριμένα έργα ανέρχεται στα 2,3 εκατ ευρώ, ενώ άλλα τόσα (2,3 εκατ.) αφορούν δράσεις για τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε ευπαθείς ομάδες.

Τέλος, προτείνεται η ένταξη δράσεων και ενεργειών ύψους 950.000 ευρώ για την αύξηση της απασχόλησης συμπεριλαμβανόμενης και της αυτοαπασχόλησης με στόχευση σε καινοτόμες επιχειρήσεις

Διαδικασία διαβούλευσης

Σε ότι αφορά στην απαιτούμενη διαβούλευση επι των προτάσεων το πρόγραμμα έχει ως εξής:

 

 1. Παρασκευή 2/9 Διαβούλευση με παραγωγικούς φορείς.
 2. Τρίτη 6/9 Διαβούλευση με κοινωνικούς, πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.
 3. Πέμπτη 8/9 Συζήτηση στην Επιτροπή Διαβούλευσης Δήμου Λαρισαίων
 4. Πέμπτη 15/9 Συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Λαρισαίων

Στη συνέντευξη παρέστησαν επίσης ο αναπληρωτής δήμαρχος κ. Γιώργος Σούλτης, οι αντιδήμαρχοι Δημ. Δεληγιάννης και Δημ. Μαβίδης, η γενικής διευθύντρια του Δήμου κ. Ευαγ. Γιοβρή και ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Επιχειρησιακού Σχεδιασμού κ. Αρ. Κωστούλας.

Προηγούμενο άρθρο Ραντεβού το επόμενο καλοκαίρι για την Κατασκήνωση στην Πόλη
Επόμενο άρθρο Προσλήψεις στο Γ.Ν. Λάρισας και το ΕΚΑΒ