Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συµβουλίου) σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 3852/2010 στις 27 Ιουλίου 2016, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7:00 µ.µ. µε τα παρακάτω θέµατα:

ΘΕΜΑ 1ο : Επικύρωση Πρακτικών της 11ης Συνεδρίασης του Περιφερειακού Συµβουλίου Θεσσαλίας έτους 2016.

ΘΕΜΑ 2: Έγκριση Επικαιροποίησης του Περιφερειακού Σχεδίου ∆ιαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣ∆Α) της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Εισηγητής: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 3ο : Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου « Κατασκευή & λειτουργία οδικού τµήµατος από Ανισόπεδο Κόµβο Τεµπών έως Ανισόπεδο Κόµβο Ραψάνης». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

ΘΕΜΑ 4ο : Τροποποίηση των άρθρων 39 και 40 του Π∆ 129/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Θεσσαλίας». ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Αγοραστός Κωνσταντίνος, Περιφερειάρχης.

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Προηγούμενο άρθρο Δήλωση Χρ. Κέλλα για την επέτειο αποκατάστασης της δημοκρατίας
Επόμενο άρθρο Συμβουλές της Αστυνομίας με αφορμή την αύξηση κρουσμάτων κλοπών – διαρρήξεων