Ειδήσεις

Στο πρόγραμμα Employability συμμετέχει το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας


Το Αναπτυξιακό Κέντρο Θεσσαλίας συμμετέχει ως φορέας υποδοχής στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα “Employability and Entrepreneurship in Hospitality and IT Industry” που υλοποιείται υπό το πρόγραμμα Erasmus+ και συγκεκριμένα τη Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων. Το πρόγραμμα προβλέπει την κινητικότητα 28 συμμετεχόντων από την Ρουμανία σε δύο ροές των 14 ατόμων, με στόχο την κατάρτιση τους και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στον Ξενοδοχειακό τομέα καθώς και στον τομέα της Πληροφορικής. Φορέας αποστολής είναι ο οργανισμός “Fundatia Professional” από την πόλη Τάργκου Μούρες της Ρουμανίας.

Οι δραστηριότητες του Αναπτυξιακού Κέντρου Θεσσαλίας περιλαμβάνουν τον προσδιορισμό των ήδη υπαρχόντων δεξιοτήτων, ικανοτήτων και γνώσεων  των συμμετεχόντων, και την κατάρτιση και προετοιμασία τους ώστε να αναπτύξουν το επαγγελματικό τους προφίλ. Παράλληλα με το πρόγραμμα κατάρτισης οι συμμετέχοντες θα τοποθετηθούν σε θέσεις πρακτικής άσκησης σε συναφείς επιχειρήσεις της περιοχής, όπου θα τους δοθεί η ευκαιρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία σε συνάρτηση με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που παρακολουθούν.

Η κινητικότητα της 2ης ροής συμμετεχόντων πραγματοποιείται από 11/07/2016 έως και 09/08/2016.

Προηγούμενο άρθρο Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά στους Γόννους
Επόμενο άρθρο Στους Γόννους ο βουλευτής Γιώργος Λαμπρούλης