Ειδήσεις

Περονόσπορος έπληξε τις πρώιμες καλλιέργειες με πεπονιές


Διαπιστώσεις: Την είσοδο του έκανε ο περονόσπορος στις πρώιμες  καλλιέργειες με πεπονιές μετά τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών, στην περιοχή  Σερβωτά Τρικάλων, καθώς και σε περιοχές των νομών Καρδίτσας, Λάρισας, Μαγνησίας, Φθιώτιδας όπου υπάρχει η καλλιέργεια.

 

   Συμπτώματα: Εμφανίζονται πρώτα  μικρές, κίτρινες στρογγυλές ή γωνιώδεις κηλίδες στην πάνω επιφάνεια των φύλλων ενώ στην κάτω επιφάνεια εμφανίζονται  υπόλευκές εξανθήσεις οι οποίες αργότερα  γίνονται μαύρες.

   Συνθήκες ανάπτυξης: Οι μολύνσεις πραγματοποιούνται σε θερμοκρασίες από 5-280C (άριστη θερμοκρασία 16-220C) και υψηλή σχετική υγρασία. Οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη και την μετάδοσή του. Όταν οι θερμοκρασίες είναι μεγαλύτερες από 300C, εμποδίζεται  η ανάπτυξη της ασθένειας.

 Καταπολέμηση: Ψεκασμός των φυτών με επιτρεπόμενα φυτοπροστατευτικά σκευάσματα με δραστικές :όπως copper oxychloride, propineb, Metalaxylm, Bordeaux mixture, Azoxystrobin, Fosetyl aluminium, Mancozeb, κ.α.  Οι ψεκασμοί των φυτών πρέπει να αρχίζουν αμέσως μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα (ελάχιστες κηλίδες) και επανάληψη του ψεκασμού μετά από βροχή.

ΣΗΨΕΙΣ ΚΑΡΠΩΝ ΠΕΠΟΝΙΑΣ

(Pythium spp,-Rizoctonia solaniPhytophtora sppFusarium spp.)

Διαπιστώσεις: Μετά από επιτόπιο  καθώς και εργαστηριακό έλεγχο  σε   πεπόνια με σήψεις,  των περιοχών  Σερβωτά Τρικάλων  και  Καρδίτσας, διαπιστώθηκε  ότι  ήταν  προσβεβλημένοι από τους  μύκητες pythium spp. Phytophtora spp. Rizoctonia spp. και  Fusarium sp,.

Τα παθογόνα αυτά είναι μύκητες  εδάφους και  είναι ανενεργά, ευνοούνται από την περίσσεια υγρασίας  στο έδαφος. Συνθήκες  που καταπονούν τα φυτά  όπως: κακές εδαφικές συνθήκες (έδαφος που δεν στραγγίζει), χαμηλές θερμοκρασίες, ελλειπής φωτισμός, μεγάλο φορτίο καρπών, φυτά που έφεραν φορτίο και δίψασαν, προσβλήθηκαν αμέσως μετά το πότισμα από τους μύκητες αυτούς.

Συστάσεις: 1)Τα φυτά να εγκαθίστανται σε στραγγερό  έδαφος απαλλαγμένο από παθογόνα. 2)Περιορισμός των αρδεύσεων στις απολύτως απαραίτητες. 3)Αμειψισπορά με σιτηρά 2-3 χρόνια. 4)Αποφυγή επαφής των καρπών με υγρό έδαφος.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ   Σε κάθε περίπτωση να τηρούνται αυστηρά οι οδηγίες χρήσης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων για την αναλογία χρήσης, συνδυαστικότητα, τον κίνδυνο φυτοτοξικότητας το διάστημα μεταξύ τελευταίας επέμβασης και συγκομιδής και τα μέτρα προστασίας για την αποφυγή δηλητηριάσεων.

Οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται  για τις γεωργικές προειδοποιήσεις της πεπονιάς  να το δηλώσουν με ηλεκτρονικό μήνυμα στην Υπηρεσία μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση  email: fyto12@otenet.gr

 

Όλα τα δελτία μας υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης στο διαδίκτυο https://www.minagric.gr/index.php/el/for-farmer-2/agricultural-warnings

 

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης α.α.

 

                                                                             

 Δημήτριος Λύκας

Προηγούμενο άρθρο Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο
Επόμενο άρθρο Άρδευση 50.000 στρεμμάτων από τρία πρόχειρα φράγματα στον Πηνειό