Ειδήσεις

Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά το έργο Βερδικούσια – Λογγά


Με γρήγορους ρυθμούς εξελίσσεται η εργολαβία που αφορά την ολοκλήρωση της οδού που συνδέει τους οικισμούς της Βερδικούσιας της Π.Ε Λάρισας και του Λογγά της Π.Ε. Τρικάλων. Η οδός αποτελεί τμήμα της Επαρχιακής Οδού 19 «Ελασσόνα – Αγιονέρι προς Κόνισκον και Καλαμπάκα από το 6ο χλμ. Εθνικής Οδού Ελασσόνας – Δεσκάτης (Αγιονερίου και Κονιατσή)ς». Το τμήμα που κατασκευάζεται με την παρούσα εργολαβία ξεκινάει περίπου από τη Χ.Θ. 2+300 (αρχή μέτρησης η διασταύρωση στη Βερδικούσια) και καταλήγει στη Χ.Θ. 9+552 (αυχένας), με συνολικό μήκος περίπου 7.250 μέτρα. Το έργο εκτελείται υπό την επίβλεψη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας και χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας με προϋπολογισμό 7.800.000,00 €. Βάση του χρονοδιαγράμματος το έργο αναμένεται να παραδοθεί σε κυκλοφορία μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού.
Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός: «Με το έργο αυτό καθίσταται πλέον εφικτή η απευθείας επικοινωνία του βορειοδυτικού τμήματος της Π.Ε Λάρισας με τα Μετέωρα. Συνεπώς, ενισχύεται η περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής, καθώς δίνεται η δυνατότητα της εύκολης και άμεσης πρόσβασης στα Μετέωρα και την ορεινή περιοχή της Ελασσόνας, περιοχή ιδιαίτερου αισθητικού κάλους.

Παράλληλα, με την ανάπτυξη του οδικού δικτύου, δίνεται η δυνατότητα ανάπτυξης του εναλλακτικού τουρισμού, αλλά και του αγροτουρισμού. Εξυπηρετείται δε, η ασφαλής μετακίνηση των ανθρώπινων κοινοτήτων, η μεταφορά εμπορευμάτων, καθώς και κτηνοτροφικών- αγροτικών προϊόντων, διότι εκατέρωθεν του άξονα της οδού υπάρχουν πολλές κτηνοτροφικές μονάδες. Επιπλέον, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων της περιοχής, καθώς δίνεται η δυνατότητα σύνδεσης των ορεινών οικισμών του Δήμου Ελασσόνας και με άλλα αστικά κέντρα και αντιστρόφως. Περιβαλλοντικά, το έργο αναμένεται να έχει θετική επίπτωση, καθώς μεταξύ άλλων, θα ενισχυθεί η δασοπροστασία της περιοχής, αφού καθίσταται εύκολη η πρόσβαση σε δύσβατες μέχρι τώρα ορεινές περιοχές ιδιαίτερης περιβαλλοντικής αξίας».

Πριν την έναρξη του έργου η επικοινωνία γινόταν από υφιστάμενο χωματόδρομο πλάτους περίπου 5 μέτρων ο οποίος στη Χ.Θ 2+938 διέρχεται από κοίτη ρέματος με αποτέλεσμα η κυκλοφορία να διακόπτεται κατά τους χειμερινούς μήνες. Η οδός που κατασκευάζεται έχει διατομή 6,50/8,00 (ασφαλτοτάπητας πλάτους 6,50 μέτρων με εκατέρωθεν έρεισμα 0,75 μέτρων) και τάφρο μεταβλητού πλάτους από 1 έως 2 μέτρα. Το αντικείμενο της εργολαβίας περιλαμβάνει εργασίες χωματουργικών, τεχνικών, οδοστρωσίας, ασφαλτικών και σήμανσης – ασφάλειας όπως περιγράφονται στη συνέχεια:

Α) Χωματουργικά
Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της οδού σε εδάφη των οποίων ο χαρακτηρισμός ποικίλει κατά τμήματα από γαιώδη – ημιβραχώδη μέχρι και βραχώδη.

Β) Τεχνικά
Ήδη έχουν κατασκευαστεί εγκάρσια της οδού περίπου 20 σωληνωτοί οχετοί και περίπου 5 κιβωτοειδείς οχετοί (διαστάσεων 2,00μ Χ 2,00μ και 3,00μ Χ 3,00μ) με τα κατάλληλα συνοδά τεχνικά έργα εισόδου και εξόδου (φρεάτια, πτερυγότοιχοι, κοιτοστρώσεις). Επίσης ήδη κατασκευάστηκαν τοίχοι αντιστήριξης σε θέσεις που απαιτήθηκαν λόγω των κλίσεων των πρανών για την ασφάλεια των μετακινούμενων.
Για τη γεφύρωση του υφιστάμενου ρέματος έχει ήδη ολοκληρωθεί η κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού διαστάσεως 6,00μ Χ 5,00μ με τους απαραίτητους τοίχους αντιστήριξης και υπολείπονται τα συνοδά έργα.

Γ) Οδοστρωσία
Έχουν ήδη κατασκευαστεί το 50% των εργασιών οδοστρωσίας που περιλαμβάνει δύο στρώσεις υπόβασης και δύο στρώσεις βάσης καθώς και πλήρωση των ερεισμάτων εκατέρωθεν της οδού.

Δ) Ασφαλτικά
Έχουν ήδη ασφαλτοστρωθεί 3,5 χλμ της νέας οδόυ. Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή μιας στρώσης ασφαλτικής βάσης συμπυκνωμένου πάχους 5 εκ. και μιας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας πάχους 5 εκ.

Ε) Σήμανση – Ασφάλεια
Υπολείπονται οι εργασίες σήμανσης και ασφάλειας. Προβλέπεται να πραγματοποιηθούν -σε θέσεις όπου κρίνεται απαραίτητο- τοποθετήσεις στηθαίων ασφαλείας, πληροφοριακών πινακίδων καθώς και πινακίδων επισήμανσης επικίνδυνων θέσεων, τοποθετήσεις χιονοδεικτών καθώς και διαγράμμιση σε όλο το μήκος της οδού.

Προηγούμενο άρθρο Δήλωση του πρώην Προέδρου της Βουλής Δημήτρη Σιούφα για τον θάνατο του Στ. Παπαντώνη
Επόμενο άρθρο 6,9 εκατ. ευρώ και 2.575 ωφελούμενοι από το ΠΕΠ για βρεφονηπιακούς σταθμούς