Ειδήσεις

Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε. : Υποχρεώσεις και δικαιώματα των πελατών


Η Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., στο πλαίσιο ενημέρωσης των πελατών της και όσων ενδιαφέρονται να συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου, επιθυμεί να πληροφορήσει για τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά των πελατών τα οποία απορρέουν από τη σύμβαση σύνδεσης.
Η Ε.Π.Α ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε., μετά την σύναψη της εκάστοτε σύμβασης για σύνδεση με το δίκτυο φ.α., έχει την υποχρέωση να ολοκληρώσει το σημείο παροχής, στο συντομότερο δυνατό χρόνο (όπως αυτός ορίζεται από τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών).
Ο πελάτης από την πλευρά του, έχει την υποχρέωση να κατασκευάσει την εσωτερική του εγκατάσταση (δηλ. το τμήμα μετά το ερμάριο του μετρητή) και να την ολοκληρώσει, εντός 60 ημερών μετά τις εν λόγω εργασίες αρμοδιότητάς Ε.Π.Α. Η επιλογή των επαγγελματιών, εγκαταστατών, μηχανικών και πιστοποιημένων τεχνικών που θα κατασκευάσουν την εσωτερική εγκατάσταση, γίνεται με αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
Ταυτόχρονα με την σύμβαση που υπογράφει ο πελάτης, μας γνωστοποιούνται με δική του συναίνεση, τα προσωπικά του στοιχεία καθώς και τηλέφωνα επικοινωνίας.
Βάσει του Ν2472/1997 περί «προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα», η εταιρία μας διατηρεί τα στοιχεία αυτά στα αρχεία της για εταιρικούς και μόνο σκοπούς, οι οποίοι απορρέουν από τη σύμβαση που έχει υπογράψει ο εκάστοτε πελάτης και τους Γενικούς Όρους Συναλλαγών (Γ.Ο.Σ.).
Για κανένα λόγο πέραν αυτών που αφορούν τους σκοπούς της εταιρίας, (όπως αυτοί αναφέρονται στους παρόντες Γ.Ο.Σ.) τα στοιχεία αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους.
Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο οι πελάτες μας δεχτούν οχλήσεις από τρίτους για θέματα που δεν σχετίζονται με όσα έχουμε προαναφέρει, τους καλούμε να επικοινωνήσουν εφόσον το επιθυμούν με την Ε.Π.Α. και συγκεκριμένα στα τηλέφωνα 2410/582-382, 2410/582-384 και 2410/582-349.
Με γνώμονα την αρτιότερη και αποδοτικότερη συνεργασία μεταξύ Ε.Π.Α. και πελατών, φροντίζουμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας προστατεύοντας με κάθε δυνατό μέσο τα δικαιώματα των πελατών μας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Προηγούμενο άρθρο Ομόφωνη απόφαση της ΕΝΠΕ για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων της χώρας
Επόμενο άρθρο Ενημέρωση της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Λύσσα