Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας


Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Καινοτομίας, στο Περιφερειακό Μέγαρο (Αίθουσα Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου), στις 9 Μαΐου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα:
ΘΕΜΑ 1ο: Συγκρότηση σε σώμα.
ΘΕΜΑ 2ο : Εκλογή Αντιπροέδρου
ΘΕΜΑ 3ο : Σύσταση επιτροπής για τη σύνταξη και επεξεργασία Κανονισμού λειτουργίας του Π.Σ.Κ.
ΘΕΜΑ 4ο : Σύσταση θεματικών Υποεπιτροπών Π.Σ.Κ.
ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση σχεδίου δράσης της Περιφερειακής Στρατηγικής Καινοτομίας
Έξυπνης εξειδίκευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την Προγραμματική περίοδο
2014-2020

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

Προηγούμενο άρθρο Λογοτεχνική εκδήλωση με συμμετοχή όλων των ζώντων Θεσσαλών συγγραφέων-ποιητών
Επόμενο άρθρο Εκδηλώσεις του Δήμου Λαρισαίων για την Εργατική Πρωτομαγιά