Ειδήσεις

Προκήρυξη 12 επαγγελματικών αδειών για τις λαϊκές αγορές του Δ. Λαρισαίων


Σε προκήρυξη για τη χορήγηση 12 επαγγελματικών αδειών για συμμετοχή στις λαϊκές αγορές, προχωρά ο Δήμος Λαρισαίων. Ειδικότερα, πέντε (5) άδειες αφορούν τη διάθεση νωπών οπωροκηπευτικών, αβγών, κομμένων ανθέων, β) Βιολογικών νωπών, μεταποιημένων και τυποποιημένων αγροτικών προϊόντων, πιστοποιημένων σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις που φέρουν ειδικό σήμα αναγνώρισης ως βιολογικών προϊόντων και γ) ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά), χαρτιού ατομικής ή οικιακής φροντίδας, καθώς και ξηρών καρπών, μελιού, ζαχαρωδών προϊόντων, τυποποιημένου κομμένου καφέ.
Δυο (2) άδειες αφορούν διάθεση νωπών αλιευτικών προϊόντων θαλάσσης, γλυκέων υδάτων, ιχθυοκαλλιέργειας.
Επίσης, δυο (2) άδειες αφορούν είδη κυλικείου (σύμφωνα με τις ισχύουσες υγειονομικές διατάξεις, β) μέσων συσκευασίας (χάρτινες-πλαστικές σακούλες)εκμετάλλευση χημικών τουαλετών
Τέλος, τρεις (3) άδειες αφορούν είδη ένδυσης, νεωτερισμών, φο μπιζού, λευκών ειδών. Ψιλικών, καθώς και ειδών υπόδησης και δερμάτινων ειδών (τσάντες, ζώνες, πορτοφόλια), β)ειδών υαλοπωλείου, πλαστικών με το μέτρο, εκκλησιαστικών ειδών, καθώς και ειδών παντοπωλείου(μη εδώδιμα) και γ) ειδών και υποβοηθητικών καλλιέργειας ανθοκομικής (πήλινες, πλαστικές γλάστρες, χώμα), καλλωπιστικών φυτών πολλαπλασιαστικού υλικού (φυτώρια κηπευτικών, δενδρυλλίων οπωροφόρων, αμπέλου).
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία, προτεραιότητα στη χορήγηση αδειών έχουν ειδικές ομάδες πληθυσμού.
Ετσι, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση με τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης στην οποία θα πρέπει να αναφέρουν ότι δεν ασκούν οι ίδιοι άλλο επάγγελμα και ότι δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από οποιοδήποτε ασφαλιστικό φορέα.

Για τη χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή λαϊκών αγορών υποβάλλονται εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:
Α) δικαιολογητικά για την απόδειξη της ιδιότητας που επικαλούνται στην αίτησή τους και ειδικότερα:

1. Τα άτομα με αναπηρία, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η αναπηρία τους
2. Οι πολύτεκνοι και τα τέκνα αυτών, καθώς και οι γονείς με τρία παιδιά, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.
3. Οι γονείς ανήλικων τέκνων με αναπηρία και οι γονείς που προστατεύουν άτομα με νοητική αναπηρία, αυτισμό, σύνδρομο down, εγκεφαλική παράλυση, βαριές και πολλαπλές αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες εξάρτησης, πιστοποιητικό από το οποίο αποδεικνύεται η ιδιότητα αυτή.
4. Οι ομογενείς Βορειοηπειρώτες και οι ομογενείς παλιννοστούντες, αντίγραφο του ειδικού δελτίου ταυτότητας ομογενούς που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
5. Οι Ελληνες ΡΟΜΑ αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας και βεβαίωση εγγραφής στο δημοτολόγιο οργανισμού τοπικής αυτοδιοίκησης της χώρας και πιστοποιητικό συνδέσμου ΡΟΜΑ Θεσσαλίας
6. Τα άτομα απεξαρτημένα από εξαρτησιογόνες ουσίες και τα άτομα υπό απεξάρτηση, βεβαίωση από κέντρο απεξάρτησης ότι παρακολούθησαν ή παρακολουθούν πρόγραμμα απεξάρτησης.
7. Οι άνεργοι βεβαίωση ανεργίας από τον ΟΑΕΔ.

Β) Δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν ότι έχουν την κατοικία ή τη μόνιμη διαμονή τους στο Δήμο Λαρισαίων (άρθρο 8 παρ.2).

α)Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και βεβαίωση μονίμου κατοίκου
β)Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας
Σε περίπτωση έγκρισης του αιτήματος για την έκδοση της άδειας υποβάλλονται τα παρακάτω κύρια δικαιολογητικά:
α)Βεβαίωση άσκησης δραστηριοτήτων από το σύστημα TAXIS της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
β)Πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με τη με αριθμ Υ1γ/Γ.Π/οικ.35797/2012(Β΄1199)Υπουργική Απόφαση.
γ)Βεβαίωση έναρξης ασφαλιστικού φορέα
δ)Φορολογική ενημερότητα
ε)2 φωτογραφίες

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 28-03-2016 μέχρι 08-04-2016 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προκήρυξη οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τμήμα Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων στο τηλέφωνο 2410531327.

Προηγούμενο άρθρο Ημερίδα για την ετοιμότητα πόλης και πολιτών σε περίπτωση σεισμού
Επόμενο άρθρο 1η Διεθνή Εβδομάδα Επιμόρφωσης Προσωπικού στο Παν/μιο Θεσσαλίας