Ειδήσεις

Στην κυκλοφορία η κεντρική αρτηρία της λεωφόρου Καραμανλή


Σε κυκλοφορία δίδεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και η κεντρική αρτηρία της λεωφόρου Καραμανλή. Η αρτηρία μήκους περίπου 1 km, είναι σε όλο το μήκος της ηλεκτροφωτισμένη και ασφαλισμένη με την χρήση στηθαίων ασφαλείας και κιγκλιδωμάτων, ενώ η διέλευση των πεζών θα γίνεται μόνο από τις διαβάσεις οι οποίες λειτουργούν με σηματοδότη και ενεργοποιούνται με κουμπί.
Παράλληλα με την κυκλοφορία της οδού θα γίνονται εργασίες τοποθέτησης των μόνιμων πινακίδων σήμανσης , φύτευσης των κυκλικών κόμβων, ολοκλήρωση των πλακοστρώσεων αλλά και επισκευής- ανύψωσης των φρεατίων επί των παραπλεύρων όπου λόγω αυξημένης κυκλοφορίας των παραπλεύρων δεν μπορούσαν να επισκευαστούν. Οι παραπάνω εργασίες, θα εκτελούνται με χρήση μικρής διάρκειας εργοταξιακής σήμανσης, που οι οδηγοί οφείλουν να σέβονται και να τηρούν.
Η οδός θα αποδοθεί πλήρως στη συμβατική ημερομηνία περαίωσης περί τα τέλη Απριλίου. Με την παράδοση του εν λόγω οδικού τμήματος αντιμετωπίζεται το χρόνιο πρόβλημα της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων στο εν λόγω τμήμα της οδού και επιτυγχάνεται η ασφαλής κίνηση των κατοίκων της περιοχής με συνέπεια να αναβαθμιστεί η ποιότητα ζωής τους .

Προηγούμενο άρθρο Αιμοληψία στην Κεντρική πλατεία Λάρισας
Επόμενο άρθρο Μαζικό παρών στις κινητοποιήσεις στην Αθήνα αποφάσισαν οι αγρότες