Ειδήσεις

347.059 ευρώ στην Περιφέρεια Θεσσαλίας για διατροφικά επιδόματα


Κατανέμεται, από τον λογαριασµό του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Περιφερειών», συνολικό ποσό 5.977.812,52€ στις Περιφέρειες της χώρας, αποκλειστικά και µόνο προς καταβολή του διατροφικού επιδόµατος στους κατά νόµο δικαιούχους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους νεφροπαθείς, στους µεταµοσχευµένους καρδιάς, ήπατος, πνευµόνων και µυελού των οστών καθώς και σε αλλοδαπούς και οµογενείς νεφροπαθείς, για το µήνα Φεβρουάριο τρέχοντος έτους 2016, ως ακολούθως.
Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλογούν 347.059,00 ΕΥΡΩ που ανά Νομό αναλύονται ως εξής :
Καρδίτσα : 56.110,00 ΕΥΡΩ
Λάρισα : 135.026,00 ΕΥΡΩ
Μαγνησία : 92.200,00 ΕΥΡΩ
Τρίκαλα : 63.723,00 ΕΥΡΩ

Προηγούμενο άρθρο Μάξιμος : Οι ελληνοποιήσεις γάλακτος υπονομεύουν τα ΠΟΠ
Επόμενο άρθρο Στη «στενή» 53χρονος για ναρκωτικά, αφορολόγητο καπνό και όπλα