ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: «ΒΕΛΤΙΩΣΤΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΩΝ ΣΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ»


 Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» απευθύνεται σε άτομα της τρίτης ηλικίας που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως αλλά και σε άτομα με κινητικές δυσλειτουργίες και ειδικά προβλήματα, σε αυτούς που ζουν μόνοι τους ή δεν έχουν την πλήρη φροντίδα της οικογένειας ή που το εισόδημά τους δεν τους επιτρέπει να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες υπηρεσίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.

 Σκοπός του Προγράμματος είναι να βελτιώσει την ποιότητα ζωής των Ηλικιωμένων και ΑμεΑ, να υποβοηθήσει την αυτόνομη και αξιοπρεπή διαβίωση και να υποστηρίξει το οικογενειακό περιβάλλον των επωφελούμενων.

Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι», υλοποιείται στο Δήμο Ελασσόνας από τις 7 παρακάτω δομές :

 1. Δομή 1 : Πρώην Δήμος Ελασσόνας,
 2. Δομή 2 : Πρώην Δήμος Σαρανταπόρου,
 3. Δομή 3 : Πρώην Κοινότητα Καρυάς,
 4. Δομή 4 : Πρώην Δήμος Ολύμπου,
 5. Δομή 5 : Πρώην Δήμος Αντιχασίων,
 6. Δομή 6 : Πρώην Δήμος Ποταμιάς,
 7. Δομή 7 : Πρώην Κοινότητα Βερδικούσιας

Το πρόγραμμα συνεχίζεται μέχρι 31-12-2011, με βάση τη νέα πρόσκληση – προκήρυξη που ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης. Ωφελούμενοι δεν είναι πλέον οι ηλικιωμένοι αλλά συγγενικά τους πρόσωπα που είναι επιφορτισμένα για την καθημερινή τους φροντίδα.

Οι υπηρεσίες παρέχονται στα σπίτια των Ηλικιωμένων, ενώ οι Ηλικιωμένοι-ΑΜΕΑ και οι Ωφελούμενοι Συγγενείς τους δεν επιβαρύνονται οικονομικά για τις υπηρεσίες αυτές, καθώς χρηματοδοτούνται μέσω ΕΣΠΑ.

Για να μπορέσει να συνεχιστεί το πρόγραμμα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν οι ίδιοι, με την δικιά μας βοήθεια, αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα.


Οι υπηρεσίες που παρέχονται είναι δωρεάν προς όλους τους Ωφελούμενους και Εξυπηρετούμενους του Προγράμματος .

Από το 2011 οι Υπηρεσίες κατ’ οίκον Κοινωνικής Μέριμνας και Φροντίδας χρηματοδοτούνται από το Πρόγραμμα – Δράση «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ ΜΕΣΩ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΕ ΕΞΑΡΤΩΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΠΑΠΕΙΛΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΑΝΕΡΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ».

Έτσι, οι Ωφελούμενοι (Άνεργοι ή Εργαζόμενοι σε ειδικά καθεστώτα Απασχόλησης) μπορούν να επωφεληθούν προκειμένου Συγγενικά τους Πρόσωπα – ηλικιωμένοι ή ΑΜΕΑ- να δέχονται κατ’ οίκον Υπηρεσίες Κοινωνικής Φροντίδας χωρίς να πληρώνουν, αφού αυτές οι Υπηρεσίες επιχορηγούνται 100% .

Εξυπηρετούμενοι, δηλαδή δέκτες των Υπηρεσιών Βοήθειας στο Σπίτι είναι Ηλικιωμένοι Άνθρωποι ή Α.Μ.Ε.Α. ανεξαρτήτως ηλικίας. Προκειμένου οι άνθρωποι αυτοί να εξυπηρετούνται από τις κατ’ οίκον υπηρεσίες του Προγράμματος, θα πρέπει συγγενικά τους Πρόσωπα να κάνουν αίτηση ως Ωφελούμενοι του Προγράμματος. Άρα ουσιαστικά την αίτηση την κάνει ο ενήλικας άνεργος ή εργαζόμενος, ο οποίος είναι ο Ωφελούμενος του Προγράμματος. Είναι Ωφελούμενος του Προγράμματος, γιατί λαμβάνοντας τις υπηρεσίες κάποιος Ηλικιωμένος Συγγενής του (Εξυπηρετούμενος), αυτός/ή (ο ωφελούμενος) ωφελείται από την Παροχή των Υπηρεσιών Κοινωνικής Φροντίδας που συντελούν στην εναρμόνιση της οικογενειακής του/της ζωής και τη δυνατότητά του να ωφεληθεί στην επαγγελματική του ζωή (έχοντας εξασφαλίσει την φροντίδα των Ηλικιωμένων Συγγενών του ή των ΑΜΕΑ συγγενών του).

Για να μπορεί ένας ενήλικας να είναι Ωφελούμενος του Προγράμματος (έτσι ώστε ο Ηλικιωμένος συγγενής του να εξυπηρετείται με κατ’ οίκον επισκέψεις) θα πρέπει να είναι: Άνεργος, εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ ή Εργαζόμενος/η , των οποίων η επιχείρηση στην οποία εργάζονται, υλοποιεί:

 • Πρόγραμμα STAGE του Ο.Α.Ε.Δ
 • Πρόγραμμα Ν.Θ.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ
 • Πρόγραμμα Ν.Ε.Ε. του Ο.Α.Ε.Δ
 • Πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ. ΛΑΕΚ)
 • Πρόγραμμα επιχορήγησης 200.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης με επιδότηση των εργοδοτικών εισφορών, για τη διατήρηση τουλάχιστον 400.000 θέσεων εργασίας, σε επιχειρήσεις και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα ή
 • Ασφαλισμένος στον ΟΓΑ με εισόδημα μικρότερο των 5.000 ευρώ.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ελασσόνας και στα γραφεία των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».

Τηλέφωνο Επικοινωνία: 2493025440 κ. Σαμώτας Γιάννης

Προθεσμία αιτήσεων μέχρι 18 Μαΐου 2011 στα γραφεία των προγραμμάτων.

Προηγούμενο άρθρο Εθισμός στο διαδίκτυο και εφηβεία
Επόμενο άρθρο Κ. Αγοραστός: «Ζεστό χρήμα σε επιχειρήσεις της Θεσσαλίας»