Ειδήσεις

Ξεκινά η έκδοση Δελτίων Μετακίνησης Α.μεΑ. για το έτος 2024 από τις Περιφερειακές Ενότητες


Σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, τα μέλη του Πανθεσσαλικού Συλλόγου Αναπήρων Πολιτών (ΠΑΝ.Σ.Α.Π.), και των Α.μεΑ. εν γένει, έχουν το δικαίωμα της μετακίνησης με μειωμένο εισιτήριο κατά 50% σε όλες τις διαδρομές εσωτερικού των υπεραστικών λεωφορείων των ΚΤΕΛ., καθώς και της δωρεάν μετακίνησης και εφόσον διαμένουν μόνιμα στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας με τα αστικά μέσα συγκοινωνίας των Αστικών ΚΤΕΛ.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του ή άλλου εξουσιοδοτημένου ατόμου.
  2. Γνωμάτευση Υγειονομικής Επιτροπής σε ισχύ, όπου θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας ( 67% και άνω). Όσοι ενδιαφερόμενοι διαθέτουν Ψηφιακή Κάρτα Αναπηρίας, σε ισχύ με την σήμανση “ΙΙ” δεν απαιτείται να προσκομίσουν γνωμάτευση Υγειονομικών Επιτροπών.
  3. Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και φωτοαντίγραφο αυτής.
  4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής. Στην ανωτέρω Υ.Δ. θα δηλώνεται επίσης η μη παραλαβή Δελτίου Μετακίνησης από άλλη Περιφερειακή Ενότητα ή ΚΕΠ.
  5. Για την έκδοση νέας κάρτας, δύο πρόσφατες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο Δελτίο και η άλλη να επισυνάπτεται στην αίτηση του δικαιούχου. Ειδικά οι δικαιούχοι δελτίου συνοδού, πρέπει να συνυποβάλλουν τρεις ίδιες φωτογραφίες από τις οποίες η μία να επικολλάται στο δελτίο του

συνοδού.

  1. Οι δικαιούχοι των δελτίων δωρεάν μετακίνησης, πρέπει να συνυποβάλλουν εκτός των άλλων και φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού σημειώματος της δήλωσης του φόρου εισοδήματος που υποβάλλεται το έτος 2023.

 

Τα δελτία θα χορηγούνται στους δικαιούχους τόσο από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας Θεσσαλίας όσο και από τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ), με  διάρκεια ισχύος: από την ημερομηνία εκδόσεώς του μέχρι 31-12-2024.

Για την ανανέωση και την έκδοση νέων Δελτίων Μετακίνησης Α.μεΑ. ορίζεται ως ημερομηνία έναρξης η 4η – 04 – 2024 και λήξης η 31η – 10 – 2024.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την έκδοση ή ανανέωση του Δελτίου Μετακίνησης Α.μεΑ. να απευθύνεστε στα γραφεία του συλλόγου μας Παλαιολόγου 11 – 13, Τρίτη ή Πέμπτη μετά τις 17:00 έως 21:00 ή στο τηλέφωνο 2410287209.

 

 

           

Προηγούμενο άρθρο Παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα η έναρξη του 6ο Μουσικού Μαθητικού Φεστιβάλ Σχολείων
Επόμενο άρθρο Η Περιφέρεια Θεσσαλίας τίμησε την ομάδα του Τυφώνα που καθάρισε τις ακτές της Μαγνησίας