Ειδήσεις

Πρόταση για την αποστράγγιση των νερών εκτός του ταμιευτήρα της Κάρλας


H παροχετευτικότητα της σήραγγας της Κάρλας είναι 8,5m3/sec ή 730000 m3ημερησίως και για την απορροή του συνολικού όγκου των υδάτων που έχουν σωρευτεί εκτός του ταμιευτήρα Κάρλας θα απαιτηθούν 22-24 μήνες. Η εν λόγω παροχετευτικότητα της υφιστάμενης σήραγγας είναι πολύ μικρή και πρέπει να διερευνηθούν εναλλακτικές λύσεις.

Μία εναλλακτική λύση που θα μπορούσε άμεσα να εφαρμοστεί και να βοηθήσει στην αποστράγγιση των πλημμυρισμένων περιοχών είναι η άντληση των υδάτων, με ειδικά αντλητικά συγκροτήματα που τοποθετούνται επί πλωτών πλατφορμών και η μεταφορά τους μέσω αγωγών στον υφιστάμενο συλλεκτήρα Σ1 και από εκεί δια της βαρύτητας και της κλίσης του εδάφους στον π. Πηνειό.

Αναλυτικότερα τα προτεινόμενα έργα περιλαμβάνουν την τοποθέτηση εντός των πλημμυρισμένων εκτάσεων πλωτής πλατφόρμας επί της οποίας θατοποθετηθούν αντλητικά συγκροτήματα συνολικής δυναμικότητας ~750000 m3 ημερησίως. Για την τροφοδοσία των αντλιών θα απαιτηθεί η κατασκευή υποσταθμού συνολικής εγκατεστημένης ισχύος ~10MW.

Eντός της πλημμυρισμένης περιοχής θα ποντιστούν σωλήνες κατάλληλης διατομής σε μήκος ~2Κmπερίπου μέσω των οποίων τα αντλούμενα ύδατα θα οδηγούνται εκτός της πλημμυρισμένης περιοχής (2Τ) και από εκεί μέσω αγωγού συνολικού μήκους 6 Km και κάτω από υφιστάμενους δρόμουςθα μεταφέρονται στον υφιστάμενο συλλεκτήρα Σ1.

Ο συλλεκτήρας Σ1 έχει κλίση προς τον ποταμό Πηνειό αλλά για την μεταφορά των αναγκαίων ποσοτήτων θα απαιτηθούν εργασίες διάνοιξης του συλλεκτήρα και κατασκευής αναχωμάτων (όπου απαιτούνται) έως την συμβολή του συλλεκτήρα Σ1 με τον χείμαρο Γκουσμπασανιώτη, από την συμβολή και μετά η κοίτη έχει ικανοποιητική διατομή ή οποία μπορεί να παροχετεύσει τις απαιτούμενες ποσότητες.

Το συνολικό κόστος των ανωτέρω εκτιμάται στο ποσό των ~ 25.000.000 € (πλην του κόστους του υποσταθμού).

Με την ενέργεια αυτή θεωρούμε ότι επιταχύνεται η απάντληση των υδάτων προς όφελος των αγροτών καθόσον αποδίδονται σ’ αυτού ε οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις νωρίτερα, σε σχέση με τις γνωστές εκτιμήσεις, και επιπλέον επιταχύνεται η απόδοση της Στρατιωτικής  Βάσης του Στεφανοβικίου ταχύτερα ώστε να αρχίσουν οι εργασίες αποκατάστασης και η επιχειρησιακή της επαναλειτουργία το ταχύτερο δυνατόν.

Τα πλωτά μέσα και τα αντλητικά συγκροτήματα θα αποθηκεύονται σε χώρους της Περιφέρειας Θεσσαλίας και θα μπορούν να ξαναχρησιμοποιούνται και σε άλλες περιοχές που εμφανίζουν πλημμυρικά φαινόμενα συχνότερα λόγω θραύσης των αναχωμάτων (π.χ περιοχές Ν. Καρδίτσας).

Προηγούμενο άρθρο Αυγενάκης για αγροτικές κινητοποιήσεις: Μόνο μέσα από διάλογο προκύπτουν λύσεις
Επόμενο άρθρο Ευχαριστήριο του 2ου Δημοτικού Σχολείου Γιάννουλης στην Αστυνομία της Γειτονιάς