Ειδήσεις

Εγκρίθηκαν Σχέδια Βελτίωσης από την Περιφέρεια Θεσσαλίας


Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων στήριξης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της δράσης 4.1.5 στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και αφορούν την υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψή των γεωργικών εκμεταλλεύσεων του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014 – 2020 κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 – 2022 από το Ταμείο Ανάκαμψης και με βάση το όριο των διαθέσιμων πιστώσεων, δημοσιεύεται η αριθμ. 2758/3-1-24 απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας με τους πίνακες των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των αιτούντων.

Στην Περιφέρεια Θεσσαλίας υποβλήθηκαν 601 αιτήσεις. Οι αιτήσεις που επιλέγονται για στήριξη ανέρχονται σε 598, με επιλέξιμο προϋπολογισμό 66.570.932,63€ και επιχορηγούμενη δημόσια δαπάνη ύψους 36.361.826,59€. Οι αιτήσεις που δεν επιλέγονται ανέρχονται σε τρεις (3).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αναλυτικά γνώση της απόφασης μέσω:

  • Τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
  • Των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων Λάρισας, Καρδίτσας, Τρικάλων, Μαγνησίας και Σποράδων
  • Του διαδικτυακού ιστοτόπου της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεύθυνση www.thesssaly.gov.gr

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Δ. Κουρέτας θέλει να ευχαριστήσει τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας που με ζήλο διεκπεραίωσαν όλους τους φακέλους σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Προηγούμενο άρθρο Εξόρμηση του Κατηχητικού του Αγίου Αχιλλίου Λαρίσης στο Ελατοχώρι και κοπή Βασιλόπιτας
Επόμενο άρθρο Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας θα δεχθεί ευχές