Ειδήσεις

Πρόγραμμα-Παρουσίαση Δράσεων Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας ΕΛΚΕ – Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας


Σας προσκαλούμε στις 25 και 26 Νοεμβρίου 2023, στην υβριδική εκδήλωση όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα του έργου «Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», καθώς και καινοτόμα ερευνητικά αποτελέσματα που παρήχθησαν από Εργαστήρια και Ερευνητικές ομάδες της Πανεπιστημιακής Κοινότητας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Έργων.

Η εκδήλωση θα γίνει στην Λάρισα στις εγκαταστάσεις του Πάρκου ΚαινοτομίαςJOIST,(Βαλτετσίου & Τριπόλεως 41336) και θα φιλοξενήσει εκθέτες – ερευνητικές ομάδες του Πανεπιστημίου, παράλληλες ομιλίες, συζητήσεις και workshop σχετικά με την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται από τα πανεπιστήμια, τις δυνατότητες χρηματοδότηση τους και τις υπηρεσίες που προσφέρουν Τεχνοβλαστοί – (Spin-off) του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,.

Απευθύνεται στο ακαδημαϊκό προσωπικό και ερευνητές, στελέχη επιχειρήσεων, επιχειρηματίες και επενδυτές, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και σε όλους όσους ενδιαφέρονται να γνωρίσουν από κοντά τη γνώση που παράγεται από τις σχολές του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας και τον τρόπο που αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή στην αγορά.

Η είσοδος στην εκδήλωση είναι δωρεάν για το κοινό. Δηλώστε συμμετοχή εδώ: https://www.ttoevents.gr/

Το αντικείμενο του έργου«Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας» (2022-2023) ήταν η ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας του Πανεπιστημίου, η διασύνδεσή του με τη βιομηχανία, η μεταφορά της γνώσης που παράγεται προς την κοινωνία και η καλλιέργεια της ιδέας της επιχειρηματικότητας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Συγκεκριμένα, υποστηρίχθηκαν ερευνητικές ομάδες στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης εταιρειών τεχνοβλαστών (spinoff), καθώς και σε θέματα προστασίας της διανοητικής διαδικασίας επί καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, πρακτικών και ιδεών που παρήχθησαν εντός του Πανεπιστημίου.

Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), «ΑΞΟΝΑΣ Β: Χρηματοδότηση Λειτουργίας Δομών & Δράσεων Μεταφοράς Τεχνολογίας» Κωδικός Πρόσκλησης 143.

Προηγούμενο άρθρο Σάκης Παιδής : Απαραίτητος ένας εθνικός στρατηγικός σχεδιασμός αντιμετώπισης της αντιμικροβιακής αντοχής
Επόμενο άρθρο Δ. Κουρέτας: Στις 5 Δεκεμβρίου η ανακοίνωση του νέου σχεδίου Πολιτικής Προστασίας για τη Θεσσαλία