Ειδήσεις

Χρ. Τριαντόπουλος: Η έκτακτη χρηματοδότηση προς ΟΤΑ της Θεσσαλίας για αποκαταστάσεις μετά από φυσικές καταστροφές έφτασε τα 96 εκατ. ευρώ μέχρι τώρα


Σε ένα πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών κ. Θεόδωρου Λιβάνιου, του Υφυπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, κ. Χρήστου Τριαντόπουλου, Αρμόδιου για την Αποκατάσταση από Φυσικές Καταστροφές και την Κρατική Αρωγή, του Γενικού Γραμματέα Αυτοδιοίκησης και Αποκέντρωσης του Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Μιχάλη Σταυριανουδάκη, και του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, κ. Δημήτρη Σκάλκου, και σε συνέχεια σχετικής προεργασίας από την Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρωγής και την αρμόδια Υπό-Επιτροπή της, δημοσιεύτηκε την Πέμπτη 9 Νοεμβρίου 2023, η τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 2.4 «Πρόληψη και διαχείριση κινδύνων», με τίτλο «Πρόγραμμα φυσικών καταστροφών για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού», η οποία αφορά πρόσθετη έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 13,78 εκατ. ευρώ (ΑΔΑ: ΨΟ0Ρ46ΜΤΛ6-ΗΕ3).

Κατόπιν της τροποποίησης της εν λόγω πρόσκλησης, η νέα χρηματοδότηση προς Δήμους και Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης – Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) Θεσσαλίας, καθώς και προς την Περιφέρεια Θεσσαλίας, ανέρχεται σε 10,88 εκατ. ευρώ,προκειμένου οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις πρόσφατων φυσικών καταστροφών σε άμεσες ανάγκες, αλλά και σε αποκαταστάσεις ζημιών σε υποδομές και δίκτυα.

Αθροιστικά, λοιπόν, μέχρι σήμερα, η έκτακτη χρηματοδότηση προς τους ΟΤΑ, για έργα αντιμετώπισης και αποκατάστασης πρόσφατων φυσικών καταστροφών, ανέρχεται σε 118,58 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι ΟΤΑ της Θεσσαλίας έχουν χρηματοδοτηθεί με 95,82 εκατ. ευρώ, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού και την κακοκαιρία «Daniel» και «Elias»(ΑΔΑ: ΨΟ0Ρ46ΜΤΛ6-ΗΕ3, 9ΓΧΒ46ΜΤΛ6-ΖΞΖ, 9Β9Ω46ΜΤΛ6-ΞΞ8).

 

Σε συνέχεια της δημοσίευσης της νέας Απόφαση έκτακτης χρηματοδότησης προς τους ΟΤΑ, στο πλαίσιο του έργου της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, αρμόδιος για την αποκατάσταση από φυσικές καταστροφές και την κρατική αρωγή, κ. Χρήστος Τριαντόπουλος, σημείωσε πως «σε ένα πλαίσιο στενής συνεργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών, η Κυβέρνηση, την τελευταία περίοδο έχει προχωρήσει σε έκτακτη χρηματοδότηση προς τους Δήμους, την Περιφέρεια, τις ΔΕΥΑ και σχετικούς οργανισμούς Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, και δη του φαινομένου ‘Daniel’, αλλά και για έργα και παρεμβάσεις αποκατάστασης των ζημιών σε υποδομές και δίκτυα. Μέχρι τώρα το σύνολο της έκτακτης χρηματοδότησης προς ΟΤΑ της Θεσσαλίας για την αντιμετώπιση των αναγκών και επιπτώσεων που δημιουργούνται από τις φυσικές καταστροφές έχει φτάσει τα 96 εκατ. ευρώ. Και, φυσικά, η εν λόγω έκτακτη χρηματοδότηση θα αυξηθεί την επόμενη περίοδο, καθώς συνεχίζεται η μελετητική διεργασία από τους ΟΤΑ και ωριμάζει η ανάλυση ως προς τις επιπτώσεις, σε ένα πλαίσιο συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να αποκατασταθούν οι ζημιές, ακόμα και προσωρινά, και να βελτιωθεί η καθημερινότητα των πολιτών στις περιοχές που επλήγησαν.Παράλληλα, βεβαία, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών προχωρά τις δομικές και μόνιμες αποκαταστάσεις σε υποδομές που επλήγησαν από τις πρόσφατες φυσικές καταστροφές».

 

Προηγούμενο άρθρο Παράταση προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στην Κοιλάδα των Τεμπών, λόγω εκτέλεσης εργασιών
Επόμενο άρθρο Περιφέρεια Θεσσαλίας: Να συνεχίσουν να διαμένουν οι φοιτητές από πλημμυροπαθείς οικογένειες στις φοιτητικές εστίες