Ειδήσεις

Δέσμη μέτρων ανακούφισης από τον Daniel ζητούν τα Επιμελητήρια Θεσσαλίας


Κοινό υπόμνημα προς τα Υπουργεία Εθνικής Οικονομίας, Ανάπτυξης, Εργασίας & Κοιν. Υποθέσεων, Κλιματ. Κρίσης & Πολ. Προστασίας, Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Τουρισμού, αλλά και στο Διευθυντή Γραφείου του πρωθυπουργού με τα προτεινόμενα μέτρα στήριξης και αίτημα αποζημιώσεων για την αποκατάσταση ζημιών πληγεισών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας κατέθεσαν σήμερα τα όλα τα Επιμελητήρια της Θεσσαλίας.

Με την υπογραφή του Προέδρου του Π.Ε.Σ.Θ. Αριστοτέλη Μπασδάνη, το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Θεσσαλίας υπογραμμίζει ότι  θα απαιτηθεί μεγάλο χρονικό διάστημα προκειμένου να αποκατασταθούν όλες οι ζημιές αλλά και να ορθοποδήσουν οι πληγείσες επιχειρήσεις καθότι οι επιπτώσεις από τις καταστροφές δεν είναι μόνο πρόσκαιρες αλλά θα διαρκέσουν σε βάθος χρόνου.

Προχωρώντας στην εξειδίκευση των μέτρων στο υπόμνημα αναφέρονται τα εξής:          «Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Θεσσαλίας, έπειτα από την τελευταία του συνεδρίαση προχώρησε στην κατάρτιση πρότασης λήψης μέτρων αποζημιώσεων, στήριξης και αποκατάστασης ζημιών.

Τα μέτρα που προτείνουμε είναι τα κάτωθι:

Α. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 1. Άμεση ολοκλήρωση της καταγραφής των ζημιών καθώς και του ελέγχου των φακέλων και έγκριση αυτών χωρίς καθυστερήσεις.
 2. Πλήρης αποζημίωση σε ποσοστό 100% των ζημιών που έχουν υποστεί οι επιχειρήσεις σε κτίρια, εξοπλισμό, μηχανήματα, οχήματα, προϊόντα, πρώτες ύλες.
 3. Αποζημίωση για τα κατεστραμμένα μηχανήματα, εξοπλισμό, προϊόντα κ.λ.π. των πληγέντων επιχειρήσεων σε τρέχουσες τιμές.
 4. Να συμπεριληφθούν στις ζημιές κατεστραμμένα προϊόντα και εμπορεύματα συνεπεία των εκτεταμένων διακοπών ηλεκτροδότησης ως άμεση συνέπεια των καταστροφικών πλημμυρών.
 5. Επιπρόσθετη αποζημίωση των αγροτικών επιχειρήσεων ανά στρέμμα δεδομένου ότι είναι άγνωστο πότε και κατά πόσο θα είναι εφικτή η εκ νέου καλλιέργεια των χωραφιών.
 6. Άμεση καταβολή εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού έξι χιλιάδων ευρώ [6.000,00€ ] σε φυσικά πρόσωπα και ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ [10.000,00€] σε νομικά πρόσωπα που υπέστησαν καταστροφή χωρίς προϋποθέσεις δηλωτικών φορολογικών ή άλλων υποχρεώσεων.
 7. Πλήρης κάλυψη των δαπανών προσωρινής στέγασης των πληγέντων κατοίκων και επιχειρηματιών. Η εφαρμογή του μέτρου θα πρέπει να έχει χρονικό ορίζοντα εφαρμογής μέχρι την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών που υπέστησαν οι μόνιμες κατοικίες και επαγγελματικές στέγες των πληγέντων.
 8. Παροχή στεγαστικής συνδρομής σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, για την αποκατάσταση κτιρίων και κτιριακών εγκαταστάσεων εντός της οριοθετημένης περιοχής σε ποσοστό 80% με μορφή επιδόματος-επιχορήγησης και τη θέσπιση χαμηλότοκων δανείων για το υπόλοιπο 20%.
 9. Αποκατάσταση των ζημιών σε δίκτυα και υποδομές για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις και η οικονομία της περιοχής να λειτουργήσουν.
 10. Χρηματοδότηση δήμων και περιφερειών, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από τη θεομηνία «Daniel».

 

Β. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ – ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

 1. Παράταση δηλωτικών φορολογικών υποχρεώσεων, παρακρατούμενων φόρων, φόρων μεταβίβασης Κεφαλαίου, ΦΠΑ, τελών & λοιπών έμμεσων φόρων, για έξι (6) μήνες.
 2. Νομοθετική ρύθμιση για την μη επιβολή προστίμων σε τυχόν μελλοντικούς ελέγχους για τα φορολογικά στοιχεία που έχουν καταστραφεί – και στις περισσότερες των περιπτώσεων η καταστροφή τους είναι πλήρης.
 3. Αναστολή καταβολής των ασφαλιστικών και φορολογικών υποχρεώσεων για όλες τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες έως 31/12/2024.
 4. Ένταξη όλων των ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών (ακόμα και των ήδη τυχόν ρυθμισμένων πλην αυτών που έχουν υπαχθεί στο Ν. 4738/2020) σε νέα ρύθμιση των 120 ή 240 δόσεων, χωρίς την επιβάρυνση πρόσθετων τελών και προσαυξήσεων, με έναρξη καταβολής της από 01/01/2025. Στη νέα ρύθμιση, να εντάσσονται και όλες οι οφειλές που θα δημιουργηθούν ως 31/12/2024.
 5. Απαλλαγή από ΕΝΦΙΑ και δημοτικά τέλη για μία 3ετία για τις πληγείσες επιχειρήσεις.
 6. Απαλλαγή καταβολής ενοικίου για τους μήνες Σεπτέμβριο-Οκτώβριο και καταβολή μειωμένου ποσοστού για τις επαγγελματικές μισθώσεις έως 31.12.2024 κατά τα πρότυπα που ίσχυαν για τις επαγγελματικές μισθώσεις επί εποχής COVID-19 και με ταυτόχρονη αποζημίωση του εκμισθωτή ανεξαρτήτου ΚΑΔ.
 7. Εξαίρεση από την καταβολή του τέλους επιτηδεύματος για τα εισοδήματα του 2023 και της προκαταβολής φόρου εισοδήματος επόμενου έτους για το σύνολο των επαγγελματιών και επιχειρήσεων των πληγέντων περιοχών.
 8. Μείωση συντελεστών Φ.Π.Α. για δώδεκα [12] μήνες και για το σύνολο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 9. Επιτάχυνση επιστροφής πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ των πληγέντων επιχειρήσεων.
 10. Φοροαπαλλαγή των κερδών των πληγεισών επιχειρήσεων για τουλάχιστον 3 έτη.
 11. Απαλλαγή σε ποσοστό 60% του οικονομικού ανταλλάγματος σε πληττόμενες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε χώρους ζώνης λιμένα και σε αιγιαλό για το έτος 2024.
 12. Δυνατότητα εφαρμογής του μέτρου της αναστολής εργασίας για το προσωπικό όλων των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας, όπως στην περίοδο της πανδημίας, και για όσο χρονικό διάστημα χρειαστεί ως ότου η οικονομία της περιοχής επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς και καταβολή μηνιαίου επιδόματος χωρίς όρους και προϋποθέσεις , για να καλυφθούν οι βασικές ανάγκες επιβίωσης.
 13. Πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και εκτός δημοσίων δομών για αυτούς που την έχουν χάσει λόγω οφειλών.
 14. Επιδότηση των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων σε ποσοστό 80% στις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας ως 31/12/2024, με ταυτόχρονη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
 15. Ειδικό πρόγραμμα επιδότησης εργαζομένων, μέσω ΔΥΠΑ, για το σύνολο της Θεσσαλίας.

 

Γ. ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

 1. Αναστολή πληρωμής αξιογράφων (Επιταγών – Συναλλαγματικών) για τις πληγείσες επιχειρήσεις για διάστημα τουλάχιστον 3 μηνών από την επαναλειτουργία τους.
 2. Αναστολή πάσης φύσεως δανειακών & τραπεζικών υποχρεώσεων έως 31.12.2024.
 3. Αναστολή πλειστηριασμών και κάθε άλλης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων που εδρεύουν ή/και έχουν υποκατάστημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έως 31.12.2024.
 4. Δημιουργία ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού.
 5. Χορήγηση μακροπρόθεσμων επαγγελματικών δανείων με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου για επενδύσεις σε εξοπλισμό και εγκαταστάσεις και χορήγηση άτοκων δανείων υπό την μορφή κεφαλαίου κίνησης διάρκειας τουλάχιστον 80 μηνών ύψους έως το 50% του τζίρου της επιχείρησης.
 6. Παράταση Προθεσμιών του Αναπτυξιακού Νόμου που λήγει στις 30/09/2023.
 7. Παράταση κατά ένα (1) έτος, ειδικά για την περιοχή της Θεσσαλίας, όλων των καταληκτικών προθεσμιών (υποβολών, ολοκλήρωσης κ.λ.π.) των αναπτυξιακών και επενδυτικών προγραμμάτων που είναι σε εξέλιξη, καθώς με τα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί είναι αδύνατη η τήρηση και η συμμόρφωση με όποιο χρονοδιάγραμμα ισχύει.
 8. Άμεση ενεργοποίηση του Ταμείου Αλληλεγγύης της Ε.Ε. [ΤΑΕΕ] που συστάθηκε για την αντιμετώπιση καταστροφών και την εκδήλωση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης στις πληγείσες περιοχές της Ευρώπης.
 9. Ενεργοποίηση άμεσα των αδιάθετων κονδυλίων του ΠΕΠ Θεσσαλίας.
 10. Άμεση καταβολή των οφειλών του δημοσίου προς τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας και επίσπευση των διαδικασιών εκταμίευσης ολοκληρωμένων επενδυτικών σχεδίων αναπτυξιακών προγραμμάτων.

 

Δ. ΕΙΔΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΓΗΣΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.

 1. Αναστολή πλειστηριασμών και κάθε άλλης πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης επί της κινητής ή ακίνητης περιουσίας φυσικών ή νομικών προσώπων που εδρεύουν ή/και έχουν υποκατάστημα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας έως 31.12.2024.
 2. Απόσυρση των κατεστραμμένων οχημάτων & αγροτικών μηχανημάτων και παροχής κινήτρου για την αγορά νέων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας χωρίς τέλος ταξινόμησης καθώς και παροχή επιπρόσθετης επιδότησης για την αγορά ηλεκτρικών οχημάτων & μηχανημάτων.
 3. Επιδότηση κόστους ενέργειας για το σύνολο των επιχειρήσεων της Θεσσαλίας (ηλεκτρικό ρεύμα, πετρέλαιο κ.λ.π.) έως 31/12/2024.
 4. Ειδικά Προγράμματα στήριξης των τουριστικών επιχειρήσεων ειδικότερα των έντονα πληγέντων περιοχών (όπως Πηλίου, ορεινών περιοχών Δ. Μετεώρων και Δ. Πύλης ) υπό τη μορφή Pass κ.λ.π. καθώς και των τουριστικών λεωφορείων.
 5. Διαφημιστική καμπάνια στήριξης του τουρισμού.
 6. Διαφημιστική καμπάνια στήριξης των θεσσαλικών προϊόντων.
 7. Ειδική βαθμολογία στα προγράμματα ΕΣΠΑ ΕΠΑΝΕΚ για τις πληγείσες  επιχειρήσεις.
 8. Δημιουργία Παρατηρητηρίου Οικονομικής Δραστηριότητας Θεσσαλίας με την συμμετοχή των Επιμελητηρίων, τόσο για την παρακολούθηση εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων στήριξης όσο και την κατάθεση προτάσεων για την εκπόνηση ενός μεσομακροπρόθεσμου ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων του Daniel, την επαναφορά των παραγωγικών δυνατοτήτων της Θεσσαλίας και την ανασύσταση της τοπικής οικονομίας που έχει πληγεί στο σύνολο της.
 9. Άμεση ενεργοποίηση πόρων από το Ε.Κ.Τ. , για χρηματοδότηση δράσεων Συμβουλευτικής – Κατάρτισης και Πιστοποίησης Ανέργων και Εργαζομένων με στόχο την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και της απασχόλησης του σε νέους παραγωγικούς και καινοτόμους τομείς της οικονομία και σκοπό την γρήγορη μετάβαση των επιχειρήσεων σε αναπτυξιακή τροχιά και εν γένει του συνόλου της κοινωνίας
 10. Ενεργοποίηση ΚΕΠ επιχειρήσεων όπως προβλέπεται από τον Επιμελητηριακό Νόμο.
 11. Δημιουργία ειδικού ταμείου στα πρότυπα του ταμείου Δίκαιης Μετάβασης

Τα παραπάνω θα πρέπει να εφαρμοστούν ανεξαρτήτου ΚΑΔ και μεγέθους επιχείρησης και σε οριζόντια βάση.

Ο χρονικός ορίζοντας της 31.12.2024 είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος χρόνος σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, προκειμένου οι επιχειρήσεις να ορθοποδήσουν και να επιστέψει η τοπική οικονομία της Θεσσαλίας στην κανονικότητα.

Η επείγουσα κατάσταση της επαναλειτουργίας των επιχειρήσεων απαιτεί την άμεση και τάχιστη λήψη των σχετικών αποφάσεων και φυσικά της άμεση υλοποίησης αυτών. Η αποκατάσταση των καταστροφικών συνεπειών είναι σχεδόν ανεπανόρθωτη, ωστόσο επιβάλλεται να δοθούν σε όλους τους πληγέντες ενισχύσεις για την οικονομική και βιοτική τους συνέχεια.

Τέλος προτείνουμε τη συγκρότηση ενός συντονιστικού οργάνου, με την συμμετοχή και των Επιμελητηρίων της Θεσσαλίας, τόσο για την παρακολούθηση εφαρμογής των απαιτούμενων μέτρων στήριξης όσο και την κατάθεση προτάσεων για την εκπόνηση ενός μεσομακροπρόθεσμου ολοκληρωμένου σχεδίου δράσεων με στόχο την ταχεία αντιμετώπιση των καταστροφικών επιπτώσεων του Daniel, την επαναφορά των παραγωγικών δυνατοτήτων της Θεσσαλίας και την ανασύσταση της τοπικής οικονομίας  που έχει πληγεί στο σύνολο της.

Αιτούμαστε να γίνει καθολικά αποδεκτό το αίτημα μέτρων  αποζημιώσεων, στήριξης και αποκατάστασης ζημιών πληγεισών επιχειρήσεων από την κακοκαιρία «Daniel».

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Κ. Αγοραστός: Όλα τα έργα που αναλάβαμε είτε ολοκληρώθηκαν είτε βρίσκονται σε εξέλιξη. Δεν πήγε χαμένο ούτε ένα ευρώ
Επόμενο άρθρο Οδηγίες για τα μέτρα προστασίας και διαχείρισης των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και βιοκτόνων στις πλημμυρισμένες περιοχές