Πρωτοσέλιδο

Αναβαθμίζονται οι ψηφιακές υπηρεσίες των Επιμελητηρίων


Στην  ψηφιακή εποχή  περνούν τα Επιμελητήρια της Θεσσαλίας αναβαθμίζοντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρουν στις επιχειρήσεις – μέλη τους, με χρηματοδότηση 1,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Η πρόσκληση που εκδόθηκε από την Διαχειριστική Αρχή του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας αφορά στην υποβολή προτάσεων για τη  «δημιουργία και λειτουργία υποδομής παροχής υψηλού επιπέδου  δημόσιων ψηφιακών υπηρεσιών προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας». Ο προϋπολογισμός ανά πρόταση κυμαίνεται από  50.000 ευρώ έως 250.000 ευρώ και δικαίωμα συμμετοχής έχουν  Ν.Π.Δ.Δ. (Οργανισμοί και Φορείς του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Θεσσαλίας) πλην ΟΤΑ Α βαθμού και επιχειρήσεων τους.

Στόχος είναι η  ενίσχυση των ψηφιακών υποδομών φορέων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της επιχειρηματικότητας ή της κοινωνικής στήριξης, για την καλύτερη ενημέρωση και εξυπηρέτηση επιχειρήσεων και πολιτών. Ενδεικτικά, χρηματοδοτείται η δημιουργία δικτυακών υποδομών, η προμήθεια και ανάπτυξη λογισμικού, η εκπαίδευση των χρηστών και  οι υπηρεσίες υποστήριξης λειτουργίας με συναφή απαραίτητο εξοπλισμό, εφόσον απαιτείται. Μεταξύ των λοιπών δικαιολογητικών, πρέπει να υποβάλλεται και Βεβαίωση Εναρμόνισης Έργου που εκδίδεται από το Υπουργείο  Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η αξιολόγηση των προτάσεων  είναι συγκριτική, με ημερομηνία έναρξης υποβολής

από 10-03-2023 και ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων στις  09-05-2023. Για περισσότερες πληροφορίες, η  Πρόσκληση και τα συνημμένα της είναι αναρτημένα στον δικτυακό τόπο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΣΠΑ Θεσσαλίας www.thessalia-espa.gr.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Ολοκληρώθηκαν οι Ανοιχτές Θύρες του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Η ISOMAT στη WORLDBEX στις Φιλιππίνες