Ειδήσεις

Υπόμνημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών


Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδος, απευθύνθηκε με υπόμνημά του προς τον κ. Θεόδωρο  Σκυλακάκη, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, αναφερόμενος στην αναγκαιότητα της εξασφάλισης της πρόσβασης των Συνεταιριστικών Τραπεζών στα χρηματοδοτικά εργαλεία του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Αναλυτικότερα, όπως σημειώθηκε στο υπόμνημα του Συνδέσμου:

Οι Συνεταιριστικές Τράπεζες έχουν καταστεί ένας από τους σημαντικότερους πυλώνες στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, παρέχοντας σ’ αυτές, όλο και περισσότερο, ευχερή πρόσβαση στην αναγκαία χρηματοδότηση που τόσο έχουν ανάγκη για τη διατήρηση, αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους.

Το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας αποτελεί ένα από τα βασικότερα αναπτυξιακά εργαλεία διασφαλίζοντας στην ελληνική οικονομία και στις επιχειρήσεις, ελεύθερη πρόσβαση σε φθηνότερα και πιο ανταγωνιστικά χρηματοδοτικά κεφάλαια, τα οποία είναι ικανά να λειτουργήσουν ως πολλαπλασιαστές στη κοινή προσπάθεια οριστικής εξόδου από τις δυσκολίες που προκάλεσε η παρατεταμένη κρίση των προηγούμενων ετών και παγιοποίησης των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης που καταγράφονται σήμερα.

Ο Σύνδεσμος θεωρεί αναγκαίο να διασφαλιστεί η ισότιμη συμμετοχή των Συνεταιριστικών Τραπεζών, ώστενα μπορέσουν να εξασφαλίσουν για τις πολυπληθείς επιχειρήσεις – πελάτες τους την χαμηλότοκη χρηματοδότηση, την οποία αυτό προσφέρει. Η ένταξή τους σ’ αυτό, πέραν της αποκατάστασης των όρων ίσου ανταγωνισμού στον τραπεζικό τομέα, θα προσδώσει σ΄ αυτές ένα μεγάλο καμβά ελκυστικών χρηματοδοτικών εργαλείων, τα οποία μπορούν, με τη σειρά τους, να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό για τη στήριξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών της εγχώριας παραγωγής και την ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

 

Προηγούμενο άρθρο Το πρόγραμμα ελέγχων ανίχνευσης κορωνοϊού το Σάββατο 25/2
Επόμενο άρθρο Τα 33 έργα πολιτισμού που αναδεικνύουν την πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλίας