Ειδήσεις

Σεμινάριο του ΣΘΕΒ: Αρχές ηγεσίας και Διαχείρισης ομάδας – Leading Ιn Action


Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει διήμερο δια ζώσης σεμινάριο την Δευτέρα 13 & Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, ώρες 17:00–21:00, με θέμα: «Αρχές ηγεσίας και Διαχείρισης ομάδας  – Leading Ιn Action», στις εγκαταστάσεις του ΣΘΕΒ στη Λάρισα (Λεωφ. Καραμανλή & Βιομηχανίας, 1ος όροφος).

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Leading In Action” είναι έναέντονα επικαιροποιημένο και διαδραστικό πρόγραμμα σκοπός του οποίου είναι να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την άσκηση μεταμορφωτικής ηγεσίας και την ουσιαστικότερη αξιοποίηση του συνόλου του προσωπικού των επιχειρήσεων στην επίτευξη εταιρικών αποτελεσμάτων.

Η μέθοδος προσέγγισης είναι έντονα συμμετοχική και εμπλουτισμένη με ποικιλία εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων όπως βιντεοσκόπηση, επεξεργασία και συζήτηση των δραστηριοτήτων, την από κοινού, σε μικρές ομάδες  εξαγωγή συμπερασμάτων, τον εντοπισμόδυσκολιών καθώς και τη συμφωνία και καταγραφή ατομικών action plans.

Απευθύνεται σε προϊσταμένους και υπεύθυνους όλων των τμημάτων της παραγωγικής και μη διαδικασίας, στελέχη ανθρώπινου δυναμικού, διευθυντικά στελέχη, επιχειρηματίες και σε οποιοδήποτε ενδιαφέρεται να αποκτήσει βασικές γνώσεις για την άρτια και αποτελεσματική διαχείριση ομάδων εργασίας με σκοπό την επίτευξη στόχων.

Εισηγητής του σεμιναρίου είναι ο Πέτρος Ρούσης, πιστοποιημένος (ΕΟΠΠΕΠ) full-time εκπαιδευτής σε θέματα ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού. Επαγγελματικά, έχει δραστηριοποιηθεί στην εκπαίδευση με περισσότερες από 30.000 ώρες εκπαίδευσης, συνεργαζόμενος με μεγάλες ελληνικές και ξένες επιχειρήσεις, τόσο  σε θέματα σχετικά με τον εσωτερικό πελάτη, όσο και τον εξωτερικό πελάτη.

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους μέχρι την Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2023.

Μετά το πέρας του σεμιναρίου όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν βεβαίωση παρακολούθησης.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τα γραφεία του ΣΘΕΒ (αρμόδια κ. Χαρούλα Γκουσγκούνη) στο τηλέφωνο: 2410555507 και το email: members@sthev.gr.

Προηγούμενο άρθρο Κοπή Βασιλόπιτας 2023 των Θεσσαλών Ευρώπης
Επόμενο άρθρο Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στο πλευρό των σεισμοπλήκτων της Τουρκίας