Ειδήσεις

Μ. Χαρακόπουλος: Να αυξηθούν οι δαπάνες για αγροτικό εξοπλισμό στον αναπτυξιακό


«Σε μια δυσχερή περίοδο για την αγροτική παραγωγή, λόγω της αλματώδους αύξησης του κόστους που έχει προκαλέσει ο πόλεμος στην Ουκρανία, ο αγροτικός κόσμος πρέπει να στηριχθεί παντί τρόπω. Ιδιαίτερα σε μια χώρα που ο πληθυσμός στην περιφέρεια φθίνει κάθε χρόνο, καταρρίπτοντας θλιβερά ρεκόρ μείωσής του, πρώτιστο καθήκον μας είναι να σταθούμε δίπλα στον Έλληνα αγρότη και κτηνοτρόφο, χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία. Ανάμεσά τους, βεβαίως, ξεχωρίζουν αυτά που μας προσφέρουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα. Η απόκτηση εξοπλισμού είναι μια σοβαρή συνισταμένη, όπως επισημαίνουν οι ίδιοι οι αγρότες. Και για τούτο πρέπει να υπάρξει κάποια διερεύνηση της δυνατότητας για αύξηση του ποσοστού των συνολικών δαπανών για αγορά εξοπλισμού, οι οποίες εντάσσονται στις επενδύσεις που προβλέπονται στον αναπτυξιακό νόμο για την πρωτογενή παραγωγή». Τα παραπάνω τόνισε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος μετά την απάντηση του αναπληρωτή υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Νίκου Παπαθανάση στην ερώτησή του για τις δυσχέρειες στις επενδύσεις στην πρωτογενή παραγωγή μέσω του αναπτυξιακού νόμου.

Ο Θεσσαλός πολιτικός στην ερώτησή του επισήμαινε ότι οι αγρότες που επιθυμούν να καταθέσουν προτάσεις υπαγωγής και ενίσχυσης ενδιαφέρονται περισσότερο για την αγορά εξοπλισμού. Ωστόσο, οι διατάξεις του νόμου δεν επιτρέπουν δαπάνες σε εξοπλισμό σε ποσοστό άνω του 30% των συνολικών δαπανών. Συνεπώς, την παρούσα περίοδο της ενεργειακής κρίσης, που επιδιώκεται η μείωση των καλλιεργητικών εξόδων, οι επενδύσεις σε σύγχρονο και λιγότερο κοστοβόρο εξοπλισμό, δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν λόγω του προαναφερθέντος ορίου.

Ο αρμόδιος υπουργός στην απάντησή του, αιτιολογώντας την απόφαση της πολιτείας, μεταξύ άλλων, αναφέρει ότι «οι εκάστοτε ισχύοντες αναπτυξιακοί νόμοι ως θεσπιζόμενα καθεστώτα κρατικών ενισχύσεων προς ιδιωτικές επενδύσεις υποχρεούνται να είναι απόλυτα συμβατοί με το ενωσιακό δίκαιο κρατικών ενισχύσεων και κυρίως με τον Γενικό Απαλλακτικό Κανονισμό 651/2014 που ισχύει την παρούσα περίοδο ενώ και όσον αφορά τα επενδυτικά σχέδια του πρωτογενή τομέα έχει εφαρμογή ο Κανονισμός (ΕΕ) αριθμός 702/2014 της Επιτροπής της 25ης Ιουνίου 2014, για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων στους τομείς της γεωργίας.

Περαιτέρω και σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 2 της Προκήρυξης (υπ ́ αριθμ. 94084/30-09-2022 απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων- ΦΕΚ Β ́ 5130/01-10-2022) “τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται πρέπει να έχουν ολοκληρωμένο χαρακτήρα αρχικής επένδυσης”, ήτοι να αφορούν τη δημιουργία νέας μονάδας ή την επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας ή τη διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί από αυτήν ή τη θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας.

Οι ως άνω υποχρεωτικές μορφές της επιχειρηματικής δραστηριότητας προκειμένου να τύχουν ενίσχυσης στο πλαίσιο του νόμου 4887/2022 και της υπ’ αριθμ. 94084/30-09-2022 Υπουργικής Απόφασης – Προκήρυξης, προδιαγράφουν και το εύρος του περιεχομένου του επενδυτικού σχεδίου που για την απόκτηση του ολοκληρωμένου χαρακτήρα του θα πρέπει να αξιοποιούνται είδη επιλέξιμων δαπανών εκ των οριζόμενων στα άρθρα 6, 6Α και 7 της υπ ́ αριθμ. 94084/30-09-2022 Υπουργικής Απόφασης, σε ορισμένες κατηγορίες των οποίων τίθενται όρια ποσοστιαίας συμμετοχής στο συνολικό επενδυτικό κόστος, όπως των κτιριακών και ειδικών εγκαταστάσεων με τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου που δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 45% ενώ στα επενδυτικά σχέδια φυτικής παραγωγής σε θερμοκήπια διαμορφώνεται στο 60%, των δαπανών των γεωργικών ελκυστήρων, των καλλιεργητικών παρελκόμενων μηχανημάτων κ.λπ. που δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το 30%, καθώς επίσης και στις δαπάνες εκτός περιφερειακών ενισχύσεων (άρθρο 11).

Η επιλογή της θεσμοθέτησης συγκεκριμένων ορίων συμμετοχής των επιλέξιμων δαπανών στο σύνολο του κόστους του επενδυτικού σχεδίου δεν θεωρείται ότι δυσχεραίνει στην ανάληψη των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον πρωτογενή και στην μεταποίηση του πρωτογενούς τομέα αλλά αντίθετα οδηγεί στο σχεδιασμό και στην υποβολή ολοκληρωμένων προτάσεων, συμβατών με το ενωσιακό δίκαιο και εντός του πλαισίου του νόμου 4887/2022 και της οικείας Προκήρυξης».

Προηγούμενο άρθρο Παράρτημα Λάρισας του Πανελλήνιου Μουσικού Συλλόγου: Δεν θα ζήσουμε άλλο μέσα στην φτώχεια
Επόμενο άρθρο Προσφορά τροφίμων στον φιλανθρωπικό σύλλογο Αγάπη του Δήμου Κιλελέρ