Ειδήσεις

Σεμινάριο με τίτλο: Σχεδιασμός (design) επίπλου με σύγχρονα μέσα


Στα πλαίσια των προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων σε ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες, διοργανώνεται από το ΚΕΔΙΒΙΜ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, επιδοτούμενο σεμινάριο με τίτλο: «Σχεδιασμός (design) επίπλου με σύγχρονα μέσα (3Dprinting – μηχανές CNC)».

Το πρόγραμμα «Σχεδιασμός (design) επίπλου με σύγχρονα μέσα (3Dprinting – μηχανές CNC)» υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Καρδίτσα και απευθύνεται σε εγγεγραμμένους ανέργους στο Μητρώο Ανέργων της Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ) με ενεργή κάρτα ανεργίας, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στο συγκεκριμένο σεμινάριο αποτελεί η κατοχή απολυτηρίου Λυκείου.

Κάθε ωφελούμενος που θα ολοκληρώσει επιτυχώς το σεμινάριο και θα αποκτήσει πιστοποιητικό γνώσεων και δεξιοτήτων, δικαιούται να λάβει εκπαιδευτικό επίδομα που ανέρχεται σε 5 ευρώ/ώρα κατάρτισης. Επιστημονικά Υπεύθυνος του σεμιναρίου είναι ο Δρ. Σωτήριος Καραστεργίου, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας και Αναπληρωτής Επιστημονικά Υπεύθυνος ο Δρ. Γεώργιος Μαντάνης, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας.

Η διάρκεια του σεμιναρίου είναι 50 ώρες και υβριδική (18 ώρες διά ζώσης στο Τμήμα Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού, 19 ώρες σύγχρονης εξ αποστάσεως και 13 ώρες ασύγχρονης εξ αποστάσεως).

Στόχος αυτού του συγκεκριμένου σεμιναρίου είναι να προσφέρει βασικές γνώσεις σε θέματα σχεδιασμού επίπλου με σύγχρονα μέσα. Ειδικότερα, οι εκπαιδευόμενοι θα λάβουν γνώσεις:

  • για το ξύλο και τα διάφορα προϊόντα από ξύλο που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή επίπλων,
  • για τις σύγχρονες μεθόδους κατεργασίας των ανωτέρω υλικών,
  • για το δημιουργικό σχεδιασμό επίπλου,
  • για τη μεθοδολογία που ακολουθείται για το σχεδιασμό επίπλου με σύγχρονα μέσα,
  • για τον προγραμματισμό μηχανών CNC,
  • για τις τεχνικές της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D printing) που εφαρμόζονται στο σχεδιασμό προϊόντων από ξύλο, και
  • για τα στάδια που απαιτούνται για την κατασκευή ενός επίπλου με μηχανές CNC.

Η έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ξεκίνησε στις 27/7/2022. Αρχικά, συμπληρώνεται η αίτηση και η επιλογή του προγράμματος πραγματοποιείται σε δεύτερη φάση. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο learning@uth.gr ή 2421006366 & 2410684752

Προηγούμενο άρθρο Υπόμνημα του ΣΒΘΣΕ για το νέο Αναπτυξιακό Νόμο
Επόμενο άρθρο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με θέμα τη Θρόμβωση και Αντιθρομβωτική Αγωγή