Ειδήσεις

Καθορισμός των τελών κατά την πραγματοποίηση των φυτοϋγειονομικών ελέγχων


Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Π.Ε. Λάρισας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες ότι με την ανωτέρω σχετική Κ.Υ.Α. αντικαθίσταται η με αριθ. 289666/2008 (Β’1159) Κ.Υ.Α., η οποία καθόριζε τα φυτοϋγειονομικά τέλη που καταβάλλονταν κατά την πραγματοποίηση των φυτοϋγειονομικών ελέγχων σε εισαγόμενα, εξαγόμενα και διακινούμενα φυτά, φυτικά προϊόντα και άλλα αντικείμενα.

Μεταξύ άλλων, με τη νέα Κ.Υ.Α. καθορίζονται τα παρακάτω:

  1. Αναπροσαρμόζονται τα φυτοϋγειονομικά τέλη.
  2. Θεσπίζονται νέες κατηγορίες τελών, για την έκδοση ή μη ενός Προεξαγωγικού Πιστοποιητικού και για την έκδοση ή μη ενός Εντύπου Τεκμηρίωσης φυτοϋγειονομικών ελέγχων.

iii.        Θεσπίζονται τέλη για τους εργαστηριακούς ελέγχους επίσημων δειγμάτων που λαμβάνονται από τους φυτοϋγειονομικούς ελεγκτές.

  1. Εξαιρούνται της καταβολής τελών:
  • κόνδυλοι πατάτας που προορίζονται για φύτευση και συγκεκριμένοι σπόροι προς σπορά, όταν το φυτοϋγειονομικό διαβατήριο συνδυάζεται με την καρτέλα πιστοποίησης
  • η έκδοση φυτοϋγειονομικού διαβατηρίου σε αντικατάσταση πιστοποιητικού φυτοϋγείας στους Συνοριακούς Σταθμούς Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου της Χώρας μας
  • οι δημόσιες υπηρεσίας, τα ΝΠΔΔ και τα ΝΠΙΔ που ανήκουν ή εποπτέυονται από το κράτος ή από ΟΤΑ
  • οι επίσημοι έλεγχοι στις νησιώτικες περιοχές με εξαίρεση την Εύβοια και την Κρήτη.
Προηγούμενο άρθρο Bαγενά: Από ήττα σε ήττα η ελληνική διπλωματία
Επόμενο άρθρο Mάξιμος: Αναγκαία η συμμετοχή των νέων στα κοινά