Ειδήσεις

Επεκτείνεται ο Βιολογικός Καθαρισμός στη Γιάννουλη με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ


Επεκτείνεται ο  Βιολογικός  Καθαρισμός ( Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων) στη Γιάννουλη,  ώστε να καλύπτει για την επόμενη 20ετία τις ανάγκες τόσο της Γιάννουλης όσο και της  Φαλάνης. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την υπογραφή της σύμβασης του έργου, συνολικού προϋπολογισμού ένταξης  1.590.800,01  ευρώ, που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Δικαιούχος, κύριος  και φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΔΕΥΑ Λάρισας.

«Σε συνεργασία με τον Δήμαρχο Λαρισαίων και πρόεδρο της ΔΕΥΑΛ Απόστολο Καλογιάννη και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, ξεκινά ακόμη ένα έργο με  βαθύ περιβαλλοντικό  αλλά και   κοινωνικό αποτύπωμα. Επεκτείνουμε τον Βιολογικό στη Γιάννουλη,  δίνοντας λύση  με προοπτική 20ετίας στην ολοκληρωμένη διαχείριση των αστικών λυμάτων σε Γιάννουλη και Φαλάνη» δηλώνει  ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Με στρατηγική και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, επενδύουμε σε έργα που αφήνουν πίσω τους μέλλον, προφυλάσσουν  τη δημόσια υγεία,  προστατεύουν τους υδάτινους πόρους, βελτιώνουν την καθημερινή ζωή  των ανθρώπων. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας είναι η πιο πράσινη Περιφέρεια στη χώρα, με βραβευμένη  πρότυπη περιβαλλοντική πολιτική και με δημόσιες υποδομές  διαχείρισης αποβλήτων που δεν επιβαρύνουν οικονομικά τον πολίτη» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Έργα με τη διαχρονική χρηματοδοτική στήριξη του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας

Με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2007-2013 κατασκευάστηκε το δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων της Γιάννουλης και της Φαλάνης και  έγινε η μελέτη «Κεντρικός Αποχετευτικός Αγωγός Φαλάνης και Προμελέτη της Επέκτασης της ΕΕΛ Γιάννουλης”.  Επίσης με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 κατασκευάστηκε ο κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Φαλάνης με τον οποίο τα λύματα από τον οικισμό της Φαλάνης οδηγούνται από το Αντλιοστάσιο του οικισμού ΑΣ-Α1, μέσω καταθλιπτικού αγωγού διαμέτρου Φ280 και μήκους 7.200m, στο φρεάτιο εισόδου της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ) Γιάννουλης. Το νέο έργο αφορά στην  κατασκευή της Επέκτασης της ΕΕΛ Γιάννουλης με πρόβλεψη 20ετίας, προκειμένου  να εξυπηρετεί 14.659 ισοδύναμους κατοίκους. Η μέθοδος επεξεργασίας είναι αυτή της ενεργού ιλύος με αποφωσφόρωση, απονιτροποίηση και αφυδάτωση της ιλύος.

 

Η αναβάθμιση και επέκταση της ΕΕΛ Γιάννουλης

Συνοπτικά, τα νέα έργα αναβάθμισης  και  επέκτασης της ΕΕΛ Γιάννουλης περιλαμβάνουν:

-Έργα εισόδου: νέο φρεάτιο εισόδου, μετρητές παροχής, compact μονάδας προεπεξεργασίας.

-Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας: τρίτη δεξαμενή βιολογικής αποφωσφόρωσης, τρίτη δεξαμενή αερισμού.

-Τελική καθίζηση: τρίτη δεξαμενής καθίζησης, νέο αντλιοστάσιο ανακυκλοφορίας και απόρριψης περίσσειας ιλύος.

-Έργα επεξεργασίας ιλύος: κοχλιόπρεσσα και παρελκόμενος εξοπλισμός.

-Απολύμανση – Διάθεση καθαρών: επέκταση της δεξαμενής χλωρίωσης με τον παρελκόμενο εξοπλισμό.

-Μονάδα βιομηχανικού νερού: μονάδα διύλισης με τον παρελκόμενο εξοπλισμό, δεξαμενή και δίκτυο βιομηχανικού νερού.

-Κτιριακά έργα: κτίριο ενέργειας – φυσητήρων, κτίριο βιομηχανικού νερού.

Σκοπιμότητα και οφέλη

Η αναγκαιότητα επέκτασης της ΕΕΛ Γιάννουλης έγκειται στην αποτροπή ρύπανσης των εδαφών, στην αποτροπή ρύπανσης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της ευρύτερης περιοχής, στην προστασία της ανθρώπινης υγείας και στην προστασία και αναβάθμιση της χλωρίδας και πανίδας της περιοχής. Με το έργο επιτυγχάνεται η οριστική επίλυση του προβλήματος συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των παραγόμενων αστικών λυμάτων του οικισμού Φαλάνης. Η υφιστάμενη ΕΕΛ Γιάννουλης κατασκευάσθηκε για να καλύψει τις ανάγκες του οικισμού της Γιάννουλης και των Εργατικών Κατοικιών του ΟΕΚ και άρχισε να λειτουργεί το 1997. Η ΕΕΛ λειτουργεί με τρόπο ικανοποιητικό, τηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές βάσει των οποίων κατασκευάστηκε καθώς και τους σχετικούς περιβαλλοντικούς όρους. Η Φαλάνη με πληθυσμό 4.325 Ισοδύναμους Κατοίκους  (πρόβλεψη σχεδιασμού 2031) είναι οικισμός Γ’ προτεραιότητας και, σύμφωνα με την Οδηγία 271/91,  πρέπει να έχει δίκτυο αποχέτευσης και ΕΕΛ. Για την επεξεργασία των λυμάτων του οικισμού Φαλάνης εξετάστηκαν δύο λύσεις: η κατασκευή νέας ανεξάρτητης εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων και η προσαγωγή των ακαθάρτων Φαλάνης στην υφιστάμενη ΕΕΛ Γιάννουλης μετά από κατάλληλη επέκταση. Κατόπιν μελέτης και αξιολόγησης, επιλέχθηκε η δεύτερη λύση.

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Α. Βαγενά: Κλιμάκιο της UNESCO αναλαμβάνει εποπτεία των εργασιών ανάπλασης στην Ακρόπολη
Επόμενο άρθρο Επιστολή προς Δήμο Λαρισαίων αναφορικά με το ζήτημα των διαμορφώσεων για ενίσχυση της προσβασιμότητας