Ειδήσεις

Επαφές της Επιτροπής Διεκδίκησης επίλυσης Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας


Στις 14 Φεβρουάριου 2022, αντιπροσωπεία της Επιτροπής Διεκδίκησης επίλυσης  Υδατικού προβλήματος Θεσσαλίας (Ε.Δ.Υ.ΘΕ), πραγματοποίησε συνάντηση με εκπροσώπους της ΔΕΕΠ Λάρισας της ΝΔ στα γραφεία της.

Οι εκπρόσωποι της ΕΔΥΘΕ παρουσίασαν το περιεχόμενο της αναφοράς που υπέβαλαν στην Βουλή, στα κόμματα και στους φορείς της Θεσσαλίας, στην οποία, ως γνωστόν, προσδιόρισαν το ζήτημα των υδάτων στις σημερινές συνθήκες (κλιματική κρίση, λειψυδρία, ανάγκες αγροδιατροφικού τομέα, παραγωγή «πράσινης» ΥΗ ενέργειας κλπ.), εντόπισαν τους κινδύνους που μας απειλούν (οικολογική υποβάθμιση υδροφορέων, πλημμύρες, ξηρασία κ.α.) και πρότειναν λύσεις για την αντιμετώπιση τους.

Ειδικότερα αναφέρθηκαν στην  Οδηγία 2000/60 ΕΕ, στα πλαίσια της οποίας κατά την περασμένη δεκαετία εκπονήθηκαν μελέτες και εκδόθηκαν για πρώτη φορά υπουργικές αποφάσεις  έγκρισης των Σχεδίων Διαχείρισης Υδάτων (ΣΔΥ) σε όλα τα Υδατικά Διαμερίσματα (ΥΔ) της επικράτειας και βεβαίως στο ΥΔ Θεσσαλίας (ΥΔΘ).

Επίσης επισήμαναν στους συνομιλητές τους  ότι όλες οι βασικές κατευθύνσεις και οι στόχοι του εγκεκριμένου ΣΔΥείναι κοινά αποδεκτοί από όλους τους φορείς, τις οργανώσεις, τα επιμελητήρια και  την αυτοδιοίκηση στη Θεσσαλία, καθώς και από τα πολιτικά κόμματα.

Επιγραμματικά  οι κατευθύνσεις αυτές είναι :

  • Εξοικονόμηση νερού ετησίως κατά 15-20% επί του συνόλου των καταναλώσεων (αυτό σημαίνει νέα έργα μεταφοράς και διανομής του νερού, όπου και εντοπίζονται οι περισσότερες απώλειες, νέα σύγχρονα αρδευτικά δίκτυα με κλειστούς αγωγούς, υψηλής απόδοσης συστήματα εφαρμογής νερού από τους αγρότες και νέα τεχνολογικά/ηλεκτρονικά μέσα διαχείρισης κ.ο.κ.).
  • Πρόσθετοι ταμιευτήρες εντός του ΥΔΘ (Ενιπεάς, Μουζάκι, Πύλη, Νεοχώρι, Ελασσόνα και άλλοι μικρότεροι, καθώς και λιμνοδεξαμενές κάλυψης τοπικών αναγκών) για εξισορρόπηση του υδατικού ισοζυγίου και σταδιακή υποκατάσταση γεωτρήσεων (όπου απαιτείται).
  • Αποθέματα υδάτων για οικολογική αποκατάσταση επιβαρυμένων υδροφορέων (κυρίως υπόγειων, όπου τα συσσωρευμένα ελλείμματα ξεπερνούν τα 3 δις εκ.κυβικά μέτρα νερού)
  • Εφαρμογή μέτρων προστασίας των οικοσυστημάτων με περιορισμό ανεξέλεγκτων αντλήσεων πέρα από το οικολογικό όριο και πάνω από τις αντοχές του κάθε οικοσυστήματος.

Οι εκπρόσωποι της Ε.Δ.Υ.ΘΕ εξήγησαν ότι  το γενικό αυτό πλαίσιο κατευθύνσεων και στόχων είναι εφικτό  να εφαρμοστεί,εφόσον συντρέξουν δυο βασικέςπροϋποθέσεις, οι οποίες όμως σήμερα δεν πληρούνται :

  1. Ένα αναλυτικό εφαρμοστικό πλάνο που θα εξειδικεύει όλες τις δράσεις και τα έργα εντός του ΥΔΘ (masterplan), για το οποίο πρέπει να απαιτήσουμε την εκπόνησή του. Μόνο με αυτό τον τρόπο οι διεκδικήσεις μας  θα είναι  ισχυρές και  θα έχουμε την ελπίδα, σταδιακά έστω, να δούμε στη Θεσσαλία έργα της κλίμακας και της σημασίας όπως αυτά του Ν. Πλαστήρα, της Κάρλας, του Σμοκόβουκ.ο.κ.
  2. Δημιουργία και στήριξη ενός σύγχρονου, σωστά στελεχωμένου και κατάλληλα εξοπλισμένου συστήματος διοίκησης – διαχείρισης υδάτων, που θα μεριμνά για την εφαρμογή των κατευθύνσεων του ΣΔΥ στην πράξη, καθώς και η συγκρότηση ενός πολιτικού οργάνου (φορέα) διαχείρισης των υδάτων, με την συμμετοχή των χρηστών νερού (ύδρευση/ΟΤΑ, άρδευσης/ΤΟΕΒ, Βιομηχανία κλπ.).

Κατά την συζήτηση που αναπτύχθηκε και οι δυο πλευρέςεκτίμησανπως οι συνθήκες έχουν ωριμάσει για να προβάλλουμε στα όργανα της Πολιτείας και πρωτίστως στη Βουλή μία ολοκληρωμένη πρόταση για το σύνθετο αλλά και κρίσιμο υδατικό-περιβαλλοντικό πρόβλημα της Θεσσαλίας και να απαιτήσουμε να ληφθούν αποφάσεις για την δρομολόγηση λύσεων.

Τέλος οι δυο πλευρέςσυζήτησαν το θέμα της μεταφοράς (εκτροπής) υδάτων και τα σχετικά (ημιτελή έως σήμερα) έργα του ταμιευτήρα Συκιάς Καρδίτσας επί του Αχελώου  και τουαντίστοιχουέργου της  σήραγγας μεταφοράς.

Ως γνωστόν στα έργααυτά κατασκευάστηκε ένα σημαντικόμέρος τους έως το 2010,έκτοτε όμως οι εργασίες διακόπηκαν και τα έργαπαραμένουν σε εγκατάλειψη.

Οι εκπρόσωποι της Ε.Δ.Υ.ΘΕεπισήμαναν ότι ήρθεπλέονη ώρα να εκλείψουν οι άγονεςσυζητήσεις με τα «υπέρ/κατά της εκτροπής», αφήνονταςμάλισταέξω από την  συζήτηση την μοναδικήεκκρεμότητα που υφίσταται, δηλαδή τι θα απογίνουν τα εγκαταλειμμέναέργα. Επεσήμαναντην απραξία, σχετικά με το θέμα αυτό, τηςσημερινήςκυβέρνηση της ΝΔ και προβάλλαν την εκτίμηση τους ότι στην πράξη η κυβέρνησηΜητσοτάκηακολουθεί,όπως και η προηγούμενηκυβέρνησηΤσίπρα, την ίδιαπολιτική της αποσιώπησης του θέματοςπαραπέμποντας την επίλυση του σε ένα άγνωστομέλλον, δεδομένου ότι καμμιάουσιαστικήαπόφαση δεν έχειληφθεί, κάνεις δεν γνωρίζει εάν θα αξιοποιηθείενεργειακά  και ποιος θα είναι ο ενεργειακός «εταίρος» στο σύνθετο αυτό έργο.Τονίστηκε ότιεξακολουθούν ναπαραμένουν  οι διάφορεςδιοικητικέςκαι τεχνικέςεκκρεμότητες (πχ. δεν  έχει καν ανατεθεί η εκπόνησηνέου ΣΔΥ, δεν έγινε η τροποποίηση του ΧωροταξικούΣχεδίου, δεν επιλύθηκε το ζήτημα της μονής Μυροφύλλου, δεν έχει ολοκληρωθεί η ειδική περιβαλλοντική μελέτη κ.ο.κ.).

Για όλα τα παραπάνω η Ε.Δ.Υ.ΘΕ ζήτησε την συνδρομή της ΔΕΕΠΛάρισας στην διεκδίκηση της σχετικά με την υπέρβασηαυτής της νοσηρήςεκκρεμότητας των έργωνΑχελώου και την στήριξητης ΑΝΑΦΟΡΑΣ που υπέβαλλε η Ε.Δ.Υ.ΘΕ στη Βουλή, ώστε να υπάρξει μια επικαιροποιημένη πολιτική απόφαση σχετικά με τα ημιτελή έργα, δεδομένου ότι η φυσική ροή του Αχελώουέχει διακοπεί εδώ και πάνω από 30 χρόνια (σοβαρό οικολογικό πρόβλημα), ενώ ταυτόχροναπαραμένουν οι κίνδυνοι από τυχόν πλημμυρικά φαινόμενα στην περιοχή των προφραγμάτων και της σήραγγαςμεταφοράς και έκανε σαφές ότι άλλη αναβολήή/και παρελκυστικές τακτικές  δεν είναι πλέον αποδεκτές.

Τα μέλη της ΔΕΕΠ Λάρισας της ΝΔ  συμφώνησαν για τη σημασία της επίλυσης του υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας και υποσχέθηκαν να  συμβάλλουν στις προσπάθειες της Ε.Δ.Υ.ΘΕ.

Γράφουν οι: Φάνης Γέμτος, Κώστας Γκούμας, Τάσος Μπαρμπούτης

Προηγούμενο άρθρο 443 νέα θετικά κρούσματα covid στη Λάρισα
Επόμενο άρθρο Σύλληψη ημεδαπού για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων