Ειδήσεις

Τα νέα κριτήρια του Νόμου για την μοριοδότηση των ακτημόνων καλλιεργητών της λίμνης Κάρλας


Τα νέα  κριτήρια μοριοδότησης για την παραχώρηση  των εκτάσεων  πρώην λίμνης Κάρλας σε ακτήμονες αγρότες συζητήθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας. Ο νέος Νόμος που τέθηκε σε ισχύ το 2021  πριμοδοτεί  με 100 μόρια όλους του πρώην  δικαιούχους  των παρακαρλίων χωριών και με 180 μόρια  ευπαθείς ομάδες όπως οι άνεργοι. Ωστόσο δεν παίρνουν μόρια εντοπιότητας οι,  επί σειρά ετών, καλλιεργητές που δεν είναι δημότες, μόνιμοι κάτοικοι των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων, στους οποίους βρίσκεται η διαθέσιμη προς καλλιέργεια έκταση.

Σύμφωνα με  τα στοιχεία που παρουσίασε η Διεύθυνση Πολιτικής Γης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, στο Περιφερειακό Συμβούλιο,   αρχικά, η παραχώρηση των εκτάσεων της Λίμνης Κάρλας σε ακτήμονες αγρότες, γινόταν βάσει αποφάσεων Νομάρχη ή Περιφερειάρχη, με βάση την ΠΥΣ 95/1975.

« Μετά την ψήφιση του νόμου 4061/12 και μέχρι την 31/12/2020 με διαδοχικές ετήσιες παρατάσεις δινόταν η δυνατότητα να παραχωρούνται οι διαθέσιμες προς καλλιέργεια εκτάσεις σε παλαιούς δικαιούχους.

Το 2021 αποφασίσθηκε  από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, οι διαθέσιμες εκτάσεις να παραχωρηθούν για πέντε (5) χρόνια (ώστε να υπάρχει η δυνατότητα σωστού προγραμματισμού και ορθής αξιοποίησης οικονομιών κλίμακας) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 4061/2012 «Παραχώρηση της χρήσης αγροτικών ακινήτων έναντι χαμηλού τιμήματος» όπου προβλέπονται συγκεκριμένα κριτήρια επιλογής (μόρια) με εμφανή προσανατολισμό να αποκτήσουν προτεραιότητα οι αγρότες στους οποίους είχε παραχωρηθεί το ακίνητο με βάση την ΠΥΣ 95/75 (δηλαδή όλοι οι δικαιούχοι των παρακαρλίων χωριών που καλλιεργούσαν πριν την εφαρμογή του ν. 4061/2012), οι νέοι αγρότες, οι άνεργοι, οι επαγγελματίες αγρότες, οι ομάδες παραγωγών-συνεταιρισμοί, καθώς και οι μόνιμοι κάτοικοι Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας στα όρια της οποίας βρίσκεται το ακίνητο, με ανώτερο όριο παραχώρησης (όχι αιτήματος που δεν είχε περιορισμούς) τα εκατό (100) στρέμματα.

Το κριτήριο Α4 της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του ν. 4061/2012 «Δημότης, μόνιμος κάτοικος των τοπικών ή δημοτικών κοινοτήτων, στους οποίους βρίσκεται το παραχωρούμενο ακίνητο – Βαθμοί 100» που επικαλούνται στην επερώτηση , προστέθηκε μεταγενέστερα με την τροποποίηση του αρ. 37 παρ 3α  του Ν. 4235/ 2014 , στερεί όντως σε κατοίκους-καλλιεργητες ιστορικών παρακαρλίων χωριών εκατό (100) μόρια πριμοδότησης αφού η διαθέσιμη προς καλλιέργεια έκταση μετά την ανασύσταση της λίμνης Κάρλας βρίσκεται εκτός των διοικητικών ορίων τους και συγκεκριμένα ευνοεί τους κατοίκους των Κοινοτήτων Καλαμάκι και Σωτήριο.

Γνώμη της Υπηρεσίας μας είναι ότι το εν λόγω κριτήριο Α4 πρέπει να καταργηθεί επειδή σύμφωνα με τα παραπάνω είναι εμφανές ότι δημιουργεί αίσθημα αδικίας, εις βάρος των επί σειρά ετών παραδοσιακούς κατοίκους-καλλιεργητές της πρώην λίμνης Κάρλας.

Η πριμοδότηση άλλωστε όπως αναφέρουμε και παραπάνω, όλων ανεξαιρέτως των κατοίκων-καλλιεργητών των παρακαρλίων χωριών καλύπτεται με εκατό (100) μόρια από το κριτήριο Α2 «Αγρότης στον οποίο το ακίνητο είχε παραχωρηθεί για καλλιέργεια με απόφαση Νομάρχη ή Αντιπεριφερειάρχη, με βάση την ΠΥΣ 95/1975 (Α’180) για δύο (2) χρόνια τουλάχιστον – Βαθμοί 100».

Τέλος θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι ο τρόπος μοριοδότησης πριμοδοτεί σαφώς την «ευπαθή» κατηγορία των ανέργων – Βαθμοί 180»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Βαγενά: Κυβέρνηση ελκυστική για τους επενδυτές, απωθητική για τους πολίτες
Επόμενο άρθρο Κέλλας: Να προστατευτεί η ταυτότητα του τσίπουρου