Ειδήσεις

Μεταφορά τεχνογνωσίας από το ΤΗΜΜΥ σε πανεπιστήμια της Ασίας


Το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα η ερευνητική ομάδα Δημιουργικών Τεχνολογιών Μάθησης (http://ctll.e-ce.uth.gr), συνεργάζεται με πανεπιστήμια της Ασίας και της Ευρώπης με σκοπό το σχεδιασμό μαθησιακών παρεμβάσεων που προωθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων καινοτομίας σε φοιτητές πολυτεχνικών σχολών. Η δραστηριότητα υλοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού έργου ICT-INOV (http://ictinov-project.eu). Χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus+ Capacity Building in Higher Education της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που στοχεύει στη μεταφορά τεχνογνωσίας σε νευραλγικούς τομείς από πανεπιστήμια της Ευρώπης σε πανεπιστήμια αναδυόμενων οικονομιών. Στη δραστηριότητα συμμετέχουν, εκτός από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, πανεπιστήμια από την Πορτογαλία, την Εσθονία, την Ιταλία, το Βιετνάμ, τη Μαλαισία, το Πακιστάν, και το Νεπάλ.
Το ερευνητικό έργο ICT-INOV επικεντρώνεται στον εκμοντερνισμό της μάθησης με την ανάπτυξη ψηφιακών υποδομών στα συμμετέχοντα πανεπιστήμια στην Ασία, την υλοποίηση μιας ψηφιακής πλατφόρμας συνεργασίας φοιτητών σε δραστηριότητες καινοτομίας, την εκπαίδευση διδασκόντων σε αναδυόμενες μεθοδολογίες σχεδιασμού, και τη δημιουργία μιας κοινότητας ανταλλαγής καλών πρακτικών για την ανάπτυξη καινοτόμου σκέψης.
Προς την κατεύθυνση αυτή πραγματοποιήθηκε το διάστημα 31 Ιανουαρίου έως 4 Φεβρουαρίου 2022 στο Πόρτο της Πορτογαλίας με συντονισμό του ΤΗΜΜΥ εκπαίδευση διδασκόντων πάνω στις βασικές έννοιες και την πρακτική εφαρμογή της σχεδιαστικής σκέψης, μιας μεθόδου σχεδιασμού που προωθεί την εισαγωγή ανθρωποκεντρικών λύσεων σε προκλήσεις της βιομηχανίας και της κοινωνίας. Στη δραστηριότητα συμμετείχαν καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης από το Porto Polytechnic (Πορτογαλία), EU-Track (Ιταλία), Tallinn University (Εσθονία), University of Malaya (Μαλαισία), University Tenaga Nasional (Μαλαισία), και National University of Future and Emerging Sciences (Πακιστάν). Ο στόχος της εκπαιδευτικής δράσης ήταν η εξοικείωση των συμμετεχόντων με αναδυόμενες διαδικασίες μάθησης και σχεδιασμού και η μεταφορά της νέας αυτής γνώσης στους εκπαιδευτικούς τους οργανισμούς για την προώθηση της καινοτομίας. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα θα επαναληφθεί στο μέλλον με την συμμετοχή καθηγητών από το Kathmandu University (Νεπάλ), Tribhuvan University (Νεπάλ), ISRA University (Πακιστάν), Hanoi University (Βιετνάμ), και John Von Neumann Institute (Βιετνάμ).
Επιστημονικά υπεύθυνοι του έργου είναι το μέλος ΕΔΙΠ του ΤΗΜΜΥ Χαρίκλεια Τσαλαπάτα και ο Ομ. Καθ. του τμήματος Ηλίας Χούστης. Το έργο υλοποιείται από το 2021 έως το 2024.

Προηγούμενο άρθρο Αποτελέσματα αγώνων ΕΣΠΕΚΕΛ
Επόμενο άρθρο Κοπή πρωτοχρονιάτικης πίτας προσωπικού ΠΔΕ Θεσσαλίας