Ειδήσεις

Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας


Συνεδριάζει την ερχόμενη Πέμπτη 10 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη για συζήτηση και λήψης απόφασης στα κάτωθι θέματα:

  1. A) Επερωτήσεις:

1.Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για την στάση της περιφερειακής αρχής Θεσσαλίας, σχετικά με τον αποκλεισμό 100 περίπου ακτημόνων των παρακάρλιων χωριών, από την ενοικίαση δημόσιων αγροτεμαχίων στην περιοχή της Κάρλας.

2.Της Περιφερειακής Παράταξης «Αριστερή Παρέμβαση στη Θεσσαλία»:
– για την πώληση και διακίνηση «μαϊμού» φυτωριακού υλικού σε αγρότες

3.Των Περιφερειακών Συμβούλων κ. Τσιαπλέ Αναστάσιου και κ. Νάνου Απόστολου της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:

– για τα προβλήματα στην ακτοπλοϊκή συγκοινωνία των Βορείων Σποράδων.

4.Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
– για την στάση της περιφερειακής αρχής Θεσσαλίας για τη λειτουργία στρατιωτικών βάσεων των ΗΠΑ, σε Λάρισα, Στεφανοβίκειο και Βόλο και τους κινδύνους που εγκυμονούν για τον λαό

Β) Προτάσεις ψηφισμάτων:

  1. Της Περιφερειακής Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας»:
    – Κατά της διεύρυνσης της επιχειρηματικής δράσης στο περιβάλλον με αφορμή την ενσωμάτωση των 7 φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων περιοχών στον ΟΦΥΠΕΚΑ.

Γ) Θέματα Ημερήσιας Διάταξης της Συνεδρίασης:

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση Πρακτικών της 2ης συνεδρίασης έτους 2022 (Πρακτικό 02/28-01-2022) του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

ΘΕΜΑ 2ο: Πολιτιστικές – θεσμοθετημένες εκδηλώσεις και ημερίδες – συνέδρια του έτους 2022 Π.Ε. Λάρισας- Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ιωάννης Μπουτίνας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Αθλητικών Εκδηλώσεων 2022 Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π. Ε. Λάρισας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ιωάννης Μπουτίνας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων στο πλαίσιο πολιτιστικών δράσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας – Π.Ε. Καρδίτσας έτους 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ιωάννης Μπουτίνας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 5ο: Αθλητικές εκδηλώσεις 2022, της Περιφέρειας Θεσσαλίας Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ιωάννης Μπουτίνας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 6ο: Εκδηλώσεις 2022, Πολιτιστικές, συνέδρια-ημερίδες της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων– Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ιωάννης Μπουτίνας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 7ο: Συνδιοργάνωση Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Περιφερειακών Ενοτήτων Μαγνησίας και Β. Σποράδων, έτους 2022.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Ιωάννης Μπουτίνας, Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού – Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 8ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων θερμοηλεκτρικού σταθμού Λάρισας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνδυασμένου κύκλου, ισχύος 900 MW με χρήση καυσίμου φυσικό αέριο, της εταιρείας ΄΄Θερμοηλεκτρικη Λαρισας Μονοπροσωπη ΑΕ΄΄ στη ΒΙΠΕ Λάρισας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 9ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο «Κτιριακή και μηχανολογική επέκταση τυροκομείου και κατασκευή νέας μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων», φερόμενης ιδιοκτησίας της «Αστεριος Ι. Γκαλμπογκινης», που βρίσκεται στη θέση «Αμμουδιες», στη Δ.Κ. Φαλάνης, Δ.Ε. Γιάννουλης, στον Δήμο Λαρισαίων, στην ΠΕ Λάρισας, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 10ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την εγκατάσταση Φ/Β σταθμού ισχύος 52 MW στη θέση «Βοτανοχώρι» της Δ.Ε. Τυρνάβου, του Δήμου Τυρνάβου, της Π.Ε. Λάρισας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 11ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Εγκατάσταση τεσσάρων Φωτοβολταϊκών Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος 56,33264 MW στις θέσεις «Ανω Αγοριανη», «Αρνοβρυση 1», «Αρνοβρυση 2» και «ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΑ», των Δ.Ε. Θεσσαλιώτιδας και Ταμασίου στους Δήμους Δομοκού και Σοφάδων των Ν. Φθιώτιδας και Ν. Καρδίτσας αντίστοιχα.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 12ο: Μελέτη Περιβάλλοντος για την ανανέωση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) και θεώρησης Σχεδίου Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Σ.Δ.Ε.Α.) υφιστάμενου λατομείου αδρανών υλικών και συνοδών έργων, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας «Ροτορας – Τσαρουχας Δ. & ΣΙΑ ΕΠΕ», που βρίσκεται στη θέση «Μακρυβούνι ΙΙ – Βλοχού – Αγ. Δημητρίου», εντός της λατομικής περιοχής Μακρυβούνι ΙΙ, Δ. Παλαμά ΠΕ Καρδίτσας Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 13ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μικρό Υδροηλεκτρικό Έργο» (ΜΥΗΕ) ισχύος 1,13MW στη θέση «Καλή Κώμη» της Τ.Κ. Καλής Κώμης, της Δ.Ε. Αργιθέας, του Δ. Αργιθέας, του Ν. Καρδίτσας», στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 14ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού, συνολικής ισχύος 123,005 MW, στη θέση «Μικροθήβες Ανατολικά-1» στις Τ.Κ. Περιβλέπτου και Αερινού, της Δ.Ε. Φερών του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της ΠΕ Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 15ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 64,003MW, στη θέση ¨ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ-2¨, της Τ.Κ. Περιβλέπτου, της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 16ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 75,003MW, στη θέση ¨ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ-3¨, της Δ.Κ. Περιβλέπτου, της Δ.Ε. Φερών, του Δήμου Ρήγα Φεραίου και της Τ.Κ. Μικροθηβών, της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 17ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 38,0MW, στη θέση ¨ΜΙΚΡΟΘΗΒΕΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ-4¨, της Τ.Κ. Μικροθηβών, της Δ.Ε. Νέας Αγχιάλου του Δήμου Βόλου, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 18ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την έκδοση ΑΕΠΟ κατασκευής και λειτουργίας Φωτοβολταϊκού Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΣΠΗΕ), συνολικής ισχύος 27,998 MW, στη θέση «Μικροθήβες – Ανατολικά 5» Δήμων Βόλου και Ρήγα Φεραίου, της ΠΕ Μαγνησίας, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 19ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου κατασκευή και λειτουργία Φωτοβολταϊκού Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας συνολικής ισχύος 50,979MW, στη θέση ¨Αλμυρός 3,4,5,6,7,8,9¨, της Τ.Κ. Αλμυρού, της Δ.Ε. Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού, της Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 20ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου: «Εγκατάσταση και Λειτουργία Φωτοβολταϊκων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 33,986 MW της εταιρείας Εγνατια Γκρουπ A.E. στις θέσεις ¨Μεγάλο μοναστήρι 27,28,29,33¨ της Τ.Κ. Ναρθακίου της Δ.Ε. Ναρθακίου, του Δήμου Φαρσάλων, της Π.Ε. Λάρισας & της Τ.Κ. Φυλάκης της Δ.Ε. Αλμυρού του Δήμου Αλμυρού της Π.Ε. Μαγνησίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 21ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.): για την υφιστάμενη δραστηριότητα ξηραντηρίου καπνού τύπου βιρτζίνια, φερόμενης ιδιοκτησίας της «ΜΥΤΟΥΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ», που βρίσκεται στη θέση «ΔΕΜΙΣΚΟΣ», στη Τ.Κ. Θεοπέτρας, στο Δήμο Μετεώρων, στην Π.Ε. Τρικάλων, της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 22ο: Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 65,935 MW, φερόμενης ιδιοκτησίας της εταιρείας Στυλιδα power Μονοπροσωπη Ι.Κ.Ε., στην περιοχή Πετρωτό του Δήμου Φαρκαδώνας, Π.Ε. Τρικάλων, Περιφέρειας Θεσσαλίας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 23ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου «Εκσυγχρονισμός, επέκταση και λειτουργία του υφιστάμενου Χιονοδρομικού Κέντρου Περτουλίου που βρίσκεται στην θέση ‘Περτουλιώτικα Λιβάδια’ της ΤΚ Περτουλίου του Δήμου Πύλης στην ΠΕ Τρικάλων», με φορέα λειτουργίας την «Αξιοποίηση Δημοτικής Ακίνητης – Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία του Δήμου Πύλης».

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

ΘΕΜΑ 24ο: Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.): υφιστάμενου σφαγείου τριών γραμμών με αποτεφρωτικό κλίβανο και μονάδα επεξεργασίας – αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής (Rendering), έπειτα από μηχανολογικό και κτιριακό εκσυγχρονισμό, της “Αθαν. Φασουλας – Δημ. Ντουφας & ΣΙΑ ΟΕ.” με διακριτικό τίτλο “Σφαγεια Οιχαλιας”, στη θέση “Γουρνοφαγάς” της Τ.Κ. Οιχαλίας του Δήμου Φαρκαδόνας, της Π.Ε. Τρικάλων, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: κ. Απόστολος Μπίλλης, Αντιπεριφερειάρχης Πρωτογενούς Τομέα.

 

Προηγούμενο άρθρο Τι αποκάλυψαν οι έλεγχοι για τα μέτρα αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού
Επόμενο άρθρο 651 νέα θετικά κρούσματα covid στη Λάρισα