Ειδήσεις

Επίσπευση της αναθεώρησης του Σχεδίου Διαχείρισης υδάτων της Θεσσαλίας


«Το κλειδί που θα “ξεκλειδώσει” τις διαδικασίες για την ήπια μεταφορά νερού από τον Αχελώο, πριν τα προβλήματα γίνουν μη αναστρέψιμα και οδηγήσουν στην ερημοποίηση του θεσσαλικού κάμπου, είναι η αναθεώρηση του Σχεδίου Διαχείρισης των υδάτων στη Θεσσαλία. Συνεπώς είναι επιβεβλημένη η επίσπευση των διαδικασιών εκπόνησης της νέας μελέτης». Τα παραπάνω τόνισε ο βουλευτής Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμος Χαρακόπουλος με αφορμή την απάντηση του υφυπουργού Υποδομών κ. Γιώργου Καραγιάννη στην Αναφορά του για τις ενέργειες που πρέπει να αναληφθούν για να αντιμετωπιστεί το μείζον υδατικό πρόβλημα της Θεσσαλίας, κατόπιν σχετικού υπομνήματος της Επιτροπής Διεκδίκησης επίλυσης του Υδατικού προβλήματος της Θεσσαλίας.

Στην απάντησή του ο αρμόδιος υφυπουργός αναφέρει ότι «σύμφωνα με το εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των λεκανών απορροής ποταμών του υδατικού διαμερίσματος Θεσσαλίας και την 1η Αναθεώρηση αυτού (Αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής Υδάτων υπ’ αριθμ. Ε.Γ. οικ.909/214 – ΦΕΚ 2561 Β’/25-9-2014 και ΕΓ οικ.897 – ΦΕΚ 4682 Β’/29-12-2017) δεν προβλέπεται μεταφορά υδάτων από τον ποταμό Αχελώο προς το υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας».

Σε ότι αφορά τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν, σημειώνει ότι «στη διαμορφωμένη σήμερα κατάσταση το πρώτο βήμα για τη συνέχιση και ολοκλήρωση των έργων του Αχελώου είναι η αναθεώρηση, με νέα μελέτη, του εγκεκριμένου το 2017 σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών απορροής του άνω ρου του Αχελώου και να επιτραπεί η ήπια εκτροπή μέχρι 250 εκ. κ.μ. ετησίως στο υδατικό διαμέρισμα Θεσσαλίας».

Ο κ. Καραγιάννης υπογραμμίζει ότι «επιβάλλεται η σύνταξη νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων, πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις της βιώσιμης ανάπτυξης για ένα έργο που κατά την άποψη του Υπ. Υποδομών είναι πρωτίστως περιβαλλοντικό αφού θα αντικαταστήσει δεκάδες χιλιάδες παράνομες και νόμιμες γεωτρήσεις στην Θεσσαλία. Με βάση τις νέες περιβαλλοντικές μελέτες είναι επιβεβλημένο να ανασχεδιαστούν όλες οι υπάρχουσες τεχνικές μελέτες, να γίνουν οι οριστικές μελέτες λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους του νέου σχεδιασμού, που βεβαίως θα επηρεάσουν το κόστος μειωτικά».

Αναφορικά με τα οφέλη από την εκτροπή επισημαίνει ότι «σε υδρευτικό / αρδευτικό επίπεδο, θα προσφέρει νερό ύδρευσης στις αστικές πόλεις και άρδευση στα αγροκτήματα της Θεσσαλίας, όπου σήμερα η ύδρευση γίνεται κυρίως από γεωτρήσεις (οι οποίες ενέχουν κινδύνους για την υγεία των ανθρώπων) ενώ θα προσφέρει λύση στο πρόβλημα της υφαλμύρινσης των υπόγειων υδροφορέων που είναι επιτακτικό. Συνεπώς η ήπια εκτροπή των 250 εκατ. κ.μ. νερού ετησίως από τον Αχελώο σε σύνολο των 2 δις κ.μ. νερού, αποτελεί ένα μικρό μόνο ποσοστό, το οποίο δεν πρόκειται να υποθηκεύσει το αναπτυξιακό και περιβαλλοντικό μέλλον της Αιτωλοακαρνανίας. Αντίθετα, οι εναπομένουσες, μετά την εκτροπή, ποσότητες νερού στον ήδη ρυθμισμένο υδραυλικά Αχελώο, ακόμα και στο δυσμενέστερο υδρολογικά σενάριο θα υπερεπαρκούν, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν τα οικοσυστήματα, να αρδεύονται όλες οι αρδεύσιμες εκτάσεις, να εξασφαλίζεται πλήρως η ύδρευση των οικισμών της Αιτωλοακαρνανίας και να προστατεύονται από πλημμύρες λόγω υπερχειλίσεων του ποταμού».

Για την κοστολόγηση των έργων του Αχελώου μέχρι σήμερα, ενημερώνει ότι «έχουν δαπανηθεί από το Υπουργείο μας για τα “έργα μερικής εκτροπής του άνω ρου του ποταμού Αχελώου προς Θεσσαλία”, περίπου 355.000.000 ευρώ. Επίσης για την κατασκευή του φράγματος Μεσοχώρας με τον ΥΗΣ αυτού, έχουν δαπανηθεί από τη ΔΕΗ Α.Ε. περίπου 300.000.000 ευρώ. Δηλαδή, συνολικά έχουν δαπανηθεί μέχρι σήμερα 655.000.000 ευρώ».

Τέλος, αναφορικά με τα υπάρχοντα έργα σημειώνει ότι «η 26/2014 απόφαση του Σ.τ.Ε. δεν αναφέρεται καθόλου στην τύχη των υπαρχόντων έργων στο ενδιάμεσο διάστημα εκπόνησης νέων περιβαλλοντικών μελετών και όρων με τα νέα δεδομένα» καθώς και ότι «για υπέρτατους λόγους προστασίας της ανθρώπινης ζωής, του δημοσίου συμφέροντος και της προστασίας από την απώλεια του επενδυμένου κεφαλαίου (που μέχρι σήμερα ανέρχεται στα 470.000.000 ευρώ περίπου, επιβάλλεται να ληφθούν προσωρινά μέτρα προστασίας των έργων σήραγγας εκτροπής και Φράγματος Συκιάς, διότι ότι εάν συμβεί αστοχία – κατάρρευσή τους, τότε εκτός από τις πάσης φύσεως υλικές ζημιές θα κινδυνέψουν ανθρώπινες ζωές στην περίμετρο των έργων και θα υπάρξει εκτεταμένη οικολογική καταστροφή. Στην κατεύθυνση αυτή, η Υπηρεσία μας προωθεί τις διαδικασίες και εγκρίσεις για την δημοπράτηση του έργου “Επείγουσες εργασίες άρσης φερτών υλών από τους ποταμούς Αχελώο και Κουμπουργιανίτικο για την αποφυγή κινδύνων από πλημμυρικά φαινόμενα και λοιπές κατασκευές ασφάλειας υφιστάμενων ημιτελών κατασκευών στα έργα εκτροπής Αχελώου. – Εφαρμογή Σχεδίου Παρακολούθησης της Ασφάλειας των ημιτελών έργων Φράγματος Συκιάς και Σχεδίου Εντοπισμού και Ενημέρωσης Κινδύνου από πιθανή καταστροφή των προφραγμάτων Συκιάς”, ποσού 1.880.460 ευρώ».

 

Προηγούμενο άρθρο Στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κ. Αγοραστό ο νέος Αρχηγός Τακτικής Αεροπορίας
Επόμενο άρθρο Κανονικά η κυκλοφορία των οχημάτων επί του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε.