Ειδήσεις

Μνημόνιο συνεργασίας Δήμου Λαρισαίων – UNICEF για μια πόλη φιλική για τα παιδιά


Νέο πεδίο συνεργασίας και εξωστρέφειας με επίκεντρο το παιδί, ανοίγει ο Δήμος Λαρισαίων μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο της υπογραφής Μνημονίου του Δήμου με την UNICEF και την ένταξη της Λάρισας στο δίκτυο «Πόλεων Φιλικών προς τα Παιδιά».

Το συγκεκριμένο δίκτυο συνεργάζεται και συσπειρώνει φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλους αρμόδιους φορείς, όπως οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, τον ιδιωτικό τομέα, τον ακαδημαϊκό χώρο, και κυρίως, τα ίδια τα παιδιά που επιθυμούν να κάνουν τις πόλεις και τις κοινότητές τους πιο φιλικές γι’ αυτά.

Σύμφωνα με τη UNICEF «Φιλική προς τα Παιδιά είναι μια πόλη: -Που δεσμεύεται για την εκπλήρωση των δικαιωμάτων του παιδιού όπως αυτά διατυπώνονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, «όπου οι φωνές, οι ανάγκες και οι προτεραιότητες των παιδιών λαμβάνονται υπόψη στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων που επηρεάζουν τη ζωή τους».

Το Πρόγραμμα «Πόλεις Φιλικές προς τα Παιδιά» επιδιώκει να ενισχύσει την υλοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού σε τοπικό επίπεδο μέσω μιας σειράς στρατηγικών όπως:

  • Ευαισθητοποίηση και συνηγορία για τα δικαιώματα των παιδιών.
  • Συλλογή δεδομένων και παρακολούθηση για την αξιολόγηση της προόδου του προγράμματος και του αντικτύπου που αυτό έχει στα παιδιά.
  • Συντονισμός και συνεργασίες με τρίτα μέρη στο πλαίσιο της υλοποίησης του Προγράμματος.
  • Προγραμματισμός δράσεων για τα παιδιά.

Οι Δήμοι συμφωνούν με τη UNICEF να καθορίσουν στόχους, δραστηριότητες, και δείκτες και να καταρτίσουν ένα Σχέδιο Δράσης, καθώς και έναν προϋπολογισμό μη δεσμευτικού χαρακτήρα για κάθε τομέα συνεργασίας Το Σχέδιο Δράσης, προσαρμόζεται στις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τις δυνατότητες κάθε Δήμου και λαμβάνει υπόψη τους υπάρχοντες οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο».

 

Σύμφωνα με τους όρους του Μνημονίου συνεργασίας «Η διάρκεια εφαρμογής του πρώτου σχεδίου δράσης της πρωτοβουλίας CFCI θα είναι 3 έτη. Ο Δήμος Λαρισαίων δύναται να αναγνωριστεί ως πόλη φιλική προς τα παιδιά

από τη UNICEF μετά από θετική αξιολόγηση της εφαρμογής του σχεδίου δράσης CFCI.

Ως μέρος της εν λόγω αναγνώρισης, ο Δήμος Λαρισαίων θα αποκτήσει το δικαίωμα χρήσης του λογότυπου CFCI και θα λάβει αντίστοιχο πιστοποιητικό το οποίο θα αναγνωρίζει τη δέσμευσή του και την ενεργό συμμετοχή του στην προώθηση των δικαιωμάτων των παιδιών. Κάθε επόμενος κύκλος του προγράμματος δράσης CFCI θα έχει διάρκεια 2 ετών. Η UNICEF και ο Δήμος Λαρισαίων θα υποβάλλουν από κοινού έκθεση σχετικά με την πρόοδο του σχεδίου δράσης δυο φορές ετησίως.

Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα συμμετέχουν στο Δίκτυο άλλοι έξι Δήμοι: Αθηναίων Ιωαννίνων, Τρικάλων, Πυλαία-Χορτιάτη,,  Ανατολικής Σάμος και Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης.

 

Προηγούμενο άρθρο Καθαρισμοί σε θυροφράγματα του Ενιπέα από την Περιφέρεια
Επόμενο άρθρο Μάξιμος: Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική σταθερότητα, όχι επιστροφή στον τυχοδιωκτισμό!