Ειδήσεις

Μάξιμος: Προκήρυξη για Αγροτική Οδοποιία και Μικρά Εγγειοβελτιωτικά τον Νοέμβριο


Οι επικείμενες δράσεις του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) που αφορούν στην αγροτική οδοποιία και μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, άλλα και η πορεία των έργων που έχουν δρομολογηθεί στον νομό, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του βουλευτή Λαρίσης της Νέας Δημοκρατίας κ. Μάξιμου Χαρακόπουλου με τον Γενικό Γραμματέα Ενωσιακών Πόρων και Υποδομών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Παπαγιαννίδη.

Ο Θεσσαλός πολιτικός, μετά από επισημάνσεις αγροτών για τη βελτίωση της αγροτικής οδοποιίας και την ανάγκη υποδομών για την άρδευση, που είναι ζωτικής σημασίας για την αγροτική δραστηριότητα, επισκέφθηκε τον ΓΓ του ΥπΑΑΤ προκειμένου να ενημερωθεί για τις δράσεις που αφορούν στον νομό.

Ο κ. Παπαγιαννίδης ενημέρωσε ότι εντός του Νοεμβρίου θα προκηρυχθούν οι δράσεις 4.3.4 «Βελτίωση πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις» και 4.3.1 «Υποδομές Εγγείων Βελτιώσεων» προϋπολογισμού 50 και 40 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με σκοπό την υποβολή προτάσεων από τους δήμους που αφορούν στην αγροτική οδοποιία και μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα. Συνεπώς, οι δήμοι που ενδιαφέρονται για τη συμμετοχή τους σε αυτές τις δράσεις θα πρέπει να προετοιμαστούν για τις μελέτες που απαιτούνται. Στη δράση 4.3.4 ο ελάχιστος και ο μέγιστος προϋπολογισμός των εντασσόμενων δράσεων θα είναι 150.000 και 500.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) αντίστοιχα, ενώ κατ’ εξαίρεση, μπορούν να υποβληθούν αιτήσεις μέχρι και 1 εκατ. ευρώ για έργα μίας (1) οδού που εκτός από λειτουργικά επιβάλλεται η ολοκλήρωσή τους και για λόγους οδικής ασφάλειας. Στη δράση 4.3.1 υποβάλλονται αιτήσεις για έργα εγγειοβελτιωτικών υποδομών ύψους μέχρι 2,2 εκατ. ευρώ για την διασφάλιση του πολύτιμου αρδευτικού νερού, με την ικανοποίηση όμως των περιβαλλοντικών όρων που προβλέπονται στην ενωσιακή νομοθεσία.

 

Φράγμα Πουρναρίου

O ΓΓ του ΥπΑΑΤ ενημέρωσε, επίσης, τον Μάξιμο Χαρακόπουλο -στον οποίο απευθύνθηκαν αγρότες του Συκουρίου- για την εξέλιξη του έργου του ταμιευτήρα στη θέση «Λιβαδότοπος» μεταξύ Πουρναρίου και Αμπελακίων. Το έργο έχει ενταχθεί στο ΠΑΑ 2014-2020, ενώ με το ΦΕΚ 253 Δ΄/13-5-2021 κηρύχθηκε η αναγκαστική απαλλοτρίωση ακινήτων που απαιτείται για την κατασκευή του έργου. Η κατασκευή του ταμιευτήρα θα καλύψει τις ανάγκες για άρδευση μιας περιοχής 5.000 στρεμμάτων μέσω χαλύβδινου αγωγού μεταφοράς νερού μήκους 6 χιλιομέτρων. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο στάδιο επεξεργασίας των Τευχών Δημοπράτησης, ώστε να σταλούν επικαιροποιημένες στην ΕΥΕ (Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής) του ΠΑΑ 2014-2020 για την απαιτούμενη προέγκριση Δημοπράτησης.

 

Χρηματοδότηση LEADER

Επιπλέον, ο κυβερνητικός βουλευτής, κατόπιν σχετικής επιστολής της ΑΕΝΟΛ Α.Ε με την οποία αιτείται από το ΥπΑΑΤ επιπρόσθετη χρηματοδότηση του προγράμματος CLLD/LEADER της Π.Ε Λάρισας, ζήτησε από τον κ. Παπαγιαννίδη να διερευνήσει τη δυνατότητα ικανοποίησης του αιτήματος. Ο ΓΓ του ΥπΑΑΤ απάντησε καταρχήν θετικά στην ενίσχυση του προγράμματος με βάση την υφιστάμενη χρηματοδοτική δυνατότητα, για την οποία θα έχει αρτιότερη εικόνα στα τέλη του Οκτωβρίου.

 

Αξιοποίηση προγραμμάτων  

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Μάξιμος Χαρακόπουλος δήλωσε ότι «οι δράσεις που θα προκηρυχθούν για την αγροτική οδοποιία και τα μικρά εγγειοβελτιωτικά πιστεύω ότι θα προκαλέσουν το άμεσο ενδιαφέρον των δήμων και τη συμμετοχή τους. Στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών μετακίνησης αγροτών και κτηνοτρόφων, άλλα και η αύξηση της διαθεσιμότητας του αρδευτικού νερού στη διψασμένη γη μας. Και το λέω αυτό με κάθε επίγνωση της αναγκαιότητάς τους, ορμώμενος από την ένταξη του αρδευτικού Αιγάνης-Πυργετού στο ΠΑΑ κατά τη θητεία μου ως αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, μετά από το αμέριστο ενδιαφέρον του αείμνηστου προέδρου της Αιγάνης Κώστα Ζαφείρη. Το έργο τέθηκε σε λειτουργία το 2016 από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και ωφέλησε πολλαπλά τους παραγωγούς ακτινιδίου άλλα και το περιβάλλον, εμποδίζοντας την υφαλμύρωση των υπογείων υδάτων της περιοχής».

Προηγούμενο άρθρο Από τις 12 Οκτωβρίου οι Συναντήσεις Νέων Αγίου Αχιλλίου
Επόμενο άρθρο Λεωνίδας Μπακούρας: Παγκόσμια Ενεργειακή Κρίση – Υψηλές Τιμές Φυσικού Αερίου