Ειδήσεις

Στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 η ανάδειξη του Κάστρου της Βελίκας


Αναδεικνύεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας το Κάστρο της Βελίκας. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε την έγκριση για την ένταξη στο ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014 -2020 του έργου «Αποκατάσταση και ανάδειξη  Κάστρου Βελίκας (Β’ Φάση)». Το έργο είναι προϋπολογισμού 500.000 ευρώ ενώ δικαιούχος και φορέας λειτουργίας του είναι η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας.

«Σε  συνεργασία με την Υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020, επενδύουμε 940.000 ευρώ για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Κάστρου της Βελίκας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Το έργο αποσκοπεί στην άρση της επικινδυνότητας των τειχών στη βόρεια και δυτική πλευρά, στην αύξηση της προσπελασιμότητας από το κοινό που θα οδηγεί στη βελτίωση της επισκεψιμότητας, καθώς ο επισκέπτης θα είναι σε θέση να αντιληφθεί τη λειτουργία του οχυρωματικού έργου ως σύνολο. Πρόκειται για το Κάστρο ενός σημαντικού οικισμού της πρωτοβυζαντινής περιόδου που ήλεγχε, μαζί με άλλα γειτονικά φρούρια,  την παραλιακή οδό της Θεσσαλίας, που οδηγούσε από το Κάστρο του Πλαταμώνα μέχρι το θεσσαλικό κάμπο, μέσω της λεκάνης της Αγιάς. Με την ολοκλήρωση της β φάσης αποκατάστασης του κάστρου που είναι  σημαντικής ιστορικής και πολιτιστικής αξίας και αποτελεί ήδη πόλο έλξης πολλών ντόπιων και ξένων επισκεπτών,  αναμένεται να επιτευχθεί περαιτέρω αναβάθμιση του πολιτιστικού χάρτη της περιοχής» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Το Κάστρο της Βελίκας

Είναι ένας οχυρωμένος οικισμός του 6ου αιώνα μ.Χ., με έκταση 21 στρεμμάτων. Το σωζόμενο τείχος έχει πλάτος 2μ. και ύψος 2-4μ. Το έργο αποσκοπεί στη συντήρηση και ανάδειξη του τείχους της Βόρειας και Δυτικής πλευράς, καθώς εκείνες της νότιας και ανατολικής πλευράς εκτελέσθηκαν στη διάρκεια του ΕΣΠΑ 2007-13. Επιπλέον προβλέπονται διαδρομές επισκεπτών εσωτερικά των τειχών σε όλες τις πλευρές, καθώς και μία κεντρική, που θα ξεκινάει από τη ΝΑ. Είσοδο, με σκοπό την πρόσβαση των επισκεπτών στο εσωτερικό του οικισμού.

Στο πλαίσιο του έργου θα γίνουν οι εξής εργασίες:

1.Καθαρισμός της βλάστησης σε ζώνη 5μ. εσωτερικά και αφαίρεση των κρημνισ-μάτων και συσσώρευσης χωμάτων ώστε να αποκαλυφθεί το βόρειο και το δυτικό τείχος, καθώς και τα εφαπτόμενα κτίρια του οικισμού.

2.Τομές στα θεμέλια και τοπική συντήρησή τους

3.Τοπικές ανακτήσεις μέχρι το ύψος των εσωτερικών επιχώσεων

4.Καθαρισμός των αρμών, συντήρηση των σωζόμενων αρμολογημάτων και κατασ-κευή νέων, τόσο στο τείχος όσο και στα κτίρια που τυχόν θα αποκαλυφθούν

5.Διαμόρφωση διαδρομών επισκεπτών περιμετρικά των τειχών, καθώς και μίας εσωτερικής με τοπικές εξομαλύνσεις του εδάφους και κατασκευή αναβαθμών με ξυλεία και λίθους στα σημεία με μεγάλη κλίση

6.Κατασκευή προστατευτικού ξύλινου κιγκλιδώματος στη δυτική πλευρά, όπου δεν σώζεται το τείχος

  1. Τοπογραφική και φωτογραφική τεκμηρίωση

8.Τοποθέτηση προκατασκευασμένου WC- WC ΑΜΕΑ

9.Τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων και ανάγλυφου χάρτη

10.Παραγωγή ενημερωτικού οδηγού και φυλλαδίων braille

 

 

Προηγούμενο άρθρο ΔΕΥΑΛ: Διακοπή νερού σε συνοικίες της Λάρισας
Επόμενο άρθρο 12 γέφυρες αποκαθιστά στη Λάρισα η Περιφέρεια Θεσσαλίας