Ειδήσεις

Η Λαϊκή Συσπείρωση Θεσσαλίας για το νερό του ταμιευτήρα της λίμνης Κάρλας


Κύριε περιφερειάρχη, Σύμφωνα με καταγγελίες αγροτών, που αρδεύουν τις γεωργικές καλλιέργειες από τον ταμιευτήρα της λίμνης Κάρλας και αντίστοιχα επαγγελματία γεωπόνου που δραστηριοποιείται και στον τομέα των φυτωρίων στην περιοχή, στο νερό που εισέρχεται από τον Πηνειό ποταμό, μέσω της διώρυγας (2Δ) και εν συνεχεία μέσω των χωμάτινων-ανοιχτών τάφρων 6Τ και 7Τ, παρουσιάζεται κατά περιόδους αυξημένο, πολύ πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, ποσοστό χλωριούχου νατρίου (αλατιού) με αποτέλεσμα να γίνεται επικίνδυνη η χρήση του νερού της Κάρλας για τα αρδευόμενα αγροκτήματα, ιδίως για τα πιο ευαίσθητα.

Η διαπίστωση της αυξημένης αγωγιμότητας (αλατότητας) του νερού σύμφωνα με αγρότες της περιοχής και εταιρείας Φυτωρίων που δραστηριοποιείται στην περιοχή, προκύπτει από ελέγχους που πραγματοποίησαν σε συνεργασία με πιστοποιημένα εργαστήρια ανάλυσης, αλλά όπως αποδεικνύεται και από ελέγχους του Φορέα Διαχείρισης της Κάρλας.

Συγκεκριμένα, με βάση τους χαρακτηρισμούς της ποιότητας των υδάτων:

0-0,500 mS/sm άριστο,                                                                                                                                0,5-1 καλό,                                                                                                                                                               1-1,5 μέτριο,                                                                                                                                                         1,5-2 οριακό,                                                                                                                                                          2- 2,5 ακατάλληλο …  2,5-… άκρως ακατάλληλο…

 

Κατά περιόδους και σε διάφορα σημεία, έχει βρεθεί έως και 5,8 (αλατότητα). Επισυνάπτουμε σχετικό πίνακα.

Κατά τα φαινόμενα, αφού στη λίμνη δεν εισέρχεται θαλασσινό νερό, οι αγρότες-αρδευτές της περιοχής, θεωρούν σαν αιτία της αύξησης της αγωγιμότητας (αλατότητας) του νερού, την ρύπανση που γίνεται κατά την μεταφορά του νερού από τον Πηνειό στην Κάρλα, μέσω της διώρυγας (2Δ) και των τάφρων 6Τ και 7Τ, από εργοστάσια, από αποστράγγιση νερών από παρακείμενα χωράφια κατά μήκος της διαδρομής των τάφρων που περιέχουν υψηλά ποσοστά θρεπτικών αλάτων ή και άλλη πιθανή πηγή ρύπανσης.

Οι περιφερειακοί σύμβουλοι της Λαϊκής Συσπείρωσης, ζητάμε να μας ενημερώσετε:

  1. Αν στην περιφέρεια Θεσσαλίας έχουν κατατεθεί τα στοιχεία των ελέγχων του νερού της Κάρλας, που γίνονται από τον Φορέα Διαχείρισης της Κάρλας;
  2. Αν η περιφέρεια Θεσσαλίας, κάνει και δικούς της ελέγχους στην Κάρλα;
  3. Αν έχει διαπιστώσει την αυξημένη παρουσία χλωριούχου νατρίου στον ταμιευτήρα της Κάρλας και στις τάφρους που μεταφέρουν το νερό από την Πηνειό και τις πηγές που την προκαλούν;
  4. Τι μέτρα σκοπεύει να πάρει για την επίλυση του προβλήματος αυτού;

 

Προηγούμενο άρθρο Με 2,5 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ Θεσσαλίας 2014-2020 αναβαθμίζεται το ΤΕΕ
Επόμενο άρθρο Συνελήφθησαν πέντε ημεδαποί για κλοπή καλωδίων με χαλκό περιμετρικά της πόλης