Ειδήσεις

Έλεγχοι παραγωγών – χρηστών φυτοπροστατευτικών προϊόντων έτους 2021


Σε συνέχεια προηγούμενων ενημερώσεων, η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας υπενθυμίζει στους παραγωγούς – χρήστες φυτοπροστατευτικών προϊόντων ότι σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4036/2012 και της κατευθυντήριας οδηγίας με θέμα τη διαδικασία ελέγχου παραγωγού – χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων (ΑΔΑ: 699Ι4653ΠΓ-ΑΜ7), πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους που θα ενταθούν το επόμενο διάστημα για να διαπιστωθεί η τήρηση της νομοθεσίας.

Ο σχεδιασμός των ελέγχων στηρίχθηκε σε παράγοντες επικινδυνότητας που αφορούν:

  1. την καλλιέργεια: συνολική έκταση στην Π.Ε. Λάρισας, μορφή (υπαίθρου ή υπό κάλυψη),  ένταση χρήσης φυτοπροστατευτικών προϊόντων, διαπίστωση υπερβάσεων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων ή χρήση μη εγκεκριμένων
  2. τον παραγωγό – χρήστη φυτοπροστατευτικών προϊόντων: έκταση καλλιέργειας, διαπίστωση παραβάσεων κατά τα προηγούμενα έτη
  3. τον επιδιωκόμενο σκοπό: στήριξη των εξαγωγών, ασφάλεια του καταναλωτή, έλεγχο διακίνησης μη εγκεκριμένων φυτοπροστατευτικών προϊόντων, μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος.

 

Σύμφωνα με τα παραπάνω και στο πλαίσιο εφαρμογής της ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας, που είναι υποχρεωτική για όλους τους παραγωγούς, θα ελέγχονται μεταξύ άλλων:

  • έγγραφα (παραστατικά προμήθειας φ.π., πιστοποιητικά ορθολογικής χρήσης γεωργικών φαρμάκων , πιστοποιητικά επιθεώρησης ψεκαστικών μηχανημάτων)
  • έντυπα καταγραφής χρήσης (ημερολόγια ψεκασμών),
  • αποθήκες φύλαξης γεωργικών φαρμάκων (συνθήκες διατήρησης φ.π., τυχόν ύπαρξη μη εγκεκριμένων φ.π., διαχείριση ληγμένων, διαχείριση κενών συσκευασιών κ.α.),
  • ψεκαστικά διαλύματα (προετοιμασία και εφαρμογή τους),
  • η ορθή χρήση τους μέσω δειγματοληψίας και ελέγχου υπολειμμάτων σε συγκομισθέντα προϊόντα, φύλλα, τμήματα φυτών και εδάφους από χωράφια παραγωγών.

 

Τονίζεται ιδιαίτερα στους παραγωγούς η ορθή τήρηση των παραπάνω υποχρεώσεων ώστε να μην προκύπτουν παραβατικές συμπεριφορές. Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, όποιος δεν συμμορφώνεται ή αρνείται-παρακωλύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη διενέργεια των ελέγχων από τα εξουσιοδοτημένα ελεγκτικά όργανα ή αρνείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών ή παρέχει ψευδή στοιχεία και πληροφορίες ή αποκρύπτει στοιχεία και πληροφορίες, του επιβάλλονται  ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

 

Προηγούμενο άρθρο Έμπρακτα στη μάχη του χιονιά ο Θανάσης Παιδής
Επόμενο άρθρο Πως έχει η κατάσταση στο οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας