Ειδήσεις

Οι GD4S συναντoύν τον Εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Diederik Samsom


Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των Διευθυνόντων Συμβούλων μελών του GD4S με τον Diederik Samsom, Επικεφαλής του Γραφείου του Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Frans Timmer mans.

Στον φορέα βιωσιμότητας GD4S μέλος του οποίου είναι η ΕΔΑ ΘΕΣΣ, συμμετέχουν κορυφαίες εταιρείες διανομής από τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ιρλανδία, την Ισπανία, τη Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Οι Διαχειριστές – μέλη του φορέα εξυπηρετούν περίπου 28 εκατομμύρια καταναλωτές στην Ευρώπηπου αποτελούν το ~ 30% της ευρωπαϊκής αγοράς, μέσα από εκτεταμένακαι σύγχροναδίκτυα αγωγών συνολικού μήκους 365.000 χλμ.Οι εκπρόσωποι του φορέα επιβεβαίωσαν εκ νέου τον στρατηγικό ρόλο των δικτύων διανομής φυσικού αερίου, ως κινητήρια δύναμη για την ενεργειακή μετάβαση, καθώς και τη σημασία της τεχνολογικής καινοτομίας στην παρακολούθηση και μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ κ. Λεωνίδας Μπακούρας τόνισε, ότι για την επίτευξη της κλιματικής ουδετερότητας θα πρέπει να υποστηρίζεται κάθε μορφή «πράσινης» ενέργειας και να αξιοποιούνται πλήρως όλες οι διαθέσιμες υποδομές.

Προς αυτή την κατεύθυνση, το φυσικό αέριο ως το καθαρότερο καύσιμο, αποτελεί το κύριο μέσο για την απανθρακοποίηση της Ευρωπαϊκής οικονομίας. Το φυσικό αέριο μπορεί να μετεξελιχθεί σε πλήρως ανανεώσιμο καύσιμο, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής στρατηγικής και στην εφαρμογή ενός «πράσινου» ενεργειακού συστήματος.

Βαδίζοντας στο μονοπάτι της κλιματικής ουδετερότητας, η αυξανόμενη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επιφέρει αστάθειες στα ηλεκτρικά δίκτυα και δυσχεραίνει την άμεση ανταπόκριση των διαχειριστών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στη ζήτηση φορτίου, ενώ αναδεικνύονται νέες ανάγκες για την μετατροπή, αποθήκευση και επαναχρησιμοποίηση ενέργειας.

Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Μπακούρας επεσήμανε τη συσχέτιση που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των κλάδων του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, μια σχέση που θα ενισχυθεί περαιτέρω στο μέλλον με την εφαρμογή τεχνολογιών μεθανοποίησης καιPower-to-Gas. Για το σκοπό αυτό, απαιτούνται οι συντονισμένες ενέργειες όλων των εμπλεκομένων μερών της ενεργειακής εφοδιαστικής αλυσίδας προς την κατεύθυνση της ενεργειακής μετάβασης.

Είναι ευρέως αντιληπτό ότι η ενεργειακή μετάβαση απαιτεί την επέκταση του ρόλου των Διαχειριστών Δικτύων,καθιστώντας τους από απλούς διανομείς, σε πιο εξελιγμένες οντότητες διαχείρισης, ανάπτυξης και αναβάθμισης του δικτύου. Ως εκ τούτου, ο Γενικός Διευθυντής ανέδειξε την ανάγκη δημιουργίας επίσημης οντότητας (EUgasDSOentity), καθώς η εκπροσώπηση των διαχειριστών μέσω επίσημου φορέα, θα ενισχύσει τη συμβολή των δικτύων διανομής φυσικού αερίου στον ενεργειακό μετασχηματισμό και θα προωθήσει την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών προς όφελος των τελικών καταναλωτών.

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο Συντονιστικό Παραγωγικών Φορέων Βάμβακος: Ενίσχυση βάμβακος λόγω πανδημίας
Επόμενο άρθρο Λάρισα: Οι επιχειρηματίες της εστίασης αφήνουν τα κλειδιά τους... σε κάδο