Πρωτοσέλιδο

Υπογράφηκε η σύμβαση για τη μελέτη του τμήματος της ε.ο. Λαρίσης -Τρικάλων


Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη σύμβαση για την εκπόνηση της μελέτης «Τμήμα Γεωργική Σχολή – Τερψιθέα», συνολικού προϋπολογισμού 399.989,65  ευρώ, με την οποία ολοκληρώνεται η βελτίωση της εθνικής οδού  Λαρίσης – Τρικάλων.

«Υπογράψαμε τη σύμβαση της μελέτης ενός σημαντικού έργου, απαραίτητου και χρήσιμου για την επόμενη μέρα της Θεσσαλίας. Στο τμήμα του δρόμου Λαρίσης-Τρικάλων από τη Γεωργική Σχολή έως την Τερψιθέα δεν είχαν προβλεφθεί παράπλευρες οδοί, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ασφαλή μετακίνηση των ανθρώπων και την εξυπηρέτηση των παρόδιων εγκαταστάσεων, όπως συμβαίνει σε όλους τους σύγχρονους αυτοκινητόδρομους» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Πρόκειται για πλήρη μελέτη που καθιστά το έργο ώριμο προς ένταξη σε χρηματοδοτικό εργαλείο τη νέα Προγραμματική Περίοδο, για την κατασκευή του. Ευχαριστώ τις τεχνικές μας υπηρεσίες που σε δύσκολες συνθήκες συνεχίζουν να εργάζονται συστηματικά και συντονισμένα. Το αποτέλεσμα της  δουλειά τους, διαχέεται σε όλη την κοινωνία. Τα έργα της Περιφέρειας Θεσσαλίας δημιουργούν και συντηρούν θέσεις εργασίας και στηρίζουν την τοπική πραγματική οικονομία»προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Αντικείμενο της μελέτης

Στην υφιστάμενη κατάσταση, η οδός  ( κεντρική αρτηρία ) έχει συνολικό πλάτος 17,00μ. και αποτελείται από τέσσερις λωρίδες οδικής κυκλοφορίας, δύο ανά κατεύθυνση, πλάτους 3,50 μ με διαχωριστική νησίδα πρασίνου πλάτους 2,00 μ.

Στην παρούσα μελέτη θα διατηρηθεί η κύρια αρτηρία μήκους 2,5 Km η οποία κατατάσσεται στην κατηγορία οδών ΑΙΙ και ακολουθεί την τυπική διατομή οδού β4ν* συνολικού ασφαλτοστρωμένου πλάτους 17,00 μ. η οποία περιλαμβάνει:

-4 λωρίδες κυκλοφορίας δύο ανά κατεύθυνση πλάτους 3,50m έκαστη

-2 εξωτερικές λωρίδες καθοδήγησης πλάτους 0,50μ.έκαστη

-Έρεισμα μη ασφαλτοστρωμένο πλάτους 1,50m

-Νησίδα διαχωρισμού της κυκλοφορίας πλάτους 2,00.

Διατηρώντας την κύρια αρτηρία ως έχει, η εν λόγω μελέτη θα  ενσωματώσει  την κατασκευή των παραδρόμων εκατέρωθεν της αρτηρίας (νέα χάραξη) και ενός νέου ενδιάμεσου κυκλικού κόμβου για την σύνδεση αυτών με την αρτηρία και την καλύτερη εξυπηρέτηση της παρόδιας κυκλοφορίας .

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι παρόδιες ιδιοκτησίες και οικονομικές δραστηριότητες, είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός των κάτωθι παράπλευρων οδών:

– Βόρεια παράπλευρη, από τον υπάρχοντα κόμβο των ΤΕΙ έως και τον υπό διαμόρφωση κόμβο της Τερψιθέας, κατηγορίας ΑIV και διατομής ε2 και συνολικού μήκους περί τα 2,5χλμ.

– Νότια παράπλευρη, από τον υπάρχοντα κόμβο των ΤΕΙ έως και τον υπό διαμόρφωση κυκλικό κόμβο της Τερψιθέας, κατηγορίας ΑIV και διατομής ε2, συνολικού μήκους περί τα 2,5χλμ.

Πρόκειται για συλλεκτήριες οδούς σύνδεσης παρόδιων ιδιοκτησιών (βιοτεχνικού χαρακτήρα) και αγροτικών εκτάσεων και συνεπώς σύμφωνα με τις ΟΜΟΕ, κατατάσσονται στη κατηγορία ΑIV και βάσει της Εγκυκλίου 41/2005 επιλέγεται η τυπική διατομή οδού ε2 (ΟΜΟΕ-ΛΚΟΔ & ΟΜΟΕ-Δ).

Τέλος, προβλέπεται η μελέτη ενός  ενδιάμεσου ισόπεδου κυκλικού κόμβου (Ι/Κ) ο οποίος θα επιτρέπει τη σύνδεση των παραδρόμων με την κύρια αρτηρία.

Σκοπιμότητα

Το υπόψη οδικό τμήμα από τον κόμβο των ΤΕΙ έως τον κόμβο της Τερψιθέας αποτελεί το πρώτο τμήμα της Ε.Ο. Λάρισας-Τρικάλων μετά το όριο του Σχεδίου Πόλης της Λάρισας, όπου υπάρχει σημαντική ανάπτυξη δραστηριοτήτων, εμπορικού και βιοτεχνικού χαρακτήρα και επομένως η ανάγκη κατασκευής και παράπλευρων οδών (SR) εκατέρωθεν της υπάρχουσας αρτηρίας είναι επιβεβλημένη. Επί πλέον δε, η λοιπή Εθνική οδός Λάρισας-Τρικάλων, έχει κατασκευασθεί σχεδόν στο σύνολό της και το εναπομείναν τμήμα από Ι/Κ Τερψιθέας έως Α/Κ Ραχούλας έχει μελετηθεί και σύντομα θα υπογραφεί και η σύμβαση  για την κατασκευή του.

Στο σύνολο της Ε.Ο Λάρισας -Τρικάλων, περιλαμβάνει παράπλευρο δίκτυο εκατέρωθεν της αρτηρίας σε όλο το μήκος της, συνεπώς και για λόγους συνέχειας και ενιαίου σχεδιασμού απαιτείται η μελέτη παράπλευρων οδών και κόμβων στο εν λόγω οδικό τμήμα.

Προηγούμενο άρθρο Ο Μάξιμος Χαρακόπουλος για τον Μητροπολίτη Καστοριάς
Επόμενο άρθρο Μήνυμα του Θανάση Σαρατζιώτη για τον εμβολιασμό