Ειδήσεις

Αιτήσεις για το Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας


Ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αιτήσεις στο Μεταλυκειακό Έτος-Τάξη Μαθητείας.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι:

 • κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών των ΕΠΑ.Λ. του Ν.4386/2016, του Ν. 4186/2013 ή του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων

ή

κάτοχοι απολυτηρίου ΓΕ.Λ. και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών του ΕΠΑ.Λ. του Ν. 4386/2016, του Ν. 4186/2013 και του Ν. 3475/2006, καθώς και παλαιότερων ισότιμων τίτλων

ή

κάτοχοι απολυτηρίου και πτυχίου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου-Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ) του ν. 4415/2016

 • εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης.
 • απόφοιτοι αντίστοιχης ειδικότητας του πίνακα αποδεκτών ειδικοτήτων

Το διάστημα υποβολής των αιτήσεων είναι από την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου, ώρα 18:00 έως και την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου και ώρα 23:59.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά από τους ενδιαφερόμενους στη διεύθυνση  emathiteia.minedu.gov.gr  καθώς και η ανάρτηση των απαραίτητων δικαιολογητικών όπως αναφέρονται παρακάτω, σύμφωνα με τις οδηγίες που θα αναρτηθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα Μαθητείας.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

 • Φωτοαντίγραφα των:
 1. απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 2. πτυχίου ΕΠΑΛ ή ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 3. ταυτότητας
 4. αποδεικτικού ΑΜΚΑ
 5. αποδεικτικού ΑΦΜ*
 6. γνωμοδότηση ΚΕΔΔΥ, για τους αποφοίτους του ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.
 7. απολυτηρίου και πτυχίου του δευτεροβάθμιου κύκλου σπουδών παλαιότερων ισότιμων τίτλων με έγγραφο ισοτιμίας ή/και αντιστοίχισης, εφόσον το έχουν λάβει από τις αρμόδιες υπηρεσίες
 • Υπεύθυνη δήλωση

*Σε περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει ΑΦΜ μπορεί να υποβάλλει αίτηση και να προσκομίσει αποδεικτικό ΑΦΜ κατά την εγγραφή του σε τμήμα του Μεταλυκειακού Ετους Τάξης Μαθητείας.

Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, οι υποψήφιοι μπορούν να απευθυνθούν στα αντίστοιχα ΕΠΑΛ επισημαίνοντας ότι η επικοινωνία αυτή δεν αντικαθιστά την διαδικασία υποβολής αιτήσεων.

Την ίδια διαδικασία ακολουθούν και όσοι υποψήφιοι  έχουν λάβει βεβαίωση δέσμευσης εργοδότη, ο οποίος τονίζεται ότι δε δύναται να έχει α’ βαθμού συγγένεια με τον μαθητευόμενο.

Σημειώνεται ότι κάθε υποψήφιος στην Γ΄ φάση υλοποίησης του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας έχει δικαίωμα υποβολής μόνο μίας αίτησης συμμετοχής και μόνο σε ένα ΕΠΑ.Λ. της επιλογής του.

 

Προηγούμενο άρθρο Εξιχνιάστηκε περίπτωση κλοπής από οικία ηλικιωμένης σε περιοχή του νομού Λάρισας
Επόμενο άρθρο Απατεώνες χορηγούν θαλασσοδάνεια - Καταγγελίες στην Ένωση Καταναλωτών Βόλου