Πρωτοσέλιδο

Πολιτιστικό κέντρο αποκτά η Ανάβρα Αγιάς και χώρο αναψυχής η Βαμβακού Φαρσάλων


Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός έδωσε έγκριση για τη δημοπράτηση των έργων «Αποπεράτωση δημοτικού καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση» και «Δημιουργία ανοικτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακούς της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του  Δήμου Φαρσάλων)» συνολικού προϋπολογισμού 378.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Leader  της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Μετά την ολοκλήρωση των σχετικών ελέγχων από την ΑΕΝΟΛ Α.Ε. που διαχειρίζεται το πρόγραμμα Leader στο ν. Λάρισας και από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΣΠΑ 2014-2020 της Περιφέρειας Θεσσαλίας,  ακολουθεί  η δημοσιοποίηση των διαγωνισμών από τους δικαιούχους των έργων που είναι ο  Δήμος Αγιάς και ο Δήμος Φαρσάλων.

 

«Σε συνεργασία με τους  Δημάρχους Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα και Φαρσάλων Μάκη Εσκίογλου  και την Αναπτυξιακή Εταιρία ΑΕΝΟΛ, χρηματοδοτούμε δύο νέα έργα για τον πολιτισμό και το περιβάλλον, στα οποία διεισδύουν οι επιθυμίες των ανθρώπων» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Στην  Ανάβρα το παλιό δημοτικό κατάστημα  εκσυγχρονίζεται και επαναχρησιμοποιείται ως πολιτιστικό κέντρο, ενώ στη Βαμβακού δημιουργούμε ένα σύγχρονο  υπαίθριο χώρο αναψυχής.   Τα έργα  δημοσίου χαρακτήρα του Leader που εντάσσουμε στο ΕΣΠΑ -Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας 2014-2020, συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του αγροτικού πληθυσμού. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας στηρίζει τα χωριά,  δημιουργεί νέες υποδομές, ενισχύει την πολιτιστική και φυσική κληρονομιά της υπαίθρου  και κρατά ζωντανό το νήμα της τοπικής ιστορίας και της παράδοσης.   Προχωράμε στοχευμένα με έργα προστιθέμενης αξίας για τον πολιτισμό και το περιβάλλον, που φέρνουν  απτά και μετρήσιμα  αποτελέσματα στην τοπική κοινωνία, την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Τα έργα

  • «Αποπεράτωση δημοτικού καταστήματος Ανάβρας για πολιτιστική χρήση»

 

Το έργο αφορά στην αποπεράτωση του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην Τοπική Κοινότητα Ανάβρας του Δήμου Αγιάς Αρχικά θα πραγματοποιηθούν εργασίες καθαίρεσης πλινθοδομών και κατασκευής δρομικών και μπατικών τοίχων με τα απαιραίτητα διαζώματα (σενάζ) στα τμήματα του κτιρίου που είναι αναγκαίο. Στη συνέχεια θα υλοποιηθούν οι εργασίες κατασκευής επιχρισμάτων τριπτών  τριβιδιστών με μαρμαροκονίαμα εσωτερικά και εξωτερικά του κτιρίου. Θα τοποθετηθούν κουφώματα αλουμινίου στα ανοίγματα του κτιρίου ενδεικτικού τύπου ALBIO 109. Θα χρησιμοποιηθούν στις εισόδους του κτιρίου θύρες αλουμινίου ανοιγόμενες, ενώ εσωτερικά θα τοποθετηθούν ξύλινες πρεσσαριστές πόρτες. Όσον αφορά στις επιστρώσεις αρχικά θα γίνουν εργασίες διάστρωσης σκυροδέματος κατηγορίας C12/15 για τη διαμόρφωση των τελικών κατάλληλων επιφανειών επίστρωσης. Ως υλικά επίστρωσης θα χρησιμοποιηθούν για τις κυρίως αίθουσες 1 και 2, την κεντρική είσοδο και τη σάλα υποδοχής πλακίδια πορσελάνης τετράγωνου ή ορθογωνικού σχήματος με μήκος κάθε πλευράς από 40 έως 60 εκ. Για τα WC και το χώρο του υπογείου θα χρησιμοποιηθούν κεραμικά πλακίδια διαστάσεων 30×30εκ, ενώ στους λοιπούς εσωτερικούς χώρους θα γίνει επίστρωση κεραμικών πλακιδίων διαστάσεων 40×40εκ. Στις υπάρχουσες κλίμακες που οδηγούν στο κτίριο θα γίνουν επιστρώσεις των βαθμίδων με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες και θα τοποθετηθούν σιδηρά κιγκλιδώματα απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους. Στις όψεις του κτιρίου θα εκτελεστούν εργασίες επένδυσης με πέτρα ακανόνιστου σχήματος μέσου πάχους 5εκ. σε επιλεγμένα τμήματα. Τέλος, στην οροφή της σάλας υποδοχής θα κατασκευαστεί ισόπεδη ψευδοροφή από γυψοσανίδες, ενώ για τους χρωματισμούς των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών του κτιρίου θα χρησιμοποιηθούν χρώματα ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινιλικής βάσεως.

Στον περιβάλλοντα χώρο του κτιρίου από την κεντρική είσοδο θα σκυροδετηθούν παρτέρια ύψους 70 εκ. και θα διαμορφωθούν λιθόκτιστα καθιστικά πεζούλια ύψους 50εκ., σύμφωνα με τα σχέδια της αρχιτεκτονικής μελέτης.  Θα πραγματοποιηθούν εργασίες επένδυσης των επιφανειών των παρτεριών  με πέτρα ακανόνιστου σχήματος μέσου πάχους 5εκ., ενώ ο αύλειος χώρος θα επιστρωθεί με χονδρόπλακες ορθογωνισμένες.

 

Θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρολογικές εργασίες που περιλαμβάνουν την πλήρη εγκατάσταση ισχυρών ρευμάτων με την τοποθέτηση ηλεκτρικού

Για την εγκατάσταση ψύξης /θέρμανσης θα χρησιμοποιηθούν τοπικές κλιματιστικές συσκευές καθώς και αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες Στα WC θα χρησιμοποιηθούν ηλεκτρικά θερμαντικά σώματα ισχύος 2 KW.

Προβλέπεται ακόμη η υλοποίηση των απαιτούμενων εργασιών για την εγκατάσταση ενεργητικής πυροπροστασίας / πυρόσβεσης και πυρανίχνευσης που περιλαμβάνουν την εγκατάσταση του κέντρου πυρανίχνευσης 3 ζωνών, την τοποθέτηση των απαραίτητων πυροσβεστήρων ανιχνευτών καπνού – θερμικών ανιχνευτών και σειρήνων με όλες τις απαιτούμενες καλωδιώσεις.

Τέλος, θα υλοποιηθούν εργασίες για την πλήρη εγκατάσταση ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και αποχέτευσης ομβρίων στο κτίριο, στις οποίες περιλαμβάνεται η εγκατάσταση όλων των αναγκαίων ειδών υγιεινής ειδικού τύπου και εξαρτημάτων στο WC που προορίζεται για την εξυπηρέτηση των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

 

  • «Δημιουργία ανοικτού υπαίθριου χώρου αναψυχής στην Τ.Κ. Βαμβακούς της Δ.Ε. Πολυδάμαντα του  Δήμου Φαρσάλων)»

Το έργο αφορά στην ανάπλαση του περιβάλλοντος χώρου, στη διαμόρφωση χώρου για την εξυπηρέτηση εκδηλώσεων με μέγιστη χωρητικότητα 100 θέσεις. Το έργο αφορά στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση παραμελημένου χώρου στην Τ.Κ. Βαμβακού με ιδιαίτερα πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα θα πραγματοποιηθούν οι παρακάτω εργασίες: Αφαίρεση φυτικής γης, μόρφωση επιφάνειας εδάφους, επιχώσεις, πλήρωση με φυτική γη για δημιουργία παρτεριών, πλακοστρώσεις, τοποθέτηση αρδευτικών συστημάτων, φύτευση δέντρων και θάμνων, εγκατάσταση χλοοτάπητα, εργασίες εγκατάστασης δικτύου φωτισμού και τοποθέτηση φωτιστικών.

Προηγούμενο άρθρο Μάξιμος: Να συνδράμουμε αυτούς που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή του ΕΣΥ
Επόμενο άρθρο 16 θετικά κρούσματα covid σε σύνολο 186 δειγμάτων στο Λιβάδι Ελασσόνας