Ειδήσεις

Νέα αντιπλημμυρικά έργα στην Π.Ε. Λάρισας


Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός υπέγραψε τη διάθεση πίστωσης 1.500.000 ευρώ που οδηγεί στη δημοπράτηση του έργου « Καθαρισμός ρεμάτων αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας 2020 – 2021».

 

«Σε συνεργασία με τους Περιφερειακούς  Συμβούλους και τις Τεχνικές μας Υπηρεσίες δημοπρατούμε το επόμενο διάστημα ένα σημαντικό έργο που περιλαμβάνει εκτεταμένους  καθαρισμούς και αποκατάσταση αναχωμάτων σε ρέματα και χειμάρρους της Π.Ε. Λάρισας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. «Επενδύουμε στην πρόληψη και ενισχύουμε την αντιπλημμυρική «θωράκιση»  περιοχών της Π.Ε. Λάρισας. Παράλληλα τα έργα δημιουργούν μόχλευση στην τοπική πραγματική οικονομία και συντηρούν θέσεις εργασίας» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

 

Οι εργασίες

Το έργο αφορά στον  καθαρισμό της κοίτης σε διάφορες θέσεις ρεμάτων-χειμάρρων αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών (πλημμύρες, κατολισθήσεις κλπ), που προκύπτουν από έντονα καιρικά φαινόμενα (έντονες βροχοπτώσεις).  Περιλαμβάνονται εργασίες σε ρέματα  αρμοδιότητας Π.Ε. Λάρισας, των οποίων είτε οι κοίτες φέρουν προσχώσεις και φερτά υλικά είτε τα πρανή εμφάνισαν βλάβη και έγινε καταγραφή των βλαβών τους.

Συγκεκριμένα προβλέπεται:

-Καθαρισμός ρεμάτων-χειμάρρων με αφαίρεση της επιφανειακής αυτοφυούς βλάστησης (καλαμιές κλπ), την αφαίρεση των φερτών και των απορριμμάτων, μπαζών καθώς και την εκρίζωση, κοπή και απομάκρυνση κάθε είδους βλάστησης που  δημιουργεί δυσχέρεια στη ροή.

-Αποκατάσταση υποχώρησης αναχωμάτων χειμάρρων και υδατορεμάτων αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΕ Λάρισας τοπικά και σε θέσεις που υπάρχει τοπική υποχώρηση.

Οι παρεμβάσεις είναι σημειακές και  καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος των φθορών και την ανάγκη άμεσης αποκατάστασης αυτών προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των πολιτών αλλά και των περιουσιών τους.

Προηγούμενο άρθρο Συνεδριάζει με τηλεδιάσκεψη το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας
Επόμενο άρθρο Μάξιμος: Να συνδράμουμε αυτούς που δίνουν τη μάχη στην πρώτη γραμμή του ΕΣΥ