Ειδήσεις

Ψηφιακούς χάρτες για οδικό δίκτυο και ρέματα ετοιμάζει η Περιφέρεια


Στην ηλεκτρονική καταγραφή και ψηφιοποίηση του συνόλου του οδικού δικτύου και των ρεμάτων της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας προχωρά η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Οι  ψηφιακοί χάρτες που καταρτίζει η Περιφέρεια, θα λειτουργούν ως Ηλεκτρονικό Μητρώο  για την καλύτερη παρακολούθηση και  διαχείριση των έργων από τις τεχνικές υπηρεσίες. Παράλληλα οι χάρτες θα είναι προσβάσιμοι  και στο ευρύ κοινό, με πληροφοριακό υλικό για τη θέση και την πρόοδο κάθε έργου αλλά και ηλεκτρονική εφαρμογή εισαγωγής αιτημάτων «βλάβης» ή «προβλήματος» από τους πολίτες και αυτόματη ειδοποίηση των Υπηρεσιών της Περιφέρειας.

«Συγχρονίζουμε τις υπηρεσίες μας με την εποχή μας» δηλώνει ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός. Ο  ψηφιακός μετασχηματισμός της αυτοδιοίκησης  προχωρά με παρεμβάσεις που στόχο έχουν να αλλάξουν τις σχέσεις στο εσωτερικό της Περιφέρειας,  αλλά και τη σχέση με τους πολίτες. Στόχος είναι η  εξοικονόμηση πόρων, ο χαμηλός περιβαλλοντικός αντίκτυπος, η μείωση της γραφειοκρατίας και η  αύξηση της παραγωγικότητας. Όλα αυτά,  συντελούν στο βασικό ζητούμενο που είναι η ταχύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του πολίτη. Η σύγχρονη δημόσια διοίκηση είναι προϋπόθεση ανάπτυξης  και όρος επιβίωσης,  ταχύτητας, συνέργειας, διαφάνειας  και αποτελεσματικότητας,  στην αναθεωρητική εποχή που ζούμε» προσθέτει ο Περιφερειάρχης.

Νέες τεχνολογίες για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας πέρασε  σε  νέα ηλεκτρονική εποχή, υιοθετώντας  το Ηλεκτρονικό Σύστημα Διαχείρισης Εγγράφων «ΙΡΙΔΑ», που  εξαλείφει την  χέρι με χέρι διακίνηση εγγράφων. Η έντυπη αλληλογραφία αντικαθίσταται  με ηλεκτρονική, οι σφραγίδες και οι υπογραφές, με ψηφιακές.

Η web εφαρμογή του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας ps.thessaly.gov.gr που ανέπτυξε η Διεύθυνση Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών της Περιφέρειας,   έγινε δεκτή από το Υπουργείο Εσωτερικών ως «Πρακτική Καινοτομίας» και αναρτήθηκε   στις καλές πρακτικές του  Αποθετηρίου Καινοτομιών της ελληνικής δημόσιας διοίκησης https://innovation.gov.gr/best-practices/.

Ακολουθώντας τις εξελίξεις στην τεχνολογία, στο Διοικητήριο της Λάρισας   εγκαταστάθηκαν και λειτουργούν εκτυπωτικά συστήματα  μεγάλης παραγωγής, που δίνουν νέες δυνατότητες, πληρούν κανόνες ασφαλείας και διορθώνουν παθογένειες διαδικασιών.

Ο ψηφιακός χάρτης οδικού δικτύου Π.Ε. Λάρισας

Το έργο περιλαμβάνει:

-Ανάπτυξη ψηφιακού χάρτη Οδών Π.Ε Λάρισας με δυνατότητα επιλεκτικής απεικόνισης μέσω φίλτρου και διαγράμμιση των τμημάτων ευθύνης των Δήμων.

-Διασύνδεση ψηφιακού χάρτη με υπόβαθρο τύπου Google Earth, Google Map ή παρόμοιο.

-Σύνδεση ψηφιακού χάρτη με λογισμικό διαχείρισης Τεχνικών Έργων.

-Δυνατότητα εισαγωγής καρτέλας έργου αυτόματα με επιλογή διαδρομής από τον χάρτη.

-Δυνατότητα εισαγωγής βασικών δεδομένων ( Γεωμετρία , Χιλιομετρική Θέση, κατάσταση οδοστρώματος , στηθαία ασφαλείας, διαγράμμιση), μόνο ως πληροφορία και όχι ως επεξεργάσιμο δεδομένο στον χάρτη.

-Στατιστικά δεδομένα για κάθε έργο.

-Σύνδεση με την εφαρμογή εισαγωγής αιτημάτων «βλάβης» ή «προβλήματος» από τους πολίτες και αυτόματη ενημέρωση στο λογισμικό με ειδοποίηση του χρήστη.

-Καταγραφή ιστορικού χρήσης του προγράμματος και τροποποιήσεων που γίνονται από τους χρήστες με αντιστοιχία κινήσεων για κάθε χρήστη του προγράμματος.

Το πρόγραμμα θα έχει τη δυνατότητα  να επεκταθεί σε εξειδικευμένες εφαρμογές, όπως η αυτόματη αναγνώριση βλαβών οδοστρώματος μέσω καταγραφής από κάμερα. Δυνατότητα προσθήκης Νέων Κατηγοριών Έργων με αντίστοιχη απεικόνιση στον ψηφιακό χάρτη και δυνατότητα διαχείρισης έργου, όπως Γέφυρες Οχετοί, Οριζόντια και Κατακόρυφη Σήμανση, Φράγματα, Στηθαία Ασφαλείας κοκ.

 

Ο ψηφιακός χάρτης ρεμάτων  Π.Ε. Λάρισας

Το έργο περιλαμβάνει:

-Ψηφιακή απεικόνιση σε ανοιχτό πρόγραμμα GIS ενδεικτικού τύπου Google Earth (ψηφιακό υπόβαθρο ρεμάτων με βασικές πληροφορίες που θα απεικονίζονται σε καρτέλα στον ψηφιακό χάρτη και στη θέση του ρέματος).

-Λογισμικό διαχείρισης πληροφοριών – Μητρώο Ρεμάτων (εισαγωγή καρτέλας ρέματος, δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου για κάθε ρέμα, βασικά γεωμετρικά δεδομένα ρεμάτων και συντεταγμένες καθ’ υπόδειξη της Τεχνικής Υπηρεσίας, δυνατότητα εισαγωγής αρχείων pdf, jpeg, dwg και txt σε κάθε καρτέλα έργου, δυνατότητα τροποποίησης δεδομένων από τον χρήστη, αυτόματη ενημέρωση του γεωπληροφοριακού χάρτη σε κάθε τροποποίηση των δεδομένων από την καρτέλα έργου, δυνατότητα απομακρυσμένης πρόσβασης μέσω internet, από tablet ή φορητό υπολογιστή, δυνατότητα αυτόματης αποστολής φωτογραφιών μέσω tablet και ενημέρωση της καρτέλας έργου – Επιθεώρηση Ρεμάτων).

 

Προηγούμενο άρθρο Λάρισα Μπροστά: Η Λάρισα στενάζει στην καθημερινότητά της
Επόμενο άρθρο Την παρέμβαση του Χρ. Κέλλα ζήτησε ο Συνεταιρισμός Ενιπέας