Ειδήσεις

Ψήφισμα του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Παν/μίου Θεσσαλίας


Η Συνέλευση του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της για την αντικατάσταση του μαθήματος της κοινωνιολογίας από τα λατινικά στις εισαγωγικές εξετάσεις για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, αλλά και τη συνολικότερη υποβάθμιση μαθημάτων των κοινωνικών επιστημών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Πρόκειται για αλλαγή με έντονο συντηρητικό πρόσημο, που ψηφίστηκε μάλιστα με συρρικνωμένες δημοκρατικές διαδικασίες και χωρίς ουσιαστική διαβούλευση με τους εκπαιδευτικούς φορείς.


Η αντιπαραθετική λογική της αντικατάστασης του μαθήματος της κοινωνιολογίας από τα λατινικά αποτελεί έκφραση της κυριαρχίας ενός φιλολογικού κλασικισμού στην εκπαίδευση. Αυτή η λογική «επανόρθωσης» του κλασικισμού συνάδει με μια γενικότερη κανονιστική αντίληψη της παρούσας πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, που μετατρέπει το Λύκειο σε εξεταστικό κέντρο, ενισχύει τα φροντιστήρια και συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση της «διαγωγής» στο απολυτήριο.
Τα μαθήματα της κοινωνιολογίας, της κοινωνικής ανθρωπολογίας και συνολικότερα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών πρέπει να αποτελούν βασικό άξονα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ανεξάρτητα από το αν αποτελούν εξεταζόμενα μαθήματα, καθώς θέτoυν τις βάσεις για κριτικές, αναλυτικές, και διεπιστημονικές συγκροτήσεις της γνώσης.
Το Τμήμα θεωρεί ότι είναι απαραίτητη μια κριτική συζήτηση για το περιεχόμενο και τη δομή του προγράμματος σπουδών και την ανανέωσή του με κριτικές επιστημολογίες και παιδαγωγικές. Στο πλαίσιο μιας τέτοιας διαβούλευσης προφανώς ανήκει και μια ανανεωτική προσέγγιση της κλασικής λατινικής πραγματείας ως πηγή γνώσης και όχι ως εξεταστικό υπόβαθρο για τους/τις υποψήφιους κλασικών, φιλοσοφικών, νομικών, κ.α. σχολών. Ζητούμενο είναι μια σύγχρονη κριτική και διεπιστημονική παιδαγωγική των ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών.

Προηγούμενο άρθρο Προηγμένες Μέθοδοι Σχεδιασμού, Τεχνολογίας & Μάνατζμεντ Προϊόντων από Ξύλο
Επόμενο άρθρο Μάξιμος: Ευέλικτο επιδοτούμενο πρόγραμμα αντικατάστασης ταξί στην επαρχία